عکس نوشته پروفایل کنایه زدن؛ عکس پروفایل کنایه دار با جملات خاص

عکس نوشته و جملات خاص کنایه زدن

در این قسمت مجموعه ای از جملات و عکس نوشته های ویژه کنایه زدن با جملات خاص را آماده کرده ایم.

قلبم را عصب کشی کردم ، دیگر نه از سردی نگاهی میلرزد و نه از گرمی آغوشی میتپد !

***

از شباهتتون فهمیدم که تو نسبتی با گاوآهن داری !
اومدی ، زندگیمو شخم زدی ، زیر و رو کردی

***

بعضی وقتا لازمه گیاه باشی و فتوسنتز کنی ولی محتاج بعضیا نباشی !

***

عشق خیالی من ، خودت نیستی ولی هنوز عشق خیالیت

در رگهایم جریان دارد و قلبم میتپد با عشقی که تو در رگهای من جا گذاشتی …

***

حماقت چیست…؟
این که من…
تو را…
با تمام بدی هایی که در حقم میکنی…!!
هنوز…
دوست دارم

***

این روزهایم به تظاهر می گذرد …
تظاهر به بی تفاوتی
تظاهر به بی خیالی
به اینکه دیگر هیچ چیز مهم نیست اما چه سخت می کاهد از جانم این “نمایش” !

 

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

حتماً همه ما تو زندگیمون یه جایی دلمون شکسته، شاید شما هم خنجر خورده باشین، شاید انقدر دلتون گرفته باشه که دلتون بخواد با پروفایل حال دلتونو همه بفهمن، یا شایدم استوری بزاری و مخاطب خاص خودت ببینه. می تونی در ادامه این مطلب عکس نوشته های کنایه زدن رو انتخاب کنی و واسه پروفایل یا استوریت بزاری شاید اونی که باید ببینه، ببینه و حالتو بفهمه.

فردا برای دلجویی دیر است ، امروز زخم نزن …

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس نوشته پروفایل کنایه زدن

زندگی زندانی است که در آن بیشتر از زندانی زندانبان دارد . . .

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس نوشته طعنه دار

می خواهی قضاوتم کنی ؟
کفش هایم را بپوش
راهم را قدم بزن
دردهایم را بکش
سال هایم را بگذران
بعد قضاوت کن !!!

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس پروفایل کنایه آمیز خفن

یه میز هرچقدرم که گرون قیمت و شیک و سلطنتی

باشه اگه 4تا پایه ش مثل هم و یه اندازه نباشن میز نمیشه …
کسی رو پیدا کن که پایه ت باشه !

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس نوشته های تیکه دار جالب و خفن

در جایی که همه زغال فروش شده اند و دیگران را سیاه میکنند بیا کمی از مد افتاده باشیم !

سپید بمانیم …

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

کپشن های تیکه دار

به بعضیا باید گفت:از هیچی به اندازه  سوسک  متنفر نبودم
تا این که تو اومدی

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس نوشته و عکس پروفایل کنایه دار

لطفـاً دستگـاه شـوک را خـامـوش کـُن

و لبـانت را ببنـــد

جملـــه هـای عاشقـــانـه دیگــر فـایـده نـدارد !

عشق ، درونـم مـرد دیگـــر

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

پروفایل تیکه دار و زهر آلود 

به زخمهایم می نگری ؟!
درد ندارند دیـــــــــــــــگر
روزی که رفتـــــــــــــــی ،
مرگ تمام درد هایم را با خودش بـــــــــــــــرد !
مرده ها درد نـــــــــــــــمی کشند
حرف آخرم این
برنگرد دیـــــــــــــــگر
زنده ام نـــــــــــکن !

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس نوشته تیکه دار باحال

پشت ســــرم حرف بود

حدیــث شد

میترســــم آیه شود

سوره اش کنند به جعـــــــــل

بعد تفسیـــرم کنند این جماعت نـا اهـــل

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس نوشته های کنایه دار با مفهومی احساسی

گفــتی ” خـودت را جـای مـن بگـذار ” …

گـذاشـتم … می بیـــنی … ! امّـــا نــرفتــه ام …

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس نوشته احساسی پر کنایه

هَمیـــشه بـاید کســـی باشد
تا بغــض*هایت را قـبل از لرزیدن چــانه ات بفهمد…..
آهای فلانـــــــی… بــفــهــم!!!

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس نوشته تیکه دار برای پروفایل

یادش بخــیر
وقتـی بودی
نیـازی به شمـردن ستـاره ها نبـود
اصـلا یـادم نیـست
ستـاره ای بـود یا نبـود
هـر چـه بـود شـیریـن بـود
حتـی بـی خـوابی بـدون شمـردن ستــاره ها

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس و کپشن طعنه دار خفن

گفــتی ” خـودت را جـای مـن بگـذار ” …

گـذاشـتم … می بیـــنی … ! امّـــا نــرفتــه ام …

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس نوشته هاي جالب

دقت کردید وقتی از بیرون میاید سردتونه میچسبید به بخاری یا شوفاژ؟
یکم گرمت می کنه ولی بعد می سوزونتت
آدما هم همینطورند
زیادی بهشون نزدیک بشی میسوزوننت

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس هاي عاشقانه و خفن تیکه دار فاز دار

در خواب مــن

دست دیگری را نگیـــــر !!

حرمـت نگه دار لعنتــــــــی … !!

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس پروفایل کنایه زدن

مــن خوبـم

خسـته نیســتم

فـقط گـاهـی

دســتم بـه ایـن زندگـی نمــی رود !!

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس نوشته های کنایه دار برای پروفایل

تنها چیزی که تو زندگیم به صورت تخصصی بهش تسلط دارم،

انتخاب آدم های اشتباه برای دوست داشتنه…!

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس نوشته جذاب و زیبا پر کنایه

جایزه ی دردناک ترين ضربه
بعد از چوب خدا
ميرسه به چوب اعتماد

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس نوشته خاص کنایه دار

یکی بود که اونم رفت . . .

کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس نوشته نیش دار و پر معنا

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

بهترین عکس نوشته های کنایه آمیز

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس پروفایل تیکه دار سنگین

حیف که رو فاز تلافى نیستم
وگرنه فاتحه خیلیا خونده بود

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس نوشته و متن مناسب برای کنایه زدن

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس نوشته های طعنه زدن

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس نوشته هاي تیکه دار و کوبنده جدید

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس نوشته هاي خفن کنایه دار

توهین ها مانند سکه تقلبی اند .
ما ناگزیریم انها را بشنویم
ولی وادار نیستیم قبول شان کنیم . . .

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس نوشته معنی دار و پر کنایه

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس نوشته های دلتنگی پر از کنایه

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس پروفایل طعنه دار و کنایه آمیز

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس نوشته های طعنه دار و کنایه زدن

تنها چیزی که تو زندگیم به صورت تخصصی بهش تسلط دارم،

انتخاب آدم های اشتباه برای دوست داشتنه…!

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس پروفایل های طعنه دار جدید

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس نوشته تیکه دار 

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس نوشته هاي فاز سنگین خفن

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس نوشته کنایه دار و احساسی زیبا

هر چه افراد کمتر از خودشان تعریف کنند
دیگران بیشتر به بزرگی آن ها پی خواهند برد . . .

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس و دل نوشته احساسی و معنی دار کنایه زدن

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس پروفایل کنایه زدن جذاب

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

بهترین عکس نوشته های پروفایل کنایه آمیز

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس نوشته پر مفهوم و احساسی کنایه آمیز

به بعضیام باس گفت
رو اعصابم راه نرو
مثله تیغه
بخیه لازم میشی

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس پروفایل طعنه دار

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس نوشته هاي خفن تیکه دار سم آلود

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

عکس نوشته نیش دار احساسی

عکس نوشته های کنایه زدن خفن برای پروفایل

خفن ترین عکس نوشته های کنایه آمیز

 

 

موارد بیشتر:

عکس پروفایل تیکه دار

جملات تأمل برانگیز

عکس پروفایل انتظار و تنهایی

عکس پروفایل خیانت و بی وفایی

مطالب مشابه را ببینید!

متن و جملات تبریک تولد خواهر زن عزیز + عکس نوشته پروفایل تبریک میلاد خواهر همسر عکس متن دار عاشقانه و قشنگ برای پروفایل + متن جدید عاشقانه رمانتیک عکس استوری شکست عشقی غمگین + متن های شکست عشقی و غم عکس نوشته لاکچری برای پروفایل | متن های خاص برای دختران و پسران لاکچری متن و جملات ابراز عشق و محبت به همسر + عکس عاشقانه برای همسر عکس پروفایل میبخشمت و گذشت کردن + متن و جملات کوتاه بخشش و گذشت عکس پروفایل درد دل با خدا + متن های زیبای راز و نیاز با خداوند بزرگ عکس نوشته دروغ برای پروفایل؛ متن سنگین درباره دروغ و دروغگویی متن تبریک روز دندانپزشک + عکس نوشته های پروفایل تبریک روز 23 فروردین عکس نوشته صداقت | عکس پروفایل راست گویی و جملات زیبای ضد دروغگویی