متن امانت داری و جملات درباره نگهداری امانت و پاکدست بودن

در این بخش متن امانت داری و جملات درباره نگهداری امانت و امانات مردم را به همراه شعر و داستان در مورد پاکدستی و امانت دار بودن ارائه کرده ایم.

متن امانت داری

امانت‌ داری باعث غنی و بی‌ نیازی انسان می‌ شود در صورتی که خیانت، فقر و بینوائی را به دنبال خواهد داشت.

‌تاجري كه راستگو و امانت‌دار باشد (روز قيامت) با پيامبران و راستگويان و شهداست.((حضرت محمد (ص))) 

تاجری كه (‌در تجارت خود) امانت‌ دار، راستگو و مسلمان باشد، روز قيامت با شهداء است (محشور می شود.)حضرت محمد (ص)

متن امانت داری و جملات درباره نگهداری امانت و پاکدست بودن

سخنان مذهبی درباره امانت مردم

هر كه خيانت كند امانتی را در دنيا و به اهلش پس ندهد تا مرگ او را دريابد بر غير ملت من مرده باشد و حق تعالی در قيامت از او در خشم باشد. حضرت محمد (ص)

برترین درجات ایمان یک انسان، امانت‌ داری و امین بودن او است.

شخص امین آن کسی است که از خدا می‌ ترسد.

برحذر باش! مبادا اسرار کسی را فاش کنی و یا به دنبال ریاست‌طلبی باشی مُسلّماً این دو خصلت هر دو مایة نیستی و هلاکت انسان به شمار می‌ آیند.امام حسن عسکری (ع)

اگر بخندی، دنيا با تو می خندد و اگر گريه كنی، تنها خود، گريه خواهی كرد؛ زيرا زمين پير و اندوهگين بايد شادمانی ات را امانت بگيرد، در حالی كه به اندازه‌ كافی، درگير دشواری های خويش است.((الاويلر ويلكاكس))

مطلب مشابه: متن در مورد دروغ و دروغگویی + عکس نوشته آدم های دروغگو

سه چيز است كه خدا به هيچ وجه در آن رخصتی نداده است: اول پس دادن امانت از هر كه باشد خواه نيكوكار و خواه بدكار، دوم وفا به عهد و پيمان كردن خواه با نيكوكار و خواه با بدكار، سوم نيكی با پدر و مادر خواه نيكوكار باشند و خواه بدكردار.امام محمد باقر (ع)

متن امانت داری و جملات درباره نگهداری امانت و پاکدست بودن

سخنان درباره امانت

راستی، امانت است و دروغ گفتن خيانت.((بوذرجمهر))

قطعی است كه امر ما (اهل بيت) سخت است و بس دشوار. آن را تحمل نمی كند، جز مؤمنی كه خداوند قلب او را برای ايمان آزمايش نموده است و حديث ما را جز دل‌ های امين و عقول و خِردهای متين نگاه نمی دارد.امام علی (ع)

یكی از بزرگترین خیانَتها، خیانت در ودیعه و امانت‌ های مردم است.امام علی (ع)

مطلب مشابه: دکلمه در مورد نمک نشناسی و متن درباره دورو بودن و بی معرفتی

هركس كتاب را به امانت (عاريه) داد، يك دستش را بايد بريد و هرکس پس بدهد، هر دو دستش را.(مثل فارسی)

بدترین مردم کسی است که پای‌ بند به امانت‌ داری نیست و از خیانت و تعدّی به دیگران هم دست‌ بردار نیست.امام علی (ع)

متن امانت داری و جملات درباره نگهداری امانت و پاکدست بودن

گاهی لازم است از خودت دلگیر شوی
یقه خودت را بگیری
به خودت تلنگر بزنی
و برای آنهایی که اجازه دادی به تو زخم بزنند
باید از خودت حساب پس بگیری
این قلب امانت است
نباید هرگز محتاج مرهم بشود…

كسی كه امين نباشد و امانت را برنگرداند، خسارت خواهد ديد.امام علي (ع)

جملات سنگین درباره امانت و پاکدست بودن

اگر در كارهای كوچك درستكار باشيد، در كارهای بزرگ نيز درستكار خواهيد بود؛ و اگر در امور جزئی نادرست باشيد، در انجام وظايف بزرگ نيز نادرست خواهيد بود. پس اگر در مورد ثروت‌ های دنيوی، امين و درستكار نبوديد، چگونه در خصوص ثروت‌ های حقيقی آسمانی به شما اعتماد خواهند كرد؟انجيل لوقا

تقواى الهى پيشه كنيد و امانت را به كسى كه شما را امين دانسته است، باز گردانيد، زيرا حتّى اگر قاتل اميرالمؤمنين عليه السلام امانتى را به من بسپرد هر آينه آن را به او بر مى گردانم.امام صادق (ع)

مطلب مشابه: داستان خیانت + مجموعه داستان کوتاه و بلند با مضمون خیانت در عشق و ازدواج

متن امانت داری و جملات درباره نگهداری امانت و پاکدست بودن

امانتداری در روح و روان انسان های پاک سیرت وجـود دارد و هـمـواره در گـفـتـار، رفتار، کردار و اعمال آنان نمایان است.

چيزهای كوچك به راستی كوچك هستند، اما امين بودن در چيزهای كوچك، كار بزرگی است.((مادر ترزا))

مردانِ كارآزموده‌ اجتماعی و سياسی با حالات تصنّعی می توانند خود را بر فراستِ زمامداران عرضه كنند، و خوش خدمتی خود را به رخ آنان بكشند، در صورتی كه پشت اين نقاب ساختگی، نه خيرخواهی و خيرانديشی دارند و نه امانت‌داری برای انجام وظايف خود.امام علي (ع)

كسی كه امانت را ناچيز شمارد و به آن خيانت كند و نفس و دين خود را از خيانت پاك نگرداند، قطعاً ذلّت و رسوايی را در دنيا به خود وارد ساخته و او در آخرت ذليل‌ تر و رسواتر خواهد بود.امام علي (ع)

کسی که در دنیا در یک امانت خیانت ورزد و به صاحبانش رد نکند تا اینکه مرگ او فرا برسد، او بر آئین من (اسلام) نمرده است!پیامبر (ص)

متن امانت داری و جملات درباره نگهداری امانت و پاکدست بودن

از محالات است كه كسی را برای آنچه كه هست، دوست بدارند. بيشتر آدمها چيزی را در ديگران دوست دارند كه خود به آنها امانت می دهند: خودشان را، تفسير و برداشت خودشان را از او ….((گوته))

مسير تقوا روشن است و رونده‌ آن راه، بَرنده‌ سود و امانتدار آن، حافظ آن از نابودی است.امام علي (ع)

مطلب مشابه: عکس نوشته حقیقت + جملات و متن های با معنی در مورد حقیقت و دروغ

صداقت عمل شخص امین، نشانه صداقت عقیده و ایمان او است.

بر تو باد به مصاحبان كهنه و حذر كن از مصاحبت مصاحبان تازه كه ايشان را عهدی و امانتی و وفایی نیست و بر حذر باش از همه هر کس هر چند اعتماد بسیار داشته باشی.امام جعفر صادق (ع)

من با دو نفر جنگ خواهم كرد: مردی كه چيزی را ادعا كند كه شايسته‌ آن نيست و مردی كه از ادای حقّی (امانتی) كه به عهده دارد، امتناع بورزد.امام علي (ع)

دو طرف صراط، امانت و صله‌ رحم است. پس كسی كه در امانت مردم خيانت نكرده است و با خويشان خود نيكی كرده از صراط به آسانی می گذرد، زود به بهشت می رود و كسی كه خيانت در امانت‌ ها كرده و قطع صله‌ رحم كرده است عمل ديگر او را نفع نمی دهد و صراط او را در آتش می افكند.حضرت محمد (ص)

هرگز كتابی به كسی امانت ندهيد، چون به شما برگردانده نمی شود. من تمام كتابهای كتابخانه ام امانتی است كه از ديگران گرفته ام.((آناتول فرانس))

شعر در مورد امانت و امانت داری

بهتریــــن الگو امانت ماندگار صحبت حـــق است یاران پایدار

خصلت زیبا که دارد این بشر آن امــــانت هست ای نور بصر

پاس داری راز داری و امـان ازامانت ایـــــن بدان شیرین بیان

ضداین معنی یقین این رابدان بی وفائی ســـرقت و بهتانِ مان

از صفــات حق بود یار یقین حسن اخــلاق بشــــر اندر زمین

گروفائی هست با این امر یار با وفــــائــی با امـــــانت با قرار

کل عالــــم با امــانت زنده اند عاشق علم امانت تا ابدپاینده اند

باامانت خوف و تـرسی کی بجا اصل آرامش امـــانت نیک خــوا

امرحـق است با امانت زندگی با امــانت زاده شــد پا ینــدگی

هرخدا ترسی یقیــن اهل امان حافظ هم جـــان و مــال دیگران

داستان در مورد امانت داری

گرمابه

در زمان های قدیم،در خانه ها حمام وجود نداشت. مردم برای استحمام و شستشو باید به حمام های عمومی می رفتند. حمام ها صبح خیلی زود،قبل از طلوع خورشید بازبودند. یک روز صبح خیلی زود که هنوز خورشید طلوع نکرده و هوا تاریک بود،مردی که بقچه ی حمامش را زیر بغل گرفته بود،از خانه بیرون آمد تا به حمام برود.توی کوچه،دوستش را دید.به او گفت:«بیا با هم به حمام برویم.»

دوستش جواب داد:«من کاری دارم وفرصت نمی کنم به حمام بیایم اما با تو تا حمام می آیم.» آنها با هم رفتند تا نزدیک حمام رسیدند.دوستی که کار داشت،وقتی سر یک دوراهی رسید،بدون آنکه چیزی بگوید به کوچه ی دیگری پیچید و رفت.مرد اولی همانطور که بقچه اش را زیر بغل داشت به راهش ادامه داد و متوجه نشد که دوستش از او جداشده و رفته است. در همان موقع دزدی که پشت سر آنها حرکت می کرد،وقتی مرد را تنها دید،خودش را به او رساند و در کنارش راه افتاد تا در فرصتی مناسب از او چیزی بدزد.مرد که دزد را با دوستش عوضی گرفته بود،جلوی در حمام،یک کیسه با صد دینار پول از جیبش درآود و به دزد داد و گفت:«دوست عزیزم،این پول ها را بگیر تا من از حمام برگردم .اینها به امانت پیش تو باشد.» و وارد حمام شد. دزد کیسه را گرفت و جلوی حمام نشست.مرد به حمام رفت و ساعتی بعد از حمام خارج شد و می خواست به خانه اش برود که دزد او را صدا زد و گفت:«ای مرد،بیا کیسه ی پولت را که پیش من به امانت گذاشته ای بگیر.من امروز به خاطر نگه داشتن امانت تو از کار و کاسبی خودم افتادم.» مرد با تعجب نگاهی به دزد کرد و گفت:«تو کی هستی و کیسه ی پول من پیش تو چه کار می کند؟من آن را به دوستم سپرده بودم.»

دزد گفت:« من دزدم.دوستت از تو جداشد و تو نفهمیدی.من کنار تو راه افتادم و تو مرا با دوستت عوضی گرفتی و به خاطر همین اشتباه، کیسه ات را به من سپردی تا برایت به امانت نگه دارم.» مرد که خیلی تعجب کرده بود گفت:«اگر تو دزدی چرا کیسه ی مرا ندزدیدی؟»

دزد جواب داد:«چون تو کیسه ات را به رسم امانت به من سپرده بودی نتوانستم آن را برای خودم بردارم.من دزد هستم ولی در امانت خیانت نمی کنم.خیانت در امانت کار بسیار زشتی است و رسم جوانمردی نیست.

دزد کیسه را به مرد داد و رفت. مرد از این طرز فکر و روحیه ای که دزد داشت همچنان شگفت زده بود.

مطلب مشابه: عکس نوشته صداقت | عکس پروفایل راست گویی و جملات زیبای ضد دروغگویی

مطالب مشابه را ببینید!

جملات در مورد صداقت و راستی + عکس نوشته صادق و راستگو بودن شعر کودکانه صداقت + 5 شعر کوتاه کودکانه در مورد راستی و صادق بودن متن در مورد سادگی و صداقت + عکس نوشته های زیبا برای دل ساده و سادگی متن دلخوری و جملات کپشن دلخور شدن و ناراحتی از دیگران تبریک تولد همسر به تفکیک ماه تولد + جملات تبریک تولد از ماه فروردین تا اسفند متن تبریک تولد متولدین اسفند | تبریک تولد همسر و دوست اسفند ماهی دلنوشته امام زمان و متن های احساسی درد دل با امام دوازدهم جملات رفاقتی سنگین + متن های کوتاه سنگین برای دوست و رفیق با مرام متن زندگی | جملات کوتاه در مورد زندگی | سخن بزرگان در مورد زندگی متن تبریک بازنشستگی + جملات صمیمانه و رسمی تبریک بازنشستگی به آشنایان