متن در مورد نیکی و کمک به دیگران + جملات محبت آمیز برای خوبی در حق دیگران

جملات محبت آمیز و متن در مورد خوبی کردن و نیکی کردن

متن های زیبا در مورد نیکی، خوبی و کمک کردن به دیگران و افراد نیازمند با جملات محبت آمیز را در این بخش از روزانه آماده کرده ایم.

انسانیت غذا دادن به گدا نیست!

وقتی که اندازه آن گدا ،گرسنه باشی
وغذایت را به او بدهی
انسانی……

***

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد
وقتی دستی را به یاری می گیری،
بدان که دست دیگرت در دست خداست…

***

مجموعه متن در مورد کمک به نیازمندان

آگاه باشید که خدا در هیچ جا، همچون آنجا پرستش نمی شود که آدمی برای
نیکی کردن به برادران و زیارتشان گام بر می دارد.

***

و از صمیم قلب متاسفم برای همه کسانی
که از ترس آتش جهنم است ، که به همنوع خود کمک می کنند….

***

متن در مورد نیکی و کمک به دیگران

در مسیر باد بمان
تا بوی مهربانیت
تسخیر کند این شهرِ پر از بیهودگی را….

***

جملات زیبا در مورد نیکی کردن در حق دیگران

نگاه کودکان را دوست دارم چون با صداقت است
هیچ دروغـــی درآن راه ندارد
مانندنگاه کودکی که به کودک هم
سن وسالش می نگرد
ولی وجــــدان مادران خفته
چه راحت اورا از این نگاه دور میکنند
کمک به دیگـــران اولویت آخر

***

من می‌خواهم از اشخاص که برای زیارتها… به طور استحباب می خواهند بروند… امروز ثوابی بالاتر از اینکه به برادرهای خودتان کمک کنید نیست‌

***

سال ها گذشت،
و هنوز هم نوشته هامان آن قدر زیبا نیست که بالای سرمان قاب کنیم…
مشق امشب هم، مثل دیشب، مثل هر شب،
دو صفحه تمیز و زیبا می نویسیم؛
“آدمی را آدمیت لازم است.”

***

متن در مورد نیکی و کمک به دیگران

بخشنده بودن بیش از آنکه توانایی مالی بخواهد
قلب بزرگ میخواهد……

***

متن انسانیت در مورد کمک به دیگران

انسانیت غذا دادن به گدا نیست!
وقتی که اندازه آن گدا ،گرسنه باشی
وغذایت را به او بدهی
انسانی……

***

انسان خوشبخت نمی شود اگر
برای خوشبختی دیگران نکوشد

***

خداوند با دستان تو دست انسان گرفتاری را گرفته است ،
وقتی دست افتاده ای را میگیری و لبخند را مهمان قلبش می کنی ؛
و این چه زیباست.
نازنین ، دستانت نورانی و بوسیدنی شده اند …

***

جملات مذهبی در مورد نیکی کردن

ابراز یک “کلمه دلگرم کننده” به فردی درمانده
ارزشش بیشتر از ساعتـها تعریف و تمجیـد، بعد از کامیابی اوست

***

بندگی یعنی
در کوچه پس کوچه های زندگی
دست کسی را بگیری…!

***

جملات زیبا در مورد کمک به انسان ها

ثروت با هزینه و خرج کردن از بین می رود و تمام می شود اما علم با انفاق و آموختن به دیگری، پاک و تصفیه می شود و ناخالصیها و اشتباهاتش برطرف می گردد.

***

ای که دستت می رسد ؛ دستی بگیر

***

افطار چقدر دوست داشتنیه ؛
کاش هر کدام از ما بتونیم افطار فقیری باشیم.
شک ندارم که این افطار دوم رو ، خدا بیشتر دوست داره …

***

دستی که کمک می کند،
از دستانی که برای دعا بالا می روند مقدس تر است

***

برای رسیدن
به بلندای بخشندگی
باید از آز وجود خویش
بگذری.

***

بخشندگی ،
انتشار بوی خوش بنفشه بر ته کفشی است
که لگدمالش کرده است .

مطالب مشابه را ببینید!

جملات ویلیام فاکنر نویسنده خوش قلم؛ جملات ناب آموزنده از او سخنان پاسکال؛ مجموعه جملات و سخنان آموزنده از بلز پاسکال دانشمند معروف جملات فلسفی از دیوید هیوم فیلسوف شک گرا با متن های آموزنده از فیلسوف نابغه جملات اروین یالوم روانشناس برجسته؛ سخنان آموزنده روانشناسی سخنان فلسفی از هگل؛ جملات آموزنده فیلسوفانه از فیلسوف معروف آلمانی بریده هایی از کتاب نهج البلاغه نوشته امام علی؛ سخنان مذهبی آموزنده امام اول جملات مجتبی شکوری؛ سخنان آموزنده و جملات درباره زندگی از او جملات قصار امام حسین؛ سخنان آموزنده و زیبا از امام سوم جملات فلسفی از  بزرگان این رشته؛ از سخنان ناب آموزنده سقراط تا آلبر کامو بهترین سخنان دکتر انوشه روانشناس معروف؛ جملات درباره آموزنده زندگی