متن انگلیسی درباره خودم با معنی و جملات تاثیرگذار با مفهوم کپشن

مجموعه جالب متن انگلیسی درباره خودم با معنی را در این بخش گردآوری کرده ایم. این جملات تاثیرگذار با مفهوم را می توانید برای کپشن و استوری نیز قرار دهید.

متن انگلیسی درباره خودم با معنی و جملات تاثیرگذار با مفهوم کپشن

جملات انگلیسی زیبا درباره خودم

Everything you need is already inside you. Get started
تمام چیزی که احتیاج دارید درون خودتان است، شروع کنید

The journey is always the best part
سفر همیشه بهترین بخش است

Life is tough but so am I
زندگی سخت است، منم همین طور

You can regret a lot of things
but you’ll never regret being kind
تو می تونی برای چیزهای زیادی پشیمون بشی
اما هرگز از مهربان بودن پشیمون نخواهی شد

Stress less
and enjoy the best
کمتر استرس داشته باش
و از بهترین ها لذت ببر

There’s nothing more precious than sharing special moments with family
هیچ چیز با ارزش تر از سهیم شدن لحظات خاص با خانواده نیست

مطلب مشابه: جملات درباره شخصیت خودم (متن های سنگین و مفهومی در مورد خودم)

متن انگلیسی درباره خودم با معنی و جملات تاثیرگذار با مفهوم کپشن

متن زیبای انگلیسی در مورد خودم

Stay strong
Make them wonder
why you are still smiling
قوی باش
بذار اونا تعجب کنن
که چرا هنوز می خندی

Happiness is meeting an old friend after a long time and feeling that nothing has changed
خوشبختی یعنی دیدار با یه دوست قدیمی بعد از مدت های طولانی و این که احساس کنی هیچی تغییر نکرده

Life is full of surprises
زندگی پر از شگفتی است

Don’t be so easy
let people understand you
خیلی آسون نباش
بذار مردم کشفت کنن

Be right back, exploring the world
به زودی برمی گردم … در حال کاوش جهانم

مطلب مشابه: متن درباره لبخند خودم و جملات احساسی در مورد خنده و شادی من

Our greatest fear should not be
of failure but of succeeding at things in life
that don’t really matter
بزرگ ترین ترس ما نباید از شکست باشه
باید از موفقیت در چیزایی
که در زندگی واقعا مهم نیستن باشه

Don’t judge someone by their mistakes but on how they fix them
دیگران رو نه با اشتباهات اونا، بلکه با چگونگی حل اون اشتباهات قضاوت کن

متن انگلیسی درباره خودم با معنی و جملات تاثیرگذار با مفهوم کپشن

جملات انگلیسی کپشن زیبا

I’m feelin’ myself”
خودم رو احساس می کنم

Life is not for loving others
You must know how to love yourself
زندگی برای دوست داشتن دیگران نیست
تو باید بدونی چگونه خودت رو دوست داشته باشی

مطلب مشابه: عکس نوشته درباره خودم با 40 جمله مفهومی و مغرورانه خاص

And so the adventure begins
و ماجراجویی آغاز می شود …

Creating a life I love
خلق زندگی که دوست دارم

I’ve Been Let Down So Many Times
That Being Hurt Doesn’t Phase Me Any More
من اون قدر بارها نا امید شدم
که صدمه دیدن دیگه من رو متحول نمی کنه

Only trust someone who can see these three things:
the sorrow behind your smile,
the love behind your anger,
and the reason behind your silence
فقط به کسی اعتماد کن که بتونه این سه چیز رو ببینه:
غم پشت لبخندت را
عشق پشت خشمت را
دلیل پشت سکوتت را

متن استوری در مورد خودم

I Wish I Had A Delete Button In My Life
To Delete Somebody
Some Memories
Some Feelings
کاش یه دکمه حذف توی زندگیم داشتم
برای حذف بعضیا
بعضی خاطرات
بعضی احساسات

مطلب مشابه: متن درباره آدم بی احساس و جملات خاص در مورد بی تفاوت بودن

متن انگلیسی درباره خودم با معنی و جملات تاثیرگذار با مفهوم کپشن

Developing some good habits today
امروز بعضی عادت های خوب رو بهبود ببخش

Hard times will always reveal true friends
لحظات سخت زندگی دوستان حقیقی را آشکار می کند

Be What You Want To Be Not What Others Want To See
هر چی می خوای باش اما نه اون چیزی که بقیه می خوان ببینن

Life is short, Wear cute shoes
زندگی کوتاهه، کفش های قشنگتو بپوش

Couldn’t be happier
شادتر از این نمی شه

Optimism is a happiness magnet. Positivity attracts good fortune, good vibes, and good people
خوش بینی آهنربای شادی است؛ مثبت اندیشی خوش شانسی، احساسات خوب و افراد خوب را جذب می کند

مطلب مشابه: متن زیبا در مورد شخصیت و جملات درباره رفتار و شخصیت خوب داشتن

I play LIFE like a pro!
من مانند حرفه ای ها زندگی را بازی می کنم!

Smile at the world, and she’ll smile back
به دنیا لبخند بزن تا دنیا هم به تو لبخند بزنه

Be the type of person you want to meet
آدمی باشد که دوست داری باهاش ملاقات داشته باشی

It’s OK if you don’t like me because not everyone has good taste
اگر از من خوشت نمیاد اشکالی نداره، به هر حال همه سلیقه خوب ندارند

The Future Belongs To The Competent. Get Good, Get Better, Be The Best
آینده به افراد لایق تعلق دارد. پس خوب شو، بهتر شو، بهترین باش

این مطالب را هم ببینید