متن تشکر به زبان انگلیسی + 100 جمله سپاس و تشکر به انگلیسی و ترجمه فارسی

اگر با افراد انگلیسی زبان زیاد ارتباط دارید حتما باید راه و روش تشکر کردن و پاسخ دادن به تشکر را بدانید و یا اگر قصد دارید به کشور خارجی سفر کنید پس بهتر است جملات تشکر رسمی و ادبی را یاد بگیرید. در ادامه بیش از 100 جمله تشکر انگلیسی با ترجمه فارسی را گردآوری کرده ایم.

photo 2024 03 25 16 32 03

متن جواب تشکر به انگلیسی و ترجمه فارسی

  “Thank you for such a wonderful gift.” – “You’re very welcome.”

از شما ممنوم بابت چنین هدیه فوق العاده ای.”خواهش می کنم”

**

‘Thanks a lot for looking after the children.” – “It’s my pleasure. I love children”.

خیلی ممنونم از اینکه از بچه ها مراقبت کردید.”این باعث افتخارمن است من عاشق بچه ها هستم”

**

  “Thanks a lot for your help, you’re very kind.” – “Don’t mention it.”

خیلی ممنونم بابت کمکتان،شما خیلی مهربان هستید.ـ”حرفش را نزنید”

**

باعث افتخار من است.

My pleasure

**

این افتخاری برای من است.

The pleasure is all mine

**

این باعث افتخار من است.

It’s my pleasure

**

چیزی نیست که.

 It’s nothing.

**

 این اصلا یک مشکل نبود.

It wasn’t a problem at all.

**

gratis png gracias firma presentacion youtube sabor de pointe orlando gracias

حرفش را نزنید!

Don’t mention it.

**

خیلی خوش آمدید

You’re very welcome.

**

خواهش می کنم  .

You’re welcome.

**

مشکلی نیست .

That’s all right

***

متن و جملات تشکر کردن در موقعیت رسمی تجاری

اگر صاحب یک کسب و کار هستید این مهم است که از افراد، رئیس و دیگر شرکت ها تشکر کنید. باید این قدردانی به خوبی حس شما را ابراز کند. اگر با مشتریان از طریق ایمیل هم در ارتباط هستید می توانید از این جملات استفاده کنید.

**

Thank you for your kind consideration.

از شما ممنونم بابت رسیدگی خیرخواهانه تان.

**

I am very thankful that you are considering my problem.

من خدا را خیلی شکر می کنم که شما مشکل من را رسیدگی می کنید.

**

I was so pleased to hear from you.

من خیلی خوشحال بودم که از شما بشنوم.

**

depositphotos 26357903 stock photo natural looking label with thank

Many thanks for your letter/email.

تشکر فراوان برای نامه تان \ایمیل تان

**

Many thanks for your assistance in our project

تشکرفراوان برای کمکتان در پروژه ما.

**

Thank you for taking the trouble to help me. I do appreciate it

از شما سپاسگذارم از این که به زحمت افتادید تا به من کمک کنید.من واقعا سپاسگذارم.

**

Thank you for spending time with me

ممنون از شما بابت این که زمانی را با من گذراندید.

**

How kind you are to help me. Thank you very much

چقدر شما مهربان هستید که به من کمک کردید خیلی ممنونم.

**

Thank you once again for everything you’ve done.

یک بار دیگر از شما سپاسگذارم. برای همه کارهایی که شما انجام دادید

**

Thank you for your consideration.

از توجه شما سپاسگذارم.

**

Thank you for your attention to this matter.

از توجه شما به این موضوع متشکرم.

**

Thank you for your kind co-operation.

از همکاری صمیمانه شما متشکرم.

**

thank you felt board type

Thank you for raising your concerns.

از شما بابت نگرانی هایتان ممنونم.

**

Thank you for all your assistance.

از تمام کمک هایتان ممنونم

**

Thank you for providing the requested information.

از شما سپاسگذارم از اینکه اطلاعات را فراهم آوردید.

**

We would like to express our gratitude.

ما می خواهیم سپاس گذاری و حق شناسی خودمان را ابراز کنیم.

**

Thank you very much; your support is greatly appreciated.

خیلی ممنون هستم .حمایت شما قابل قدردانی است.

***

متن و جملات تشکر از رئیس به زبان انگلیسی

I would like to express my heartfelt thanks for giving me this opportunity .

من می خواهم از شما تشکر صمیمانه ام را بابت این فرصتی که در اختیار من قرار دادید ابراز کنم.

**

Thank you for the opportunities you provided, and for having faith in me.

 از شما ممنونم بابت فرصتی که برای من فراهم کردید وایمانی که به من داشتید.

**

Thank you for your support, guidance and encouragement

از شما بابت حمایت،راهنمایی و تشویق تان ممنونم.

**

depositphotos 430753086 stock photo image of cute african american

I am eternally grateful for your trust, and appreciate you allowing me to have this time off work

من تا ابد از اعتماد شما سپاسگذارم واز شما ممنونم که به من اجازه دادید این مرخصی کاری را داشته باشم.

**

Thank you very much for putting your trust in me and agreeing to my extended holiday request.

ممنون از اینکه به من اعتماد کردید و به درخواست تعطیلات بیشتر من موافقت کردید.

**

I value the trust you have put into me and will work hard to maintain it.

من ارزش اعتمادی که شما به من داشتید را می دانم و برای حفظ کردن آن سخت کار خواهم کرد .

**

Allow me to express my sincerest gratitude for this opportunity you have given me.

اجازه دهید به من تا قدردانی صادقانه ام را برای این فرصتی که در اختیار من قرار دادید ابراز کنم.

**

I would like to sincerely thank you for this gesture.

من می خواهم صمیمانه از شما برای این حرکت تشکر کنم.

**

I want to thank you for the expression of faith in my abilities.

من می خواهم از شما بابت این که به توانایی های من ایمان داشتید تشکر کنم.

**

Thank you for providing us with such a great working environment

از شما سپاسگذارم که برای ما چنین محیط کاری فوق العاده ای را فراهم کردید.

**

If there ever was a boss who deserves praise and adulation, that person is you

اگر تاکنون رئیسی بوده باشدکه سزاوار ستایش و پرستش باشد آن شخص شما هستید.

**

We are grateful for your kindness, loyalty and commitment to all of us.

ما سپاسگذار مهربانی،وفاداری وتعهدتان به همه ما هستیم.

**

The workers have seen your dedication, and we would like to express our appreciation.

کارگران تعهدتان را دیده اید و ما خواستار این هستیم که سپاسگذاریمان را به شما ابراز کنیم.

**

 I am thankful to be a part of your team.

من خدا را شکر می کنم که بخشی از تیم شما هستم.

**

Your support and dedication to your team has earned you much deserved admiration.

حمایت و تعهدتان به تیم کاریتان تحسین زیادی را برای شما به ارمغان آورده است.

**

Your strong leadership skills along with your support has earned you much deserved respect.

مهارت های رهبری قوی همراه با حمایت هایتان احترام زیادی برای شما به ارمغان آورده است.

**

    Thank you for extending compassion and flexibility when I needed it.

        As a supervisor, you are truly inspirational to your staff.

از شما سپاسگذارم ازاینکه انعطاف پذیری و شفقت زیادی برای من قائل شدید.زمانی که من به آن نیاز داشتم.به عنوان یک سرپرست شما حقیقتا یک الگو و الهام بخش برای کارکنانتان هستید.

***

متن تشکر به زبان انگلیسی

متن تشکر برای کریسمس و عید نوروز

یکی از مناسبت های خاص کریسمس و عید نوروز است که در این زمان خانواده ها و دوستان دور هم جمع می شوند و جشن می گیرند. اگر شما کریسمس را جشن نمی گیرید ولی می توانید برای دوستانی که که جشن می گیرند پیام تشکر بفرستید.

“Thank you for the beautiful Christmas presents. How thoughtful of you

از شما بابت هدیه زیبای کریسمس ممنونم.ای نشانه اندیشمندی و ملاحظه شماست.

**

“Thank you for inviting us to your beautiful home for Christmas! You are a very gracious host and we had a magical time. Warm Wishes.

ممنون از اینکه برای کریسمس ما را به خانه زیبایتان دعوت کردید.شما یک میزبان بسیار بخشنده هستید.ما یک زمان جادویی را باهم داشتیم.آرزوهای دلگرم کننده ای را برایتان آرزومندم.

**

“I’d like to say a very warm thank you to you this Christmas. Thank you for making us feel so special. Merry Christmas.

من می خواهم یک تشکر ویژه از شما بابت این کریسمس داشته باشم.ممنون از این که احساس فوق العاده ای را در ما به وجود آوردید.

**

360 F 380578001 REnPRoH3YngpLCCAPWw5P1d9ezOPU9Ym

 What a magical Christmas experience! Thank you.

چه تجربه کریسمس جادویی ای!سپاسگذارم.

**

We all appreciate the lovingly wrapped gifts. Thank you so much.

همه ما بابت این هدایای بسته بندی شده دوس داشتنی سپاسگذاریم.خیلی ممنونم

**

Thank you for the beautiful Christmas card.

از شما بابت کارت کریسمس زیبا ممنونم

**

Thank you for such a practical gift.

از شما بابت چنین هدیه کاربردی ای ممنونم.

**

I really appreciate the gift card, thank you so much.

بابت کارت هدیه واقعا سپاسگذارم.واقعا ممنونم.

**

You are a very gracious host. Thank you for the warm invite.

شما یک میزبان بسیار بخشنده هستید.از شما بابت دعوت صمیمی و گرم تان ممنونم.

**

Thank you for a memorable Christmas gathering.

از شما بابت یک دورهمی کریسمس به یاد ماندنی سپاسگذارم.

**

Thank you for hosting Christmas dinner; it was divine.

از شما بابت میزبانی شام کریسمس ممنونم.این الهی بود.

**

Thank you for including us in your Christmas festivities.

از شما بابت اینکه ما را در جشن کریسمستان  سهیم کردید ممنونم.

**

Thank you for the wonderful Christmas feast.

از شما بابت جشن فوق العاده کریسمس ممنونم.

**

Thank you for inviting us to your beautiful home for Christmas.

ممنون از شما بابت اینکه برای کریسمس ما را به خانه زیبایتان دعوت کردید.

**

istockphoto 517344248 612x612 1

Thank you Santa! The children loved your gifts.

از شما ممنونم سانتا!بچه ها هدایای شان را دوس داشتند.

**

It has been a very special Christmas thanks to you. Happy Holidays.

این یک تشکر ویژه ی کریسمسی به شما بود.تعطیلات مبارک.

**

Thanks for the Christmas gifts; I love them.

ممنون بابت هدایای کریسمس.من عاشق آن ها هستم.

**

Thank you so much for making my Christmas so special.

ممنونم از شما به خاطر این که کریسمس من را فوق العاده کردید.

**

Thank you for making me feel special this Christmas.

ممنون از شما که این کریسمس یک احساس ویژه برای من به وجود آوردید.

**

I’d like to say a warm thank you to you this Christmas..

من دوست دارم  این کریسمس یک تشکر گرم و صمیمی از شما داشته باشم .

***

متن تشکر انگلیسی برای مراسم عروسی

می توانید از مهمانان عروسی تشکر و قدردانی کنید. شاید آنها برای شما یک هدیه گران قیمت خریده اند و یا هزینه ای سخاوتمندانه به شما داده باشند که شایسته تقدیر است.

“It was a pleasure to be a part of your special day. Thank you for inviting me, and sharing your happiness.

این باعث افتخار بودکه شما بخشی از روز ویژه ی شما باشم.ممنون از اینکه من را دعوت کردید وشادی تان را با من تقسیم کردید.

**

“Words cannot describe how grateful we are for your generous gift. Thank you ever so much.

نمیتوانم با چه زبانی بگویم که چقدر بابت هدیه سخاوتمندانه شما سپاسگذارم.از شما واقعا مممنونم.

**

.Thank you for all the lovely gifts, and for being here with us. It means a lot

بابت همه هدایای دوست داشتنی از شما ممنونیم واز اینکه اینجا با ما بودید این برای ما واقعا پرمفهوم بود.

**

“Thank you so much for everything you did to help make this day perfect. What would we have done without you?”

از شما بسیار سپاسگذارم برای همه چیزهایی که انجام دادید که این روز را فوق العاده کنید ما بدون شما چکار می کردیم.

**

“Thank you for the gift, and for joining us today. It’s been so special, and we’re really glad you were her .

بابت هدیه ممنون واین که امروز به ما پیوستید.این واقعا ویژه بود و ما واقعا خوشحال هستیم که شما اینجا بودید.

**

Thank you for coming today. It’s been such a wonderful day, and we really appreciate you sharing it with us .

ممنونیم از شما که تشریف آوردید.این روز فوق العاده ای بود.و ما واقعا سپاسگذاریم که شما آن را با ما سهیم هستید.

**

I’m very happy to be a part of your celebrations.

بسیار خوشحالم که بخشی از جشن شما هستم.

**

It was a pleasure to be a part of your special day.

این باعث افتخار ما بود که بخشی از روز ویژه ی شما باشم .

**

Words cannot describe how grateful we are

نمی توانم با چه کلماتی به شما بگویم که چقدر ازشما سپاسگذارم.

**

Thank you ever so much for your generous gift

ازشما بابت هدیه سخاوتمندانه تان ممنونم.

**

What would we have done without your help? Thank you so much

.ما بدون کمک شما چکار می کردیم؟ واقعا ممنونم.

**

We will remember this day and your contribution forever

ما این روز و سهم شما را برای همیشه به یاد خواهیم داشت..

**

stock photo cropped person holding colorful sticky notes thank you lettering isolated

I cannot thank you enough for the wonderful gift.

من نمی توانم بابت این هدیه فوق العاده به اندازه کافی تشکر کنم.

**

Thank you for the gift, we’re very grateful.

 بابت هدیه از شما متشکریم واقعا از شما سپاسگذاریم.

**

We really appreciate your presence here.

ما واقعا از حضور شما اینجا کمال تشکر را داریم.

**

Thank you for sharing this special day with us.

از شما ممنونیم که این روز ویژه را با ما شریک شدید.

**

We appreciate you sharing our celebrations with us.

ما از شما سپاسگذاریم که جشن مان را با ما سهیم شدید.

**

Thank you for joining us today.

ممنون از اینکه امروز به ما پیوستید

**

Thank you for coming.

ممنون از اینکه تشریف آوردید(خوش آمدید)

**

تشکر به زبان انگلیسی از معلم و استاد

می توانید به شیوه های مختلف از معلم و یا استاد تشکر کنید. در ادامه عبارات و متن های انگلیسی برای تشکر از استاد را آماده کرده ایم.

    “I had so much fun learning with you. Your lessons were very insightful and interactive, so thank you. You’re the best teacher ever.

من یادگیری سرگرم کننده ای با شما داشتم.درس های شما عمیق و تعاملی بودند.پس از شما ممنونم شما همیشه بهترین معلم هستید.

**

“Thank you for being so patient, and helping me improve! Teachers like you are hard to find, and I’m eternally grateful for everything you’ve taught me.

ازشما سپاسگذارم که خیلی شکیبا بودیدو به بهترشدن من کمک کردید.پیدا کردن معلمانی مثل شما کارسختی است من تا ابد برای تمام چیزهایی که به من آموختید از شما سپاسگذارم.

**

“You were there for me every step of the way, and I wholeheartedly appreciate everything you’ve done for me.

در هر گامی که در مسیر برداشتیم شما آنجا بودید من از صمیم قلب بابت همه کارهایی که برای من انجام دادیدممنونم.

**

  “I really appreciate all the hard work you’ve done to help me. I have learnt so much, and it’s all thanks to you.

من واقعا سپاسگذارم بابت همه کارهای سختی که شما برای کمک به من انجام دادید.من خیلی زیاد یاد گرفته ام.این تمام سپاسگذاری من به شماست.

**

“I just want to say how grateful I am that you were my teacher. Your guidance and support has been amazing! Thank you for helping me improve.

من فقط می خواهم بگویم چقدرسپاسگذارم از این که شما معلم من بودید.راهنمایی ها و حمایت های شما فوق العادست.ممنون از اینکه به بهتر شدن من کمک کردید.

**

You’re the best teacher ever!

شما همیشه بهترین معلم من هستید.

**

I wholeheartedly appreciate everything you’ve done for me

من از صمیم قلب بابت همه چیزهایی که برای من انجام دادید قدردانی می کنم.

**

Thank you for being patient and helping me improve

 ممنون از شما بابت صبر و شکیبایی و کمکی که به پیشرفت من کردید.

**

Your approach to teaching inspires me

رویکرد شما به تدریس به من الهام می بخشد.

**

I have had so much fun learning with you.

من یادگیری مهیج و سرگرم کننده ای با شما داشته ام.

**

Your lessons have been very insightful and fun.

درس های شما با معنی و سرگرم کننده بوده است.

**

I want you to know how much I value your support.

من می خواهم  شما بدانید چقدر ارزش حمایت های شما را می دانم.

**

Thank you for helping me improve.

از شما برای کمکی که به پیشرفت من کردید متشکرم.

**

Thank you for your guidance and support.

از شما برای راهنمایی و حمایتتان ممنونم.

**

I have learnt so much, thanks to you.

من به لطف شما چیزهای خیلی زیادی یاد گرفته ام.

**

I am grateful for the positive learning environment you provided me with.

من واقعا قدردان شما هستم برای فضای یادگیری مثبتی که برای من فراهم آوردید.

**

I really appreciate all the hard work you’ve done to help me.

من واقعا قدر دان شما هستم بابت همه کارهای سختی که انجام دادید تا به من کمک کنید.

**

Teachers like you are not easy to find.

پیدا کردن معلمی مثل شما کار آسانی نیست.

**

How can I ever thank you enough.

چطور می توانم به اندازه کافی از شما تشکر کنم.

**

I am very thankful that you are my teacher.

من خیلی خدا را شکر می کنم که شما معلم من هستید.

**

I cannot thank you enough for helping me.

من نمی توانم از شما آن جور که لازم است برای کمکی که به من کردید تشکر کنم.

**

Thank you for sharing your wisdom with me.

من از شما ممنونم بابت اینکه آگاهی تان را بامن به اشتراک گذاشتید.

**

I am eternally grateful for everything you’ve taught me.

من تا ابد سپاسگذار شما هستم بابت همه چیزهایی که به من آموختید.

**

Thank you I really appreciate your help.

من واقعا از کمکتان متشکرم.

***

How kind you are to help me.

Thank you for spending time with me.

Thank you for taking the trouble to help me.I do appreciate it.

Many thanks for your assistance in our project.

**

Many Thanks for your emais.

I was so pleased to hear from you.

I greatly appreciate your kind word.

I was very thanksful you are considering my problem.

مطالب مشابه را ببینید!

متن انگلیسی موفقیت + جملات پر مفهوم در مورد هدف و موفقیت انگلیسی با ترجمه فارسی متن انگلیسی در مورد سکوت { جمله و متن زیبای سنگین درباره سکوت } جملات انگلیسی درباره زنان قوی با معنی فارسی (متن سنگین و سخنان بزرگان) متن انگلیسی درباره شادی + جملات کپشن و استوری با ترجمه در مورد شاد بودن متن جالب انگلیسی؛ جملات انگلیس قشنگ انگیزشی، احساسی، آموزنده و ناب متن انگلیسی آرامبخش؛ جملات خاص درباره حس آرامش با ترجمه متن انگلیسی در مورد لبخند و جملات درباره خنده عاشقانه با ترجمه فارسی جملات زیبا انگلیسی درباره عشق و عاشق شدن با ترجمه 70 متن زیبا جملات قشنگ انگلیسی [ 60 متن زیبای استوری و کپشن انگلیسی ] متن آرزوی موفقیت انگلیسی (جملات کوتاه آرزوی شادی و موفقیت با ترجمه)