چیستان های سخت و جذاب (73 چیستان کوتاه پیچده و ساده جالب)

در این بخش از سایت ادبی و هنری روزانه قصد داریم چیستان‌ های سخت و جذاب را برای شما دوستان قرار دهیم. امیدواریم این چیستان‌ های جذاب شما را به چالش کشیده و باعث شود تا تفکر کنید. البته لازم به ذکر است که برای جذابیت بیشتر چیستان‌ها، بسیاری از چیستان‌ها بدون جواب قرار داده‌ خواهند شد. با ما باشید.

فهرست موضوعات این مطلب

چیستان های سخت و جذاب (73 چیستان کوتاه پیچده و ساده جالب)

چیستان‌های سخت

1 چه چیزی باید خراب شود تا بتوانید از آن استفاده کنید؟

2 چه چیزی به دور دنیا سفر می کند اما در یک نقطه می ماند؟

3 من دریاچه هایی بدون آب ، کوه های بدون سنگ و شهرهایی بدون ساختمان دارم. من چی هستم؟

چیستان‌های سخت

4 آن چیست که در زمستان زندگی می‌کند، تابستان می‌میرد، و ریشه‌های آن در بالایش است؟

5 بیرون آن را دور بینداز و داخل آن را بپز، سپس بیرون آن را بخور و داخل آن را دور بینداز. آن چیست؟

 6آن چیست میخورد خون سیاه، میرود راه سفید؟

7 تا وقتی من را به کس دیگه ندهی نمیتوانی مرا نگه داری.  من چه هستم؟

8 ما دو خواهر هستیم ، یکی سفید و دیگری عادلانه در برج های دوقلوی کاملاً جفت یکی از زمین و دیگری از دریا هستیم واقعاً بگویید ما کی هستیم؟

9 کسی که آن را میسازد از آن استفاده نمی کند. مردی که آن را خریداری می کند نیازی به آن ندارد. مردی که از آن استفاده می کند آن را نمی شناسد. چیست؟

10 افراد فقیر آن را دارند. ثروتمندان به آن احتیاج دارند. اگر آن را بخورید می میرید. چیست؟

11 من همیشه در مقابل هستم و هرگز عقب نیستم. من چی هستم؟

مطلب مشابه: چیستان خنده دار بی نمک + سوالات چیستان بسیار بی مزه ولی با حال با پاسخ آن

چیستان‌های سخت

12 من می توانم پرواز کنم اما بال ندارم. من می توانم گریه کنم اما چشم ندارم. هر کجا بروم ، تاریکی از من پیروی می کند. من چی هستم؟

13 مردم من را برای خوردن می خرند ، اما هرگز مرا نمی خورند. من چی هستم؟

14 من سخت می روم و نرم می آیم شما به من ضربه میزنید. من چی هستم؟

15 هر کس آن را دارد و هیچ کس نمی تواند آن را از دست بدهد. چیست؟

16 چه تختی دارد اما هرگز نمی خوابد ، می تواند بدود اما هرگز راه نمی رود ، و یک بانک دارد اما پول ندارد؟

17 چه چیز شکننده است که گفتن نام آن باعث شکسته شدن آن می شود؟

18 بالای آن جای حساب است، پایین آن تاب بازی است؟

19 برگ سبز چمنی، ورق ورق تو می شکنی؟

مطلب مشابه: معما به همراه پاسخ آن + چیستان های کودکانه جالب به همراه جواب

چیستان‌های سخت

20 آن چیست که اگر کسی آن را داشته باشد به کسی نمی گوید. اگر کسی آنرا بگیرد آنرا نمی شناسد. و کسی که آنرا بشناسد آنرا نمی گیرد.?

21 مرا از معدن گرفته اند، و در غلافی چوبی آرام گرفتم، و تا آخر عمر در این غلاف قرار خواهم داشت، مرا تقریبا همه استفاده می کنند. من چیستم؟

22 آن چیست که به گردی یک تابه است و به گودی یک تشت، ولی با آب اقیانوس هم نمی توان آنرا پر کرد؟

23 برندون در کافی شاپ نشسته و در حال نوشیدن قهوه ی خود بود که یک مگس در قهوه دید، او از پیشخدمت خواست تا قهوه ی دیگری برای او بیاورد اما وقتی که فنجان قهوه را جلوی او قرار دادند با تعجب دید که همان قهوه ی قبلی را برای او آورده اند.

24 آن چیست كه در سه و قت كمیاب شود. گر سرد شود، زندگی از سر گیرد؟ گر گرم شود گریه كند تا میرد. از خمی هر دو سر به هم دارد؟

25 آن چیست كه پا و سر ندارد. جز نام دو جانور ندارد اندر شكمش ستارگانند. اندام ظریف چون صنوبر دارد?

26 آن چیست كه هر چه آن را بیشتر بكشیم كوتاه تر می شود؟

مطلب مشابه: 10 چیستان چالش برانگیز؛ چیستان های ساده که بسیار سخت هستند!

چیستان‌های سخت

27 آن چیست كه ما تصور می كنیم او را می خوریم اما در حقیقت او ما را می خورد؟

28 لبم به لبت، دستم به گردنت. دو روغن تو یه شیشه?

29 سخت است نه كه سنگ. بیابان گرد است نه كه مرد است. تخم ریز است نه كه مرغ است. كلید آهنین قفلش گشاید؟

30 آن چیست که به زمینش می گذاری، ساکت می شود؛ در آغوشش می گیری، فریاد می زند؟

31 آن چیست که روز را کنار پنجره می گذراند، و هنگام غذا کنار میز است و شب ها ناپدید می شود؟ 

32 آن چیست که هم آن را می خوریم و هم آن را می گردانیم؟

33 کدام حیوان است که اگر سرش را ببریم عضوی از بدن انسان می شود؟

34  آن چیست بالا يك و پايين دو دارد ?

35 آن چيست كه روز مي دود و شب پاسبان اتاق است؟

36 آن چیست که با یک نجوا می توان شکست?

مطلب مشابه: سخت‌ ترین چیستان‌ های تاریخ؛ 13 سوال جالب سخت به همراه پاسخ آنها

چیستان‌های سخت

37 آن کدام زمین است که ازاول خلقتش تاکنون فقط یک بارخورشید به آن تابیده?

38 آن کدام دو برادرند که در زیر یک کوه زندگی می کنند اما هیچوقت یکدیگر را نمی بینند؟

39 عجایب صنعتی دیدم در این دشت

سرش در آب و دنبالش در آتش

دما دم می خورد هی آدمی را 

چون بیرون میدهد زیبا و منقّش?

40 صندوق پر از استخوان عروسک گوشتی بین آن رقصان چیست؟

41 آن چیست که گردن دارد اما سرندارد. دست دارد اما پای ندارد؟

42 آن چیست که اگه هوا گرم بشه لباس می پوشه ولی اگه هوا سرد بشه لباس ها شو در میاره؟

43 موجود سرد و بی جان. گیرد ولی دوصد جان. دهان تنگ و تاریک. گردن دراز و باریک

44 از میان تعدادی زن و مرد برهنه، چگونه می توان آدم  و حوا را شناخت؟

مطلب مشابه: معماهای بسیار سخت و جذاب؛ با این چیستان ها خودتان را به چالش بکشید!

چیستان‌های سخت

45 او در هوا پر می زند شاد در پر زدن  همتا ندارد؛ این مرغ بی آواز و بی بال دم دارد، اما پا ندارد?

46 آن چیست كه پا و سر ندارد. جز نام دو جانور ندارد اندر شكمش ستارگانند. اندام ظریف چون صنوبر دارد؟

47 یك معما از تو پرسم ای حكیم پر هنر. پای او مانند اره، شیر سینه، اسب سر، مور چشم ،مار دم ،كركس پرو عقرب شكم.نیم پر شد پر تهی، یعنی چه چیز؟

48 آن چیست كه ما تصور می كنیم او را می خوریم اما در حقیقت او ما را می خورد؟

49 خداوند متعال چه می خورد، چه می پوشد و چقدر توانایی دارد؟

50 آن كدام درنده است كه آدم سرش را می خورد؟

51  اون چیه كه مال توست، اما خودت كمتر ازهمه به كارش می بری؟

52 آن چیست كه بسیارش كم است و آن چیست كه كمش بسیار است؟

53 آن چیست كه شیرین است و طعم ندارد، سنگین است و وزن ندارد؟

54 آن چیست كه در دنیاست، دنیا هم دراوست؟

مطلب مشابه: چیستان های سخت و ساده برای تست ضریب هوشی (250 سوال جالب)

چیستان‌های سخت

55 آن چیست که دو پا دارد و دو پای دیگر هم قرض می کند و  می رود و کسی هم به گردش نمی رسد؟

56 اون چیه که وقتی میبینیش نمیخریش.

اگه هم بخریش نمیپوشیش.

 اگه هم بپوشیش نمیبینیش؟

57 آن چه بچه ایست که وقتی به مادرش می رسد ناپدید می شود؟

58 حیاط در بسته، اتاق سفید کرده، قالی زرد  پهن کرده؟

59 چیست آن مرغ بی بال و پر؛ سرش را نبری، نگوید خبر?

60 آن چیست که هر چه از آن برداریم بزرگ تر  می شود؟

61 آن چیست كه روز و شب دستش را به كمرش زده وایستاده؟

62 آن چیست كه ارغوان قبایی دارد. مانند دم موش پایی دارد. گرد است و مدور است و تاجش بر سر. صد پاره تنش، ولی ز یك پایه نگون؟

63 آن چیست که با یک نجوا می توان شکست?

64 آن چیست که همه می بینند ولی خدا نمی بیند؟

چیستان‌های سخت

65 آن چیست که همه خورده اند جز حضرت آدم؟

66 آن چیست می خورد خون سیاه می رود راه سفید؟

67 آن چیست که با گریستن آسمان اشک آن روان می شود؟

68 چیست آن گرد گنبد بی در       پوست در پوست گرد یکدیگر

هرکه بگشاید این  معما  را       رخش  از  آب  دیده  گردد  تر

69 آن کدام گیاه است که اگر نصفش کنی نیم آن لنگ و نیم دیگرش غصه باشد؟

70 آن چیست قبای زرد در بر دارد، اندام ظریف چون صنوبر دارد، زرد است، به مشام تلخ است ولی طعمی چون شکر دارد؟

71 آن چیست که چه پر باشد و چه خالی وزنش یکی است?

72 آن چیست که خودش آب، دُشمنش آب?

73 آن کدام شب تاریک است که در میان روز دیده میشود؟

مطلب مشابه: معما با جواب خنده‌دار؛ 150 معما که بسیار بامزه و خنده دار هستند

چیستان‌های سخت

74 آن چیست که نه دست دارد، نه پا، نه استخوان دارد، نه گوشت، ولی همیشه راه میرود و و هیچ وقت هم خسته نمی شود؟

جواب‌ها

1 تخم مرغ

2 تمبر

3 نقشه

4 یخ

5 بلال

6 قندیل

7 قول

8 نمک و فلفل

9 تابوت

10 هیچی , افراد فقیر هیچی ندارند و افراد ثروتمند هیچی نیاز ندارد,  اگر هیچی نخورید میمیرید

11 آینده

12 ابر

13 بشقاب, کارد و چنگال

14 آدامس

15 سایه

16 رودخانه

17 سکوت

18 ساعت پاندول دار

19 کاهو

20 غربال

21 مغز مداد

22 پول تقلبی

23 قهوه شیرین بود.

برندون در قهوه خود شکر ریخته بود و قهوه شیرین شده بود

24 برف و یخ

25 خربزه

26 سیگار

27 غصه

28 قلیان

29 لاکپشت

30 زنگوله

31 مگس

32 چرخ

33 خرگوش

34 شلوار

35 کفش

36 سکوت

37 سطح رود نیل

38 چشم

39 حمام

40 دهان

41 کوزه

42 درخت

43 تفنگ

44 از طریق ناف (آدم و حوا از مادر زاده نشدن و بنابراین ناف ندارند)

45 بادبادک

46 خربزه

47 ملخ

48 غصه

49 غم بندگانش, پوشاندن عیب بندگانش, بی انتها

50 شیر

51 اسم

52 دوست و دشمن

53 خواب

54 چشم

55 دوچرخه

56 کفن

57 رودخانه

برای سخت‌تر شدن این معما و چیستان‌ها؛ 17 سوال پایانی جوابی ندارند و شما باید خودتان حدس بزنید!

مطالب مشابه را ببینید!

قصه شیرین کودکانه + مجموعه 10 داستان در مورد دوستی و دیگر موضوعات جوک خنده دار 1403 + اس ام اس های خنده دار و عکس های بامزه و جالب مدل کیک روز دختر + تصاویر از مدل های شیک کیک تولد روز دختر با ایده های جدید انشا شغل آینده + 6 انشای زیبا با موضوع شغل و کار آینده انشا در مورد زندگی + 6 انشا در مورد اهداف زندگی و موفقیت در زندگی فال ابجد امروز جمعه 21 اردیبهشت و محاسبه ابجد کبیر و صغیر (گرفتن فال) دیالوگ های ماندگار عاشقانه + عکس نوشته از دیالوگ های ماندگار احساسی و رمانتیک فیلم و سریال انشا در مورد تنهایی + 4 انشا زیبای ادبی کوتاه و بلند با موضوع تنهایی و دلتنگی عکس خنده دار استوری و پروفایل + جملات خنده دار با حال برای اینستاگرام و تلگرام جوک عید نوروز | جملات طنز در مورد عید | لطیفه خنده دار درباره روزهای تعطیل و میهمانی