شعر موفقیت و کامیابی + اشعار در مورد تلاش کردن از شاعران معروف

گلچین شعر در مورد موفقیت و کامیابی

مجموعه ای از اشعار زیبا در موفقیت، کامیابی و پیروز شدن را در این مطلب روزانه از شاعران معروف و معاصر ایرانی گردآوری کرده ایم.

هرکه رنجی برد، گنجش شد پدید
هر که جدی کرد، بر جودی رسید
چون گرانی ها اساس راحت است
تلخ ها هم پیشوای نعمت است
هر که در قصری قرین دولتی است
آن، جزای کارزار و محنتی است
مولوی

***

چو کوشش نباشد، تن زورمند
نیارد سر از آرزوها بلند
که اندر جهان، سود بی رنج نیست
کسی را که کاهل بود، گنج نیست
فردوسی

***

شعر در مورد هدف و مقصود

دعای صبح و آه شب، کلید گنج مقصود است
بدین راه و روش می رو، که با دلدار پیوندی
حافظ

***

شعر موفقیت و کامیابی

گنج خواهی در طلب، رنجی ببر
خرمن ار می بایدت، تخمی بکار
سعدی

***

ای دل ! صبور باش بر احداث روزگار
نیکو شود به صبر، سرانجام کار تو
ابن یمین

***

مطلب مشابه: جملات انگیزشی کسب و کار از بزرگان (متن انگیزه دهنده کار و شغل)

چون دانا نماید به کاری درنگ
به پیروزی آرد جهانی به چنگ
همه کارها در فرو بستگی
گشاید ولیکن به آهستگی
فردوسی

***

شعر زیبا در مورد همت و تلاش

به کاری که همت بسته گردد
اگر خاری بود، گل دسته گردد
وحشی بافقی

***

صبر است کلید گنج مقصود
از صبر به کام دل رسی زود
ابن عماد شیرازی

***

سایه ی حق بر سر بنده بود
عاقبت، جوینده یابنده بود
گفت پیغمبر که چون کوبی دری
عاقبت زان در برون آید کسی
چون نشینی بر سر کوی کسی
عاقبت بینی تو هم روی کسی
چون ز چاهی می کنی هر روز خاک
عاقبت اندر رسی در آب پاک
مولوی

***

شعر موفقیت و کامیابی

شیرین من شیرین من
شیرین بَر شیرین دَهن
شیرین شادی ساز من
با من بمان وشاد باش
تاشادی ام افزون شود

بارِ غم عشق مَن ات
گر قصد آزاری کند
بر جان تو که سَر به سَر
هم عشق وهم معشوق را
نام از جهان می بَرشود

عاشق تویی معشوق من
عارف تویی معروف من
بی یادِ شیرین یادِ تو
جمله همه شیرین وتلخ
من از سَرَم بیرون شود

دُختِ بهشتی سای من
باغ و بهشت من تویی
شیرین و تلخ من تویی
والله چون شیرین شدی
شعر و شَرَر شوری شود

شعر و شعور من تویی
شیرین شعر من تویی
شیرینی این شور وشـر
تا شور من گردد شـکر
یک بوسه ات آیا شود ؟
یک بوسه ات آیا شود ؟

***

کوه نتواند شدن سد ره مقصود مرد
همت مردان برآرد از نهاد کوه، گرد
محیط فراهانی

***

اگر چند باشد شب دیر باز
بر او تیرگی هم نماند دراز
شود روز، چون چشمه رخشان شود
جهان چون نگین بدخشان شود
فردوسی

***

شعر موفقیت و کامیابی

ز کوشش به هر چیز خواهی رسید
به هر چیز، خواهی کماهی رسید
بروز کارگر باش و امیدوار
که از یأس، جز مرگ ناید به بار
گرت پایداری است در کارها
شود سهل پیش تو دشوارها
ملک الشعرای بهار

***

نابرده رنج، گنج میسر نمی شود

مزد آن گرفت که جان برادر که کار کرد

آن کو عمل نکرد و عنایت امید داشت

دانه نکشت ابله و دخل انتظار کرد

مطالب مشابه را ببینید!

جملاتی درباره شکست؛ متن های قشنگ و زیبای موفقیت پس از شکست جملات انگیزشی موفقیت مالی برای رسیدن به ثروت و جایگاه بالا سخنان انگیزشی جدید با 50 جمله و متن ناب برای موفقیت بیشتر خاص ترین جملات از آهنگ های بیلی آیلیش و حرف های او درباره موفقیت شدن جملات انگیزشی آرنولد اسطوره بدنسازی و پرورش اندام + 6 قانون موفقیت از دید او سخنان سرگئی برین بنیانگذار گوگل درباره گوگل و رازهای موفقیت متن زیبا در مورد زندگی انگلیسی؛ جملات درباره عشق، زندگی و موفقیت با ترجمه جملات انگیزشی کوتاه برای موفقیت با معروف ترین متن ها جملات انگیزشی جادویی موفقیت مالی و سخنان بزرگان اقتصاد دنیا درباره ثروتمند شدن متن موفقیت در کار و رسیدن به اهداف برای استوری و کپشن