متن و جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر + عکس نوشته انگلیسی برای عشق زندگی

در این مطلب روزانه تعداد 30 متن و جملات زیبای عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی برای همسر و عشق زندگی را به همراه عکس نوشته های زیبا آماده کرده ایم.

متن و جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر و عشق + عکس نوشته

عشق یکی از معجره های زندگی است که اگر آن را با کلمات جادویی ابراز کنید، بسیار جالب می باشد و تاثیرگذار است. می توانید یکی از این جملات و متن های عاشقانه را که به زبان انگلیسی هستند برای همسر خود بفرستید و عشقتان را به روشی خاص ابراز کنید.

You are the sunshine in my day and the moonlight of my nights.
تو درخشش خورشید روز‌های منی و نور مهتابِ شب‌های من.

It’s so easy, To think about Love, To Talk about Love, To wish for Love,
But it’s not always easy, To recognize Love, Even when we hold it…. In our hands

آسان است است فکر کردن به عشق، صحبت از عشق، خواستن عشق.
اما اصلا آسان نیست تشخیص دادن عشق، حتی وقتی گویی عشق را نگه داشته‌ایم … در دستانمان

You are incredible.

تو فوق العاده ای.

Having someone who can handle your mood is such a blessing

داشتنِ کسی که میتونه تو هر حس و حالی تحملت کنه یه نعمته

مطلب مشابه: عکس عاشقانه انگلیسی برای پروفایل با جملات عاشقانه و I Love You

متن و جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

عکس نوشته انگلیسی زیبا برای همسر

If I Could Give You
One Thing In My Life,I Would Give You
The Ability To See
Yourself Through
…My Eyes
اگر میتوانستم در زندگی چیزی برایت هدیه دهم
توانایی دیدن خودت را
از چشمانم میدادم.

From My Heart
A million stars up in the sky
one shines brighter I can’t deny
A love so precious a love so true
a love that comes from me to you
The angels sing when you are near
within your arms I have nothing to fear
just talking to you makes my day
I love you with all of my heart
together forever and never to part

از قلب من
یک میلیون ستاره در آسمان
یکی روشن‌تر می‌درخشد و من نمی‌توانم انکارش کنم
یک عشق با ارزش، یک عشق درست
عشقی که از من به طرف تو می‌آید
فرشتگان آواز می‌خوانند زمانی که تو در این نزدیکی هستی
در آغوشت چیزی برای ترسیدن وجود ندارد
فقط صحبت کردن با تو روز من را می‌سازد
من تو را دوست دارم با تمام قلبم
باهمیم برای همیشه و هرگز جدا نمی‌شویم.

I love you more than any word can say.

تو را بیشتر از آنچه در قالب کلام بگنجد دوست دارم.

I will support you through the good times and the bad.

در تمام دوران خوشی و ناخوشی تکیه گاه تو خواهم بود.

ou changed my life for the better
I am inspired to be different when I’m with you
تو زندگی من را برای بهتر شدن تغییر دادی
وقتی با تو هستم احساس متفاوت بودن می کنم

مطلب مشابه: شعر انگلیسی + مجموعه اشعار زیبا و عاشقانه کوتاه و بلند انگلیسی با ترجمه فارسی

متن و جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

Love is what I see in your smile every day
Love is what I feel with every touch
Love is what I hear in every word you say
Love is what we live in every day
عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می‌بینم
عشق چیزی است که با هر لمس تو احساس می‌کنم
عشق چیزی است که در هر کلمه‌ای که می‌گویی می‌شنوم
عشق چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می‌کنیم.

Every time I see you, I fall in love all over again.

.هر بار که می‌بینمت، حس می‌کنم دوباره عاشقت شدم

جمله های کوتاه عاشقانه زیبا برای عشق زندگی

You have shown me what true love is.
I never want to lose you.
You are the sunshine of my life.
تو به من نشان دادی که عشق واقعی چیست.
هرگز نمی خواهم از دستت بدهم.
تو آفتاب زندگی ام هستی.

You’re the light of my life.

تو نور زندگی منی.

You make my heart warm and happy.

تو به قلبم گرما و شادی می بخشی.

مطلب مشابه: تکست عاشقانه انگلیسی برای همسر + متن های احساسی با ترجمه فارسی برای دوست عاطفی

متن و جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

I love all the stars
in the sky,
but they are nothing
compared to the ones
in your eyes!
Love U!

.تمام ستاره‌های آسمان را دوست دارم
.اما آن‌ها در مقایسه با آن‌هایی که در چشمانت هستند هیچند
.دوستت دارم

The best thing about me is you
بهترین چیز درباره من تویی

Imagining life without you is impossible.

تصور زندگی، بدون تو نا ممکن است.

I fell in love with you over and over again.

بارها و بارها عاشق تو شدم.

بخوانید: جملات عاشقانه زیبا ❤️ برای عشق و مخاطب خاص + متن های عاشقانه کوتاه و بلند

متن و جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

متن و جملات انگلیسی رمانتیک برای همسرم

Have you ever seen a night sky full of stars? It’s a real magic, which can only be compared with you. You are my sky, you are my stars and you are my magic. I wish you could know how much you mean to me.
تا حالا آسمون شب پر از ستاره‌ها رو دیدی؟ این یک جادوی واقعیه که فقط می‌تونه با تو مقایسه بشه. تو آسمان منی، ستاره‌ها و جادوی

 I want you, and only you.

فقط و فقط تو را می خواهم.

 I don’t know why, but I can’t stop thinking about you.

نمیدانم چرا ولی نمیتوانم از فکر کردن به تو دست بردارم.

You make life worth living.

تو به زندگی معنا می بخشی.

متن و جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

When the night comes, look at the sky.
If you see a falling star, don’t wonder why, just make a wish.
Trust me, it will come true, ’cause I did it and I found you!

.وقتی شب فرا میرسه … به آسمون نگاه کن … اگه یه ستاره رو دیدی که سقوط کرد تعجب نکن و فقط یه آرزو کن

.به من اعتماد کن … این واقعیت داره… شک نکن… واسه این که من این کارو کردم و تو رو پیدا کردم

:There are ۳ steps to happiness
۱. you, ۲. me, ۳. our hearts, ۴. eternity
سه گام برای رسیدن به شادی وجود داره:

۱- تو ۲- من ۳- قلبامون…؛ و بعد ابدیت!

I just want you be my side always.

دلم میخواد همیشه فقط کنارم باشی.

 You turn me inside out.

تو مرا زیر و رو می کنی.

مطلب مشابه: بیو انگلیسی عاشقانه (جملات خیلی کوتاه رمانتیک و عاشقانه انگلیسی با ترجمه)

متن و جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

جملات زیبای با احساس برای عشق زندگی

When I wake up
Each morning
And see you next to me
No matter what happen
I know that my day will
Be all right

هر روز صبح
که چشم می‌گشایم
و تو را در کنار خود می‌بینم‌
می‌دانم هر چه پیش آید
اهمیتی ندارد

.آن روز، روز خوبی خواهد بود

I’m smitten with you.

هلاک تو هستم.

I’m all about you.

فقط به تو فکر میکنم.

You’re my other half.

تو نیمه دیگر من هستی.

مطلب مشابه: مجموعه اشعار عاشقانه انگلیسی کوتاه + چند شعر احساسی برای همسر با ترجمه فارسی

متن و جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

When I looked at your eyes I forget all things
I just want to seat and see your beautiful eyes.
The color of your eyes is magical
Drowning my heart with your eyes
& engraved on my mind a beautiful scene
your eyes are bright serene and filled with mystery
Merely gazing at them makes me cheer and give me hope…
Hope to life…
I wake up at morning to see your beautiful eyes and be with you
Your eyes say one thing to me “love”
I love your eyes… I love the way you look at me … I love you for ever
هنگامی که من به چشم‌های تو نگاه میکنم همه چیز رو فراموش می‌کنم
من فقط میخوام بشینم و چشم‌های زیبای تو رو نگاه کنم
رنگ چشمان تو جادوییست
قلب من در چشم‌هایت غرق شد
و یک صحنه زیبا رو در ذهن من حکاکی کرد
چشم‌های تو روشن، بی سر و صدا و پر از رمز و راز
تنها زل زدن به آن‌ها باعث می‌شود که من شاد شوم و به من امید میدهد
امید به زندگی….
صبح‌ها برای دیدن چشم‌های زیبای تو و برای با تو بودن از خواب بیدار میشم
چشم‌های تو یک چیزی رو به من میگن: ”عشق“

I love looking into your eyes as they calm me down like nothing eles!

 !من عاشق نگاه کردن به چشمانت هستم، چون هیچی چیزی مانند آن‌ها آرامم نمی‌کند

You’re my everything.

تو همه چیز من هستی.

I’m drawn to you.

در وجودت غرق شده ام.

متن و جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

.It is a lot of responsibillity to hold someone heart in your hands
مسئولیت خیلی بزرگی به همراه داری وقتی که قلب کسی در دستان توست.

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see.

عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می‌شود چیز‌هایی را ببینی که دیگران قادر نیستند.

You’re my midnight sunshine lady
You’re my guiding light
You’re the brightest star I’ll ever see
And though the day is dark and cloudy
I’m gonna e all right
When my midnight sunshine touches me
Shel Silverstein
تو خورشید درخشان نیمه شبم هستی
شمع فروزان راهنمای من.
درخشانترین ستاره‌ای هستی که دیده‌ام
حتی در روز‌های تاریک و ابری
همه چیز روبراه می‌شود
وقتی که خورشید نیمه شب مرا لمس کند.
شل سیلوراستاین.

I’m addicted to you.

به تو وابسته ام.

You’re the love of my life.

توعشق زند گی ام هستی.

مطلب مشابه: جملات عاشقانه انگلیسی زیبا با ترجمه فارسی + عکس نوشته انگلیسی احساسی

متن و جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

my” love” is non stop like ‘’sea”
its ”trust” like ”blind”
its’’shine” like ‘’star”
its”warm” like ‘’sun”
its” soft” like ”flower”
AND
its ” beautiful” like ”u”
عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه.
عشق مثل یه آدم کور اطمینان میکنه.
عشق مثل ستاره میدرخشه.
عشق مثل خورشید گرم میکنه.
عشق مثل گل‌ها لطیفه؛ و عشق درست مثل تو زیباست.

To the world you may be one person, but to one person you may be the world
برای دنیا شاید یک نفر باشی، اما برای من تمام دنیایی

I’m head over heels for you.

برای تو سر از پا نمی شناسم.

I adore you.

تو را می پرستم.

متن و جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

Accidents do happen.i slip- i trip- i stumble-
i fall & usually i dont care at all.
but now i dont know what to do cos
i slipped and fell in love with u

اینا همه اتفاقیه که میفته…. من لیز میخورم، میلغزم، تلو تلو میخورم.
میافتم و اکثرا هم اصلا اهمیت نمیدم، اما حالا نمیدونم چیکار کنم!
آخه ایندفه لیز خوردم و توی عشق تو افتادم!

If I know what love is, it is because of you.

اگر می‌دانم عشق چیست، بخاطر توست.

I’ve fallen for you.

عاشق تو گشته ام.

متن و جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

جملات عاشقانه انگلیسی زیبا با ترجمه فارسی

Knock! Knock! May I Come Into Ur World?
I Bring No Flowers, No Gifts But Wishes
To Keep U Fresh, Prayers To Keep U
Healthy & Love To Keep U Smiling

تق! تق! اجازه هست پا به دنیای تو بذارم؟ من با خودم گل نمیارم.
با خودم هدیه هم نمیارم، اما یه عالمه آرزو با خودم میارم که تورو همیشه‌ تر و تازه نگه داره.
با خودم کلی دعا میارم برای سلامتی تو و با خودم عشق میارم تا کاری کنم تو همیشه لبخند بزنی…

ma heart is lyk an open book
it depends on hw u read me
Dnt judge me by my cover
Luk in and discovr
I will b ur nly true lover
forever
قلب من مثل یک کتاب باز میمونه
این به توبستگی داره که چطور منو میخونی
از روی جلدم منو قضاوت نکن
جستجو کن و کشفم کن
من همیشه یک عاشق واقعی میمونم

Without you, I am nothing,

with you, I am something,

together, we are everything.

بدون تو هیچم

 و با تو چیزی هستم

اما ما با هم همه چیزیم

each day I love you more,
Today more than yesterday and less than tomorrow.

هر روز بیشتر دوستت دارم؛ امروز بیشتر از دیروز و کمتر از فردا

Let us Flip the coin and see. Head, I am yours. Tail, you are mine. So, we won’t lose.

اجازه بده سکه را بالا بیندازم و ببینم چه می‌شود. شیر، من مال تو هستم. خط، تو مال من هستی. پس هیچ کدام نمی‌بازیم.

مطالب مشابه را ببینید!

متن عاشقانه بلند و طولانی + دلنوشته های بلند احساسی و رمانتیک متن عاشقانه فلسفی + جملات فلسفی سرشار از عشق زیبا برای یار و همسر متن عاشقانه برای دخترم + جملات سرشار از احساس و عشق برای فرزند دختر متن عاشقانه انگلیسی + عکس پروفایل عاشقانه انگلیسی رمانتیک و احساسی متن عاشقانه بندری برای عشقم (جملات جنوبی ابراز عشق با لهجه محلی) جملات عاشقانه زیبا برای مخاطب خاص + متن عاشقانه کوتاه و جذاب متن عاشقانه دونفره کوتاه خاص؛ 40 جمله جذاب احساسی برای بیو و اینستاگرام متن عاشقانه کوتاه و جذاب + مجموعه جملات عاشقانه برای عشقم متن عاشقانه سنگین + جملات فاز سنگین تیکه دار و عاشقانه جدید متن عاشقانه زیبا برای اولین دیدار آشنایی + عکس نوشته رمانتیک