متن عاشقانه بندری برای عشقم (جملات جنوبی ابراز عشق با لهجه محلی)

در این بخش از سایت ادبی و هنری روزانه قصد داریم چندین شعر و متن عاشقانه بندری را برای شما دوستان قرار دهیم. این متون زیبا به زبان و گویش شیرین بندری نوشته‌ شده‌اند. امیدواریم این متون مورد پسند شما دوستان قرار گیرد.

متن عاشقانه بندری برای عشقم (جملات جنوبی ابراز عشق با لهجه محلی)

شعر و متن عاشقانه بندری برای عشقم

مودون بورت جونوم

ما بهم قول مودا ایطو نبوت ایطو نبوت

وقتی تو خواب هستری تو

بره دگه گپی مزن ای رابطه تموم شدن

با تو زندگیم خوش ابو

الهی خونه ی مخبر بسوزد

شعر و متن عاشقانه بندری برای عشقم

الهی خونه ی مخبر بسوزد

جوانیم یواش بی صدا رفت

خدا چرا ستاره منه دوسم نداره

چقدر باید بشینم شاید بیاد ستاره

دلم برای ستاره شکسته مثل شیشه

میدانم ستاره که یارمو نمیشه

میدانم ستاره که یارمو نمیشه

میدانم ستاره که یارمو نمیشه

که یار مو نمیشه ستاره ستاره ستاره

که یار مو نمیشه ستاره ستاره ستاره

مطلب مشابه: متن خوشحالی عاشقانه (متن حس خوبیه کنار تو بودن با جملات رمانتیک)

شب تا سحر با غصه هم نشینم

هم نشین ای دل غمینم

در حسرتم که یارمو ببینم

در حسرتم که یارمو ببینم

دلم ننال که دنیا بی وفایه

غصه مخور رسم دنیا جفایه

کار این دل فقط شرم و حیایه

دوستِت اُمَه

خواطِرِتِ خِیلییی میخوام

حس مـہ از وجوـב تو

يـہ عالم مقـבسن

توے تموم زنـבگيم

بوـבن تو بے مـہ بسن

روزی که با تو آشنا بودُم

مه عاشق تو بی فا بودُم

بی مه ول اِتکـِه و رفتی

دُمبال چوک تاجرون

تو درقلب من کلودنگ بستی

و من درقلب تو سوند بافتم

و تو نامردی کردی با تفتوک زدی

کلودنگ قلبم را چلوندی

شعر و متن عاشقانه بندری برای عشقم

جملات جنوبی رمانتیک

زندگی وقتی خوشن که دلبر نازت بخرت

با نگاه به چشمونت پی به رازت ببرت

ساده نهندی تو دلم که ساده از دلم بری

فکر نکنی با یک خطا از دل دیونم اری

تو کتاب سرنوشت يه خطی بی تو امنوشت

که بی تو موات اگه جونم اگه زشت

زندگی بی تو يعنی حسرت

پس هيچ وقت منو تهناک نذار

من بی تو گنوغ ميشم

يه توريم می شه

بی تو کلبم پيليچکم ميبنده

من بی تو پچ پچم

هموني که وايادت چهمنش رو هم ميزاره

حالا حيله بخند

قسم اخورم به گاری

به ماشين فراری

به گوشی چراغی

به مهياوه لاری

به بارون بهاری

به سرسبزی ساری

به رودان جاری

به گرمای بخاری

به برنج حواری

به هر چه تو ذهن خو اتاری و نتاری خاطرت موا همه طوری

بودن چه خشن وقتی تو بشی

ديوونت ابم مه از بس که خشی

دنيا چه خشن اگه تو يارم بشی

توی دلم هميشه موندگار بشی

مطلب مشابه: جملات دلبری عاشقانه + متن های احساسی رمانتیک برای همسرم

شعر و متن عاشقانه بندری برای عشقم

تودرقلب من کلودنگ بستي ومن درقلب تو سوند بافتم وتو نامردي کردي با تفتوک زدي کلودنگ قلبم راچلوندي.

کاش توکلپک مرده من بودي تا من مثل موروگلمپا کرکشونت ميکردم.

پس هيچ وقت منو تهناک نذار،من بي تو گنوغ ميشم، يه توريم مي شه، بي تو کلبم پيليچکم ميبنده،. من بي تو پچ پچم. هموني که وايادت چهمنش رو هم ميزاره ………..حالا حيله بخند

منديل چيست؟کلاهيست ساخته دست پيرمردان بندري از لُنگ براي محافظت سر از گرما همچنين مکاني امن براي پنهان کردن تمباک خود از گزند ديگران

تو کتاب سرنوشت يه خطي بي تو امنوشت که بي تو موات اگه جونم اگه زشت

قسم اخورم به گاري ، به ماشين فراري ، به گوشي چراغي ، به مهياوه لاري ، به بارون بهاري ،به سرسبزي ساري ، به رودان جاري ، به گرماي بخاري ، به برنج حواري ، به هر چه تو ذهن خو اتاري و نتاري ، خاطرت موا همه طوري

تشت تشت چيست ؟ کلمه اي الکترومکانيکي که شتاب بز بندري را دو برابر ميکند !

حس مه از وجود تو ، يه عالم مقدسن ، توي تموم زندگيم ، بودن تو بي مه بسن

ندريو شو عروسي به خواننده اگن يه طوري اعلام بکو که خوراک کمن :

خواننده اگت : سيا نرمه نرمه ، سيا خوراک کمن ، سيا دوتا يکي ، سيا بچه هيچي

بودن چه خشن

بودن چه خشن وقتي تو بشي ، ديوونت ابم مه از بس که خشي

دنيا چه خشن اگه تو يارم بشي ، توي دلم هميشه موندگار بشي

يه منجل عشق تقديم به تو ، عشق مال خوت بي زحمت منجل خالي بکو مال مردومن

مطلب مشابه: دلنوشته تکان دهنده و عمیق + متن و جملات غمگین ناب عاشقانه

شعر و متن عاشقانه بندری برای عشقم

متن دلبرانه بوشهری

اولین دُت ، اولین زن ، اولین یارُم تو بُسِّش

اولین گلبوته ی غم ، اولین خارُم تو بُسِّش

از مِه لحظِه ی که نگاهُم ، اَ چَشِ مست تو واکَت

هستی و بود و نبودُم ، از زِرِ دست تو واکَت

راحتِ جونُم تو هسِّش ، دینُ ایمونُم تو هِسِّش

لیلی نامهربون روح مجنونُم تو هِسِّش

بهترین کار مو هِش تو ، آخرین یار مو هِش تو

اولین مهتاب روشن ، تِه شُو تار مو هِش تو

مو همیشَه مبتلاتِم ، مو همیشَه جون فَداتِم

تو مُگــَه بَر مو غریبَه ، مو همیشَه آشناتِم

مو خَزون اَندر خَزونِم ، تو بهار اندر بهارِش

مو چُنِ خار بیابون ، تو گل سرخ انارِش

چـــــیزی نــــــمُوندِن اَ دلُم

تا عاشِقِ چِــشمِت بشُم

بِی مِه بَسِن هِـمی که مِه

بازَم با تو هَــــم صحـــبتُم

بِی مه مَگَ که عـــــاشِقی

جــاری بودِن اُ چِــشمُونُم

ای اشکِ مِن که راه اَکِیت

یَه وَقتُــــونی رو صـــــورَتُم

اصلا مهم نین ای عــــــزیز

نَه حالِ مِه، نَه اشـــکُونُوم

مهم هِـــمین که دستِ تو

نِشتِن مَیُونِ دســـــــتُونُوم

وِلی بُکُـــــن، گَـــــپِت بِزَن

که خیلی مِه مشتاقیشُم

تنهــــــا هَـــمی گَپ زدِنِن

تســـــــــــکینِ دردُونِ دلُم

وختی مُمُم ، بِی مِه شاد ایدی ، با لبخندی مشتاکانه ، دستی وَ سرُم ایکشید و مه آروم ، سرُم روی شانه ی خسته اون تکیه اُمدا .

مُمُم بوی عشک شَدا ، بوی محبت ، بوی فکر و …

بوی دربدری و دلتنگی ، بوی کار و مُطبَخت ، بوی شیر تازه طولی ، بوی خاک و سُمات ، بوی طلاک ، بوی اشک و بدبختی ، بوی نصف مرد ، بوی ضیفه ، بوی سیلی و کمربندهایی که بر پشتش نشستَه ، بوی طراوت باغچه خونه ، بوی گل آفتوپرست ، بوی امید ، بوی فردای … شَدا .

بِی هوس بِی تو تارُم

بِی هوس بِی تو تارُم،بِی نَفَس بِی تو تارُم

بَه دو تا مرغِ مُسما،سرِ دست بِی تو تارُم

کُجا چاشت اکُنی چاشتِت بیارُم،بِی نَفَس بِی تو تارُم

بَه دو تا مرغِ مُسما،سرِ دست بِی تو تارُم

حکایت بَر سرِ دندُن و نُنِن،بِی هوس بِی تو تارُم

اگر دندُن نباشه،نُن حَرُمن،بِی هوس بِی تو تارُم

اِی هُوِیل اُ هویل

اِی هُوِیل،اُ هُوِیل

اِی غَمزَه نما،شکر بر لبِ دلبر

اِی شیدا نَما،هَمَش بر لبِ دلبر

ما دو تا خواهانیم

مَرگ از هَم نبینیم

اِی غَمزَه نما،شکر بر لبِ دلبر

اِی شیدا نَما،هَمَش بر لبِ دلبر

(نَصرُک)

مطلب مشابه: متن کوتاه عاشقانه لاکچری جذاب و جدید برای همسر جان و عشق جانم

مُوسِم گُل ، چه چه نازه بُلبل

سرزه و رضون دگه بُو پر اَز گُل

نِم نم بارُون رُو کُتوک و کَرگین

غایه کصه وُن جُونِ بی بین

پَرزدنِ جُوشکُنِ خیس تو بارُون

رُویِ کَهُورُون تُو دِلِ کُنارُون

نِم نِم بارُون و نوای شَروند

اخ که جُونن گازی زیر بارُون

شعر و متن عاشقانه بندری برای عشقم

جملات بندری برای ابراز عشق

بزن لیوا که بندر زار اِیگفتن

کَلی که پِل مُکرده بار ایگفتن

اَبس سامری ِ رند و مکار

مُخِ چُوکُ تَمُمی کار اِیگفتن

غروبِ شهر بندر غصته دارن

درخت خُشکِن و بی بَرگ و بارِن

بِری بابایِ زاری یُو بیارین

شُگُفتن دردِ بندر دردِ زارن

بزن لیوا که بندر ناله ایشه

که زارِش ناله ی صد ساله اِیشه

نَگُفتن شَهر بندر اُمخریدن

سند سازِن ، کَواله ایشه

خدا بالای سَر و دریا کِنارن

امید مِه به تو دادا بِرارن

مَرَ پَّرَ مَنین بی تو مَیُنتا

بُدو کاری بکن که وخت کارن

چه چه بلبل از نو شروع بو

ناله و سنبل از نو شروع بو

چه چه بلبل از نو شروع بو

ناله و سنبل از نو شروع بو

خنده و دیدار اگه گذشتن

مهر و محبت تو دلم جَووُن بو

خنده و دیدار اگه گذشتن

مهر و محبت تو دلم جَووُن بو

بدو بگین جومه برخ برخی گر زنون

بدو بگین جلبیل خوس خوسی سر زنون

گل و غصه و غم پژمرده بودن

جشنن و شادی نشونه بودن

گل و غصه و غم پژمرده بودن

جشنن و شادی نشونه بودن

چه چه بلبل از نو شروع بو

ناله و سنبل از نو شروع بو

چه چه بلبل از نو شروع بو

ناله و سنبل از نو شروع بو

خنده و دیدار اگه گذشتن

مهر و محبت تو دلم جَووُن بو

خنده و دیدار اگه گذشتن

مهر و محبت تو دلم جَووُن بو

مطلب مشابه: جملات عاشقانه زیبا برای مخاطب خاص + متن عاشقانه کوتاه و جذاب

شعر و متن عاشقانه بندری برای عشقم

بدو بگین جومه برخ برخی گر زنون

بدو بگین جومه برخ برخی گر زنون

گل و غصه و غم پژمرده بودن

جشنن و شادی نشونه بودن

گل و غصه و غم پژمرده بودن

جشنن و شادی نشونه بودن

چه چه بلبل از نو شروع بو

ناله و سنبل از نو شروع بو

چه چه بلبل از نو شروع بو

ناله و سنبل از نو شروع بو

خنده و دیدار اگه گذشتن

مهر و محبت تو دلم جَووُن بو

خنده و دیدار اگه گذشتن

مهر و محبت تو دلم جَووُن بو

خنده و دیدار اگه گذشتن

مهر و محبت تو دلم جَووُن بو

خنده و دیدار اگه گذشتن

مهر و محبت تو دلم جَووُن بو

روز اَ نو روزی اَ نو

گَل اَ نو گازی اَ نو

گپ تاره شعر نو

ساز اَ نو آواز اَ نو

یه ترانه تو بساز

تار اَ نو گیتار اَ نو

ذهنِ خو روشن بُکن

عاشقی پیشه بکن

بی خیال دل مبش

یَخو اندیشه بکن

روز اَ نو روزی اَ نو

گل اَ نو گازی اَ نو

ساده مبش به مثل هو

بیدار بشُ پا به اَ خو

واهم دگه وا دست پر

بسازیم ای خونه اَ نو

دست مه وا دست تو

ایده اَ مه همت اَ تو

هر چی توا اصلاحُ کن

ریش و قیچی دست تو

مطلب مشابه: متن عاشقانه دونفره کوتاه خاص؛ 40 جمله جذاب احساسی برای بیو و اینستاگرام

مطالب مشابه را ببینید!

جملات دلبری عاشقانه + متن های احساسی رمانتیک برای همسرم صبح بخیر جانانه و با انرژی؛ پیامک و اس ام اس پر انرژی صبحت بخیر تبریک تولد مادر متولد تیر از سوی پسر و دختر (متن مامان تولدت مبارک جدید) متن بیو دلبرانه و دخترانه + جملات کوتاه برای دختران لاکچری و خاص بیو عاشقانه اینستا و تلگرام [ 90 متن رمانتیک احساسی برای بیو ] متن انگلیسی موفقیت + جملات پر مفهوم در مورد هدف و موفقیت انگلیسی با ترجمه فارسی متن انگلیسی در مورد سکوت { جمله و متن زیبای سنگین درباره سکوت } متن و جملات تبریک عید قربان + عکس نوشته های پروفایل و استوری عید سعید قربان تبریک پدر متولد تیر از سوی فرزندان ( 30 متن و کوتاه عاشقانه برای بابا) جملات زیبا برای پسرم + متن های عاشقانه و احساسی برای فرزند پسر و پسر کوچولوم