متن تبریک سالگرد ازدواج باجناق + جمله های صمیمانه کوتاه برای تبریک

متن و جملات تبریک سالگرد ازدواج باجناق

جملات و متن های کوتاه خودمانی برای تبیک سالگرد ازدواج با جناق را در این بخش روزانه آماده کرده ایم

به سلامتی شما دو نفر با جناق و خواهر زن عزیز
که یک سال دیگر را عاشقانه سپری کرده اید
سالگرد ازدواجتون مبارک!

***

متن تبریک سالگرد ازدواج

سالگرد ازدواج باجناق و خواهرزنم
جشن عشق
اعتماد
مشارکت
تحمل
و سرسختی است.

***

با جناق و خواهر خانم گرامی

شما دو نفر برای هم ساخته شده اید
سالگرد ازدواج مبارک!

***

جملات خودمانی تبریک سالگرد ازدواج باجناق

بیشتر زوج های متاهل سخنان یکدیگر را می شنوند
شما به ضربان قلب یکدیگر گوش می دهید
اکثر آن ها نگاه یکدیگر را تحسین می کنند،
شما از روح یکدیگر تعریف می کنید
بیشتر آن ها به زندگی یکدیگر متعهد هستند
شما به آرزو های یکدیگر متعهد شده اید
باجناق جان سالگرد ازدواجتون مبارک!

***

متن تبریک سالگرد ازدواج باجناق

سالگرد ازدواجتان را تبریک می گویم!
بهترین آرزوها و برکات را در ادامه مسیر های زندگی
دست در دست برای شما دارم.

***

از نظر برخی زوج ها
کامل بودن به معنای بی عیب بودن است
اما برای زوج زیبایی مثل شم
کامل بودن به معنای پذیرش نقص یکدیگر است
سالگرد ازدواج تان را تبریک می گویم!

***

من همیشه فکر می کردم که
خوشبختی فقط در افسانه ها وجود دارد
ازدواج شما به من فهماند که آن ها در زندگی واقعی نیز وجود دارند
سالگرد ازدواجتون مبارک!

***

امیدوارم که سال های دیگر نیز در کنار هم بلند ایستاده باشید
باجناق جان سالگرد ازدواجتون مبارک!

***

تو از معدود مردان خوش شانس در این جهان هستی
که می توانی بگویی
بهترین دوست، رفیق و همسرت یک نفر است
سالگرد ازدواجتان مبارک!

***

بزرگ ترین خوشبختی در زندگی این است
که ما را به خاطر خودمان دوست داشته باشند
نه چیز دیگر
تنها به خاطر خودمان
باجناق سالگرد ازدواج مبارک!

***

متن تبریک سالگرد ازدواج باجناق

در میان همه مشکلات
ناامیدی ها
و امید ها
و رویاهای از دست رفته
عشق شما همیشه یک نفس تازه بوده است
باجناق عزیز سالگرد ازدواجتون مبارک!

این مطالب را هم ببینید