تعبیر خواب همسر ؛ تعبیر خواب زن و همسر و دیدن همسر در خواب چه معنایی می دهد؟

تعبیر خواب همسر

تعبیر خواب همسر و زن + معنای دیدن همسر در خواب و رویا

در این بخش مجله روزانه در مورد تعبیر خواب همسر و زن می خوانید.

اگر در خواب همسر خود را ببینید این یعنی شما شغل خوبی خواهید داشت و نشان دهنده ثروت شما است.

اینکه همسرتان را در خواب ببینید این خواب خوابی نیکو محسوب می شود ولی همان طور که می دانید نوع خواب، موقعیت و مکانی که در آن قرار می گیرید می تواند تعبیر خواب را تا حد زیادی تغییر دهد. در این بخش هم تعابیر مختلف خواب همسر را می خوانید.

 

تعبیر خواب همسر

تعبیر خواب زن در رویای زنان

تجسمی از نیاز‌هاي عمیق، ترس‌ها، امید‌ها و پرهیز‌هاي شـما. انچه زن در رویا انجام می دهد سرنخی برای چیستی آن نیاز، احساس یا ترس بـه دست میدهد.

 

تعبیر خواب بانویی مقدس

بالاترین درجه توان بالفعل رویابین، انچه در توان رویابین هست، اما بـه دلایلی هنوز انجام نداده، شهود و خرد تعالی بخش شخصیت رویابین.

تعبیر خواب همسر

تعبیر خواب زنی مسن تر

ممکن اسـت نشان دهنده مادر رویابین باشد، احساسات او نسبت بـه پیر شدن، حس خرد موروثی.

 

تعبیر خواب دو زن و یک مرد

الگو‌هاي رفتاری کـه از رفتار والدین شکل گرفته‌اند.

 

تعبیر خواب دو زن و رویابین

تعارض و تضاد‌ها میان غرایز.

تعبیر خواب همسر

تعبیر خواب خواهر رویابین، دختر بچه‌ها

رویا از این عکسهای بـه طرز خاص برای نشان دادن خود رویابین استفاده می کند. خصوصیات شخصیتی زن در رویا از قبیل: دوست داشتنی، عصبی، تنبل و …، سر نخی ازآن بخش از شخصیت رویابین کـه بدان اشاره میشود بـه دست می دهد. اگر زن در رویا رابه خوبی می‌شناختید، انچه ذکر شد همان‌ گونه صدق می کند، اما آن زن ممکن اسـت نمایانگر احساساتی باشد کـه رویابین نسبت بـه او دارد.

 

تعبیر خواب زن در رویای مردان

این تصویر بـه صورت بنیادین یا احساسات شـما درباره یک زن خاص را نشان می دهد و یا کل جنس مونث. انچه در رویا روی می دهد جنبه خاص ارتباط شـما رابه نمایش در می‌آورد.

روابط رویابین با احساسات خود و شهود درونی خود، توان فهم هنر و ادبیات، زودرنجی، توان تماس با ناخودآگاه خویش از طریق پذیرا بودن، چگونگی رفتار شـما با همستان، بـه ویژه اگر زن درون رویا همسر شـما باشد.

تعبیر خواب همسر

پیرزن:

طبق معمول مادر رویابین، شخصیت زن اسـت، چون جنبه احساساتی مرد را نشان می دهد.

 

دو زن و رویابین

مثلث ابدی درونی، تضاد و تعارض احساسات.

 

تعبیر خواب زن جوان تر

شاید میل رویابین بـه زنی در آن سن رابه تصویر بکشد، یا احساسات شکننده‌تر خود رویابین را نشان دهد.

تعبیر خواب همسر

لوک اویتنهاو میگوید:

زن: شانس در عشق

دیدن یک زن: ناتوانی

دیدن چندین زن: افترا

زن مو بور: اتفاقی خوشایند

زن مو قهوه‌اي: بیماری

زن مو قرمز: نامعقولات

زن ضعیف: خبر‌هاي دلگرم کننده

زن لخت: سوگواری درخانواده

شنیدن صدای یک زن: عزم سفر کردن

بوسیدن یک زن: استفاده مادی

زن باردار: شادمانی

پیر زن: دعوا

زن چادری: مرگ

 

آنلی بیتون می گوید:

دیدن زنان در خواب، نشانه روبه‌رو شدن با دسیسه و نیرنگ اسـت. اگر خواب ببینید با زنی جرو بحث می کنید، علامت آن اسـت کـه در زندگی مغلوب و ناکام باقی خواهید ماند. دیدن زنی چشم آبی با مو‌هایي تیره کـه بینی باریک و سربالا دارد، علامت آن اسـت کـه مقام قهرمانی خودرا در مسابقه‌اي از دست می دهید.

دیدن زنی کـه چشم‌هاي قهوه‌اي دارد، علامت آن اسـت کـه خودرا گرفتار معامله‌اي خطرناک خواهید ساخت دیدن زنی موخرمایی در خواب، نشانه آن اسـت کـه در زندگی سردرگم و پریشان خواهید شد. دیدن زنی با مو‌هاي بلوند در خواب، نشانه آن اسـت کـه تمام امور زندگی با سعادت و شادمانی سپری خواهد شد.

 


 

تعابیر بیشتر درمورد خواب همسر و زن

اگر در خواب زن یا همسر خودتان را لخت و برهنه ببینید، تعبیر آن اسـت کـه او بادقت از رفتار و کارهای خود مراقبت می کند. هر گونه رفتار ناشایست میتواند تاثیری ناخوشایند بر روابط خانوادگی یا آوازه اجتماعی شـما وارد کند. اگر در خواب زن دیگری را در وضعیتی مستهجن و ناپسند ببینید، تعبیر آن اسـت کـه اکنون زمان اقدام کردن فرا رسیده اسـت. اکنون فرصتی عالی برای آشنایی‌هاي موثر اسـت.

 

تعبیر خواب دیدن اشک‌ های همسرتان

دیدن اشک‌هاي همسرتان در خواب از ورود مشکلاتی بـه زندگی شـما خبر میدهد. شـما باید خودتان را برای مشکلات احتمالی آماده کنید تا بـه سرعت در برابر انچه کـه رخ می دهد واکنش نشان بدهید.

 

تعبیر خواب همسرتان که خوابیده است

اگر در خواب همسر خودرا ببینید کـه خوابیده اسـت، این خواب نمادی از تردیدهای همسر شـما در عالم بیداری اسـت. او دیگر بشما اعتماد ندارد و احساس میکند کـه بـه او خیانت می کنید. شـما باید بـه او توجه و اهمیت بیشتری نشان بدهید. در واقع بـه هر شیوه‌اي کـه میتوانید عشق خود رابه او نشان بدهید.

تعبیر خواب همسر

تعبیر خواب جدا شدن از همسرتان و رفتن همسرتان به سفری کاری

 

این خواب بـه پیچ‌هاي تند زندگی اشاره میکند. میل بـه تغییر دادن همه ی چیز بر شـما غلبه خواهد کرد و طعم و مزه احساسات جدیدی را خواهید چشید. اگر در خواب ببینید کـه همسر شـما از سفر کاری باز می شود، این خواب نشانه‌اي از خبر هـای خوب اسـت.

 

تعبیر خواب دعوا کردن با همسرتان

اگر در خواب ببینید کـه با همسر خود دعوا می کنید، این خواب از موفقیتی بی‌سابقه در کسب و کارتان خبر می دهد. هرچه شدت و هیجان دعوایی کـه در خواب دیده‌اید بیشتر باشد، موفقیت و پیروزی شـما در واقعیت بدیهی تر خواهد بود.

 

تعبیر خواب کتک زدن همسرتان

اگر در خواب ببینید کـه همسر خودرا کتک می زنید، این خواب نمادی از احساسات پنهانی خواهد بود. شـما اخیرا بـه شدت عصبی و کم طاقت شده‌اید و نیاز دارید کـه کمی از همه ی چیز فاصله بگیرید.

بـه خودتان استراحت بدهید و آرامش درونی خودرا در تنهایی و خلوت بیابید. این رفتار در واقعیت با منجر شدن بـه مشکلاتی جدی و قابل توجه بـه طلاق و مشکلات قانونی منتهی می شود. خوابی کـه در آن همسر خودرا گم کرده اید و از پیدا شدن او ناامید شده‌اید هم تعبیری مشابه با همین مورد دارد.

 

تعبیر خواب نشان دادن احساساتی گرم و پرشور

اگر در خواب شاهد احساسات گرم و پرشور همسرتان باشید، این خواب نمادی از رضایت در زندگی خانوادگی تان اسـت. هماهنگی و اسانی درخانواده تان پایدار باقی میماند و لذت و شادی رابه خانه شـما می‌آورد. شوهر خودتان رابا کج خلقی بـه خاطر دعواها و موضوعات کوچک و جزئی نترسانید.

 

تعبیر خواب بوسیدن زن مورد علاقه تان

اگر در خواب ببینید کـه زن مورد علاقتان را می‌بوسید، این خواب نمادی از نقطه عطف در رابطه شـما اسـت. اکنون فرصت تحکیم پیوندتان بشما داده شده اسـت.

 

تعبیر خواب زنی که خواب بچه دیده است

دیدن بچه در خواب برای زن متاهل مقدمه و نشانه‌اي از کار مشترک برای خیر و رفاه عمومی اسـت. تلاش مشترک شـما نتایج خوبی بـه همراه خواهد داشت و وضعیت و رفاه مادی شـما را بـه طور قابل توجهی التیام می‌بخشد.

 

تعبیر خواب نادیده گرفته شدن شما توسط همسر قانونی تان بخاطر مردی دیگر

اگر در خواب ببینید کـه همسر قانونی تان بـه خاطر مرد دیگری بشما جواب رد میدهد تعبیر آن اسـت کـه شـما در واقعیت آمادگی ندارید تا بـه تنهایی و بـه طور مستقل تصمیم بگیرید. شک و تردیدهای دائمی در مورد توانایی هایتان بشما اجازه نمیدهد کـه وضعیت رابه خوبی محاسبه کنید.

 

تعبیر خواب مرگ همسر

این خواب برخلاف احساس مصیبت باری کـه با خود بـه همراه دارد، بشما توصیه می کند کـه شجاعانه و جسورانه کارهای جدیدی را در زندگی تان شروع کنید. آرامش حاکم بر روزهای آینده درک درستی از مشکلات بشما می دهد و شـما قادر خواهید بود ریسک‌ هاي هر کدام رابه درستی محاسبه کنید.

 

 

 

تعبیر خواب زن «معبرین اسلامی»

امام صادق «ع» می‌فرمایند:

تعبیر‌هاي زن عبارتند از:

شادی و مقصود و خواسته

دنیا

کار و شغل دنیا

فراوانی و فراخی نعمت

قحطی و کمبود

ثروتمندی

 

تعبیر خواب زن غریبه یا آشنا

ابن سیرین می گوید: تعبیر زن غریبه و ناآشنا بهتر از زن آشنا میباشد، جابر نیز میگوید: تعبیر زن غریبه بهتر از زن آشنا اسـت.

 

تعبیر خواب زن جوان

ابن سیرین می گوید: تعبیر دیدن زن جوان، شادی و خواسته و مقصود می باشد.

 

تعبیر خواب پیرزن

ابن سیرین می گوید: تعبیر پیرزن، دنیا و کار دنیوی می باشد. تعبیر پیرزن ترشرو و عبوس و کثیف، حال و روز بد و دست نیافتن بـه خواسته می باشد. تعبیر پیرزن سال خورده کافر، دنیا و مادیات و هم چنین مال و اموال حرام میباشد، ولی تعبیر پیرزن سال خورده مسلمان، مال و اموال حلال اسـت. اگر ببینی با پیرزن خیلی سال خورده‌اي آمیزش کرده‌اي، بـه خواسته دنیوی خودت می رسي.

جابر مغربی می گوید: اگر ببینی با پیرزنی ارتباط و مصاحبت داری، بدنیا دلبستگی پیدا کرده‌اي. اگر ببینی پیرزن غریبه‌اي بـه تـو درود میکند، بخت و اقبال دنیوی تـو خوب می شود.

 

تعبیر خواب زن شاد و آراسته

ابن سیرین می گوید: تعبیر دیدن زن شاد و آراسته، خواسته‌هاي دنیوی میباشد.

 

تعبیر خواب زن خوب و چاق

ابن سیرین می گوید: تعبیر دیدن زن خوب و چاق، فراوانی نعمت میباشد.

 

تعبیر خواب زن زشت و لاغر

ابن سیرین می گوید: تعبیر دیدن زن زشت و لاغر، قحطی و کمبود می باشد.

 

تعبیر خواب زن فاحشه

جابر مغربی میگوید: تعبیر دیدن زن مفسد، برای افراد دنیادار و مادی، افزایش و گستردگی دنیا و مادیات می باشد، و تعبیرش برای افراد درستکار، افزایش علم و درستکاری اسـت.

 

تعبیر خواب زن زیبا

حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند: اگر ببینی باغ، سرسبز و دارای بنا‌ها و قصر‌هاي متعددی اسـت و زن زیبایی تـو رابه طرف خودش فرا می خواند، در آخرت بـه بهشت و حورالعین میرسی و بـه درجه شهیدان نائل می شوی.

 

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر ببینی در راهی مشغول حرکت می‌باشی، ولی زنی پیش تـو آمد و بـه خاطر او از مسیر خودت منحرف شدي و بطرف او رفتی، فریب دنیا را می خوري و دین و ایمان تـو ضعیف میشود و راه خیر و خوبی را رها میکنی.

 

جابر مغربی میگوید: 

اگر ببینی زنی بـه تـو درود میکند، از کسی شاد و خوشحال میشوی.

 

تعبیر خواب دیدن زن خود «همسر»

ابن سیرین میگوید: اگر ببینی زن یا فرزند تـو گمشده اسـت، تعبیرش ضرر و زیان می باشد. اگر ببینی زن خودت را فروخته‌اي، حرمت و بزرگی تـو از بین میرود و بد نام می شوي، مگر این کـه بـه غیر از این زن، زن دیگری هم داشته باشی، کـه در اینصورت تعبیرش این اسـت کـه کار تـو دوباره درست و برقرار میشود. اگر ببینی زن یا فرزند خودت را گرو گذاشته‌اي، کسی بـه تـو ظلم خواهد کرد.

جابر مغربی می گوید: اگر ببینی مرد‌ها از زن‌ها فرار میکنند، از شخص بزرگی دچار ترس و دلهره می شوی. اگر مردی در خواب ببیند کـه کسی بـه زن او دست درازی کرده اسـت، نزدیکان و اهل آن زن ثروتمند می شوند.

 

مطیعی تهرانی می گوید:

ابن سیرین نوشته زن جوان در خواب شادی و مقصود مرد اسـت و گرفتاری‌هاي آن مرد. معبران دیگر نیز تقریباً همین نظر را ابراز داشته اند. خانم آیتانوس می گفت: زن در خواب برای مرد هدف اسـت و برای زن دشمن و حریف. دیدن زن شناخته شده و مشهور در خواب هیچ تعبیری ندارد.

حتی اگر زنی را در خواب ببینید کـه هیچ شباهتی بین او و زن شناخته شده نباشد، اما در عالم خواب فکر یا احساس کنید کـه مثلاً او آن زن مشهور اسـت بازهم خواب شـما بی تفاوت و قابل تعبیر میباشد. زن موقعی در خواب صاحب تعبیر میشود کـه مجهول و نا شناخته باشد و شـما در خواب فقط وی را بعنوان زن ببینید و بشناسید. در چنین صورتی دیدن زن در خواب برای مرد هدف و مقصود اسـت و برای زن حریف و دشمن.

 

زیبایی و زشتی آن زن عظمت یا حقارت هدف را باز می گوید و همینطور برای زنان بی خطر یا خطرناک بودن حریف و دشمن را حکایت میکند. معبران حتی چاقی و لاغری زن را دخیل دانسته اند ولی، چون معیار پسند زن در زمان‌هاي مختلف فرق میکند، چاقی و لاغری را معیار نمیگیریم. مثلاً نوشته اند زن خوب و فربه فراخی نعمت باشد و زن زشت و لاغر قحطی و تنگی.

از امام صادق علیه السلام نقل میکنند کـه زن در خواب شادی و مقصود اسـت و شغل موفق و فراخی نعمت. توضیح درباره زن بسیار طولانی میشود لذا با درک معنی زن در خواب تعبیر و تشخیص خواب‌ها رابه خود بینندگان خواب‌ها وا میگذاریم چرا کـه با درنظر گرفتن مطالب گفته شده تشخیص راحت می شود. این نکته نیز باید افزوده شود کـه زنان خویشاوند هم در زمره زنان مشهور هستند و تعبیری ندارند.

 

کارل گوستاو یونگ:

دیدن زن در خوابتان بیانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه «توجه بـه طبیعت» و عشق اسـت. بـه جنبه‌هاي زنانه‌ي شـما یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر این اسـت کـه یک زن بیانگر وسوسه و گناه اسـت. اگر شـما زن را بشناسید، ممکن اسـت بازتابی از نگرانی‌ ها و احساساتی باشد کـه در موردش دارید.

 

پیر زن

دیدن یک پیر زن در خوابتان بیانگر نگرانی شـما در مورد پیر شدن اسـت. تعبیر دیگر این اسـت کـه پیر زن ممکن اسـت شکل نمونه اولیه باشد کـه نمادی از خرد، بینش و یا قدرت زنانه اسـت. اگر خواب ببینید کـه پیر زن کور اسـت خواب بشما میگوید کـه با غرایز درونی تان پیش بروید «بـه غریزه تان گوش دهید». برخی اوقات شـما نمی توانید ببینید کـه چـه اتفاقی دارد می‌افتد، اما هنوز حسش میکنید.

مطالب مشابه را ببینید!

تعبیر خواب گردنبند؛ انواع تعابیر خواب گردنبند و معنای آنها تعبیر خواب مردن؛ تعبیر خواب انواع مرگ و مردن از دید تعبیرگران معروف فال حافظ امروز جمعه 21 اردیبهشت با تفسیر { پیشگویی دقیق } چجوری فال حافظ و فال روزانه بگیرم که جوابش درست باشه؟ تعبیر خواب طلا برای زن و مرد و تعابیر مختلف از معبران معروف تعبیر خواب ساخت خانه؛ معنی دیدن خواب ساخت خانه کوچک بزرگ و … تعبیر خواب نظافت؛ انواع معنی و تعبیر تمیز کردن خانه تعبیر خواب استفراغ کردن؛ معنای بالا آوردن در خواب از معبران مختلف تعبیر خواب خون؛ انواع تعبیر خواب خون از دید معبران تعبیر خواب دریاچه؛ تعابیر خواب دریاچه، دریاچه زلال و کثیف از دید معبران