متن انگلیسی آرامبخش؛ جملات خاص درباره حس آرامش با ترجمه

در این بخش از سایت ادبی و هنری روزانه قصد داریم چندین متن انگلیسی آرامبخش را برای شما دوستان قرار دهیم. این متون زیبا درباره آرامش هستند و ما ترجمه فارسی این متون را نیز برای شما دوستان قرار داده‌ایم. امیدواریم این متون مورد رضایت شما دوستان قرار گیرد.

متن انگلیسی آرامبخش؛ جملات خاص درباره حس آرامش با ترجمه

متون انگلیسی زیبا درباره آرامش

اگر افسرده هستید، در گذشته زندگی می‌کنید.

اگر مضطرب هستید، در آینده زندگی می‌کنید.

اما اگر در آرامش هستید، در لحظه‌ی حال زندگی می‌کنید.

If you are depressed, you are living in the past.

If you are anxious, you live in the future.

But if you are in peace, you are living in the present moment.

𝐌𝐲 𝐝𝐞𝐚𝐫, 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐩𝐞𝐚𝐜𝐞 𝐢𝐬 𝐦𝐲 𝐰𝐢𝐬𝐡…

عزیزم، آرامشِ تو آرزوے مَنـه…

متون انگلیسی زیبا درباره آرامش

اجازه ندهید رفتار دیگران آرامش درونی شما را به هم بریزد.

Don’t let the behavior of others disturb your inner peace.

What’s the most relaxing music you ever heard?

It was the sound of your laughter.

آرامش بخش ترین اهنگی که شنیدی چی بوده؟

صدای خنده های تو بود.

WORRYING does not take away tomorrow’s Trouble, it takes away today’s PEACE.

نگرانی، مشکلات فردا را از بین نمیبره، بلکه آرامش امروز را میبره.

𝐶ℎ𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑎𝑐𝑒 𝑖𝑠𝑡𝑒𝑎𝑑 𝑜𝑓 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒

بجای اینکه دنبال آدما باشی دنبال آرامش باش

مطلب مشابه: متن انگلیسی در مورد لبخند و جملات درباره خنده عاشقانه با ترجمه فارسی

Nothing will bring you greater peace than minding your own business.

هیچ چیزی بیشتر از اینکه سرتون به کار خودتون باشه براتون آرامش خیال نمیاره.

𝖣𝖮𝖭’𝖳 𝖶𝖮𝖱𝖱𝖸 𝖠𝖡𝖮𝖴𝖳 𝖶𝖧𝖮

    𝖳𝖧𝖤𝖸 𝖳𝖠𝖪𝖤 𝖸𝖮𝖴𝖱 𝖯𝖤𝖠𝖢𝖤.!

بیخیال کسایی بشید که

    آرامش رو از شما میگیرن.!

𝗧𝗵𝗲𝗿𝗲 𝗶𝘀 𝗻𝗼 𝘄𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵 𝘄𝗶𝘁𝗵𝗼𝘂𝘁 𝗽𝗲𝗮𝗰𝗲

بدونِ آرامش هیچ ثروتی وجود نداره‌.

If you want trust, trust others.

 If you want respect, respect others.

 If you want help, help others. If you want love and peace in your life, give them away.

If you want great friends, be one.

That’s how it works.

اگر اعتماد می خواهید، به دیگران اعتماد کنید.

اگر احترام می خواهید، به دیگران احترام بگذارید.

اگر کمک می خواهید، به دیگران کمک کنید.

اگر در زندگی تان عشق و آرامش می خواهید، ببخشید.

اگر دوستان خوبی می خواهید، یکی باشید.

اینطوری همه این ها عملی میشود.

متون انگلیسی زیبا درباره آرامش

جملات کپشن انگلیسی درباره آرام زندگی

The three enemies of personal peace:

1) Regret over yesterday’s mistakes.

2) Anxiety over tomorrow’s problems.

3) Ingratitude for today’s blessings.

سه دشمن آرامش درونی:

 1) پشیمانی از اشتباهات دیروز.

 ۲) نگرانی از مشکلات فردا.

 3) ناسپاسی در برابر نعمت های امروز.

I pray that you release from everything that’s troubling you. You deserve peace of mind and calm in your heart.

دعا می کنم از همه چیزهایی که تو رو آزار میده، رهایی پیدا کنی.

تو سزاوار آرامش خاطر و آرامش قلبی هستی…

مطلب مشابه: متن انگلیسی سنگین؛ جملات زیبا و با معنی با موضوعات مختلف به انگلیسی

There is no greater wealth in this world than a peace of mind .

در اين دنيا هيچ ثروتى بالاتر از آرامش خاطر نيست….

It’s not too late to change direction if you’re not at peace with the life you have now. Don’t put a deadline to your pursuit of happiness.

اگر در زندگی فعلی تان آرامش ندارید،

برای تغییر مسیر زیاد دیر نشده،

در جستجوی خوشبختی برای خودتان سررسید تعیین نکنید…!!

Stop judging others in order to meet composure.

از قضاوت کردن دست بکش،

تا آرامش را تجربه کنی.

Nobody can bring you peace but yourself.

هیچ کس جز خودت نمی تواند برایت آرامش به ارمغان بیاورد…!!!

According to Elif Shafak:

All human beings, have given you peace

One with his coming, one with his departure

بہ قول الیف شافاڪ:

تڪ تڪ انسان‌ها،بہ تو آرامش داده‌اند

یڪے با آمدنش، یڪے با رفتنش..!

Learning to ignore thing is one of the greatest paths to inner peace.

یادگیری نادیده گرفتن چیزها یکی از بزرگترین راههای رسیدن به آرامش درونیست…

متون انگلیسی زیبا درباره آرامش

Luckily,

because im not jealous of happiness I do not enjoy anyone’s misery.

خوشبختم،

چون نه به خوشبختی کسی حسودی میکنم نه از بدبختی کسی لذت میبرم.

Only one person is responsible for your happiness and that person is you.

تنها یک نفر مسئول خوشبختی شماست و آن شخص خود شما هستید

Never put the key to your happiness in someone else’s pocket.

هیچ وقت کلید خوشبختی خودتان را در جیب فرد دیگری قرار ندهید.

مطلب مشابه: متن انگلیسی درباره زندگی سخت با ترجمه فارسی؛ جملات سنگین زندگی

We find ourselves in the things we love, so love yourself first and happiness will follow you.

ما خودمان را در چیزهایی می یابیم که دوستشان داریم،

 پس اول خودت را دوست داشته باش، خوشبختی هم دنبالت خواهد آمد.

Happiness comes when we stop complaining about the troubles we have and offer thanks for all the troubles we don’t have. Life is a gift…!!!

خوشبختی زمانی حاصل می شود که از مشکلاتی که داریم شکایت نکنیم و برای تمام مشکلاتی که نداریم تشکر کنیم.

زندگی یک هدیه است…!!!

and sometimes love is when you sit beside someone doing nothing, yet you feel perfectly happy..

و گاهی عشق زمانی است که کنار کسی می نشینی و هیچ کاری انجام نمی دهی با این حال کاملا احساس خوشبختی می کنی..

Happiness comes when you avoid comparing yourself to others.

خوشبختی زمانی ظاهر می شود که از مقایسه خود با دیگران اجتناب کنید.

Happiness means making sure it’s never too late to start.

خوشبختی يعنی مطمئن باشی كه هيچ وقت برای شروع دير نيست.

There is no difference between you and happiness, you make happiness.

تفاوتی میان تو و خوشبختی وجود نداره، تو خودت خوشبختی را رقم میزنی.

متون انگلیسی زیبا درباره آرامش

جملات ناب انگلیسی در مورد آرامش و خوشبحتی

The happiness of your life depends to the quality of your thoughts.

خوشبختی زندگیت ،بستگی به کیفیت افکارت داره.

Ture happiness is when we are happy with ourselves.

خوشبختی واقعی زمانیست که با خودمان خوشحالیم.

-How many times are you going to experience living in the world?!

Well, just once

– Then why don’t you try to enjoy yourself? Why do you upset yourself over small things?!

Why do you make life difficult?

– I ask again:

“How many times are you going to live :)”

-تو قراره چند بار زندگی کردن رو تو دنیا تجربه کنی؟!

+خب فقط یه بار

-پس چرا سعی نمیکنی لذت ببری؟چرا سر چیزایی کوچیک خودتو ناراحت میکنی !؟

چرا زندگیو سخت میگیری؟

-دوباره میپرسم :

«مگه تو قراره چند بار زندگی کنی:)»

مطلب مشابه: متن انگلیسی درباره تنهایی با ترجمه فارسی با جملات غم انگیز احساسی

I wish you never, never, never fall asleep from too much sadness,

I wish God does not let you be a pity, you are in no wrong place.

I wish you to have a heart for shelter,

I wish you to follow the path of people who don’t judge you.

I wish you patience…

That patience is the whole story!

برات آرزو میکنم هیچوقت ، هیچوقت ، هیچوقت از غم  زیاد به خواب نری ،

آرزو میکنم خدا نذاره حیف بشی تو هیچ جای اشتباهی ،

آرزو میکنم که قلبی رو برای پناه داشته باشی ،

آرزو میکنم هم مسیر آدمایی باشی که قضاوتت نکنن ،

آرزو میکنم صبور باشی…

که صبر همه‌ی ماجراست!

متون انگلیسی زیبا درباره آرامش

Things left to God

It was guaranteed

Leave it to God…

چیزایی که به خدا واگذار شده،

تصمین شدست

بسپار به خدا …

This affects the daily mode:

– sleep quality

– Cyberspace

– weather

– The clothes you wear

– Exercise and mobility

– The amount of surrounding order

– Daily working hours

– People with whom you spend your day

اینا روی مود روزانه تاثیر داره :

– کیفیت خواب

– فضای مجازی

– آب و هوا

– لباسایی که میپوشی

– ورزش و تحرک

– میزان نظم اطراف

– ساعت کاری روزانه

– آدمایی که باهاشون روزتو میگذرونی

God, ask for us

It can come

Let it be fixed, let it be good

Good 🙂

خدایا برایمان بخواه

که بشود برسد بیایید

درست شود خوب شود

خوب خوب 🙂

مطلب مشابه: متن انگلیسی کوتاه غمگین؛ جملات غم انگیز ناراحتی انگلیسی با ترجمه

Is your mind busy and do you want peace of mind? Tidy your room, write down your negative thoughts, listen to silent music, do art and painting, try tea and coffee, read psychology books, meditate, keep flowers and plants, go to the bathroom, watch movies and series, light candles. Try again, eat your favorite food, avoid toxic people, believe me, this is better and more useful than spending hours on Instagram…

ذهنت شلوغه و آرامش ذهن می‌خوای؟ اتاقتو مرتب کن، افکار منفیتو بنویس، آهنگ بی‌کلام گوش بده، هنر و نقاشی انجام بده، چای و دمنوش رو امتحان کن، کتابای روانشناسی بخون، مدیتیشن کن، گل و گیاه نگه دار، برو حموم، فیلم و سریال ببین، شمع روشن کن، عودو امتحان کن، غذای مورد علاقتو بخور، افراد سمیو بنداز دور، باور کن اینا بهتر و مفید تر  از ساعت ها تو اینستاگرام چرخیدنه…

Don’t wait for someone to come and make you feel better; A good mood that comes when someone comes, goes when I leave.

Be good to yourself, you are good when someone comes, you are good when someone goes…

منتظر نباشین کسی بیاد حالتونو خوب کنه؛ حال خوبی که با اومدن کسی بیاد، با رفتنشم میره.

با خودتون خوب باشین، کسی بیاد خوبین، کسی بره هم خوبین

None of the situations you face in life are accidental.

Every situation is created with the purpose of moving you to a higher level of consciousness and your job is only to find out the truth and discover the contribution that each event can make in your life…

هیچ یک از شرایطی که در زندگی با آن روبرو می‌شوید تصادفی نیست.

هر موقعیت با هدفِ سوق دادنِ شما به سطح بالاتری از آگاهی ایجاد می‌شود و کارِ شما فقط این است که حقیقت را دریابید و سهمی را که هر رویداد می‌تواند در زندگی‌تان داشته باشد، کشف کنید..

متن ادبی زیبای عاشقانه و آرامش بخش

I promise you;

It will be a night in your life

You can’t sleep because of your happiness.

good night

به تو قول می‌دهم؛

در زندگی‌ات شبی خواهد بود

که از شدتِ خوشحالی خوابت نمی‌برد.

شبتون بخیر

Have faith that you can do or be anything. You will go far.

ایمان داشته باشید که می توانید هر کاری انجام دهید یا هر کسی باشید.

پیش خواهید رفت…

Find peace in knowing that God will always lead you where you need to be.

با آگاهی به این‌که

خدا

همواره تو رو

به اون سمت و سویی که

لازم باشه می‌فرسته،

دلت رو آروم کن…

مطلب مشابه: متن انگلیسی خفن برای استوری؛ جملات فوق زیبا با ترجمه

متون انگلیسی زیبا درباره آرامش

You know that hard days don’t last, why are you still worried and restless?

Keep calm and steady

Your beautiful mind will make life beautiful

feel sure,

I know too

you know too

without but and if

God is always there…

تو که میدانی روزهای سخت نمی مانند چرا باز هم نگران و ناآرامی؟.

آرام و استوار به مسیرت ادامه بده

ذهن زیبایت، زندگی را زیبا خواهد کرد

خیالت راحت،

من هم می دانم

تو هم می دانی

بی اما و اگر

خدا همیشه هست…

مطالب مشابه را ببینید!

متن انگلیسی موفقیت + جملات پر مفهوم در مورد هدف و موفقیت انگلیسی با ترجمه فارسی متن انگلیسی در مورد سکوت { جمله و متن زیبای سنگین درباره سکوت } جملات انگلیسی درباره زنان قوی با معنی فارسی (متن سنگین و سخنان بزرگان) متن انگلیسی درباره شادی + جملات کپشن و استوری با ترجمه در مورد شاد بودن متن جالب انگلیسی؛ جملات انگلیس قشنگ انگیزشی، احساسی، آموزنده و ناب متن انگلیسی در مورد لبخند و جملات درباره خنده عاشقانه با ترجمه فارسی جملات زیبا انگلیسی درباره عشق و عاشق شدن با ترجمه 70 متن زیبا جملات قشنگ انگلیسی [ 60 متن زیبای استوری و کپشن انگلیسی ] متن آرزوی موفقیت انگلیسی (جملات کوتاه آرزوی شادی و موفقیت با ترجمه) متن عاشقانه انگلیسی + عکس پروفایل عاشقانه انگلیسی رمانتیک و احساسی