شعر در مورد تلاش و پشتکار + اشعار کوتاه و بلند در مورد کوشش کردن

اشعار زیبای کوتاه و بلند در مورد تلاش و کوشش

مجموعه ای از اشعار با موضوع تلاش کردن، پشتکار داشتن و کوشش کردن برای کار و زندگی را در این مطلب روزانه گردآوری کرده ایم و امیدواریم از این اشعار کوتاه و بلند لذت ببرید.

ز کوشش ، به هر چیز خواهی رسید

به هر چیز خواهی کماهی رسید…

***

جهانی در تلاش آبرو ناکام می میرد

نمیداند که غیر از خاک گشتن نیست مقصودش…

***

از همت بلند بدین مرتبت رسید

هرگز به مرتبت نرسد مردم دنی…

***

همت ما بود عالی، ورنه در روز ازل

حاصل کونین را در دامن ما ریختند…

***

شعر کوتاه در مورد همت داشتن

به همت از خم گردون گذشته

به رفعت از جهان بیرون گذشته

***

شعر در مورد تلاش و پشتکار

 تلاش او کنی جز خود نه بینی

تلاش خود کنی جز او نیابی

***

هرکه را شد همت عالی پدید

هرچه جست آن چیز، حالی شد پدید

هرکه را یک ذره همت داد دست

کرد او خورشید را زان ذره پست

نقطه ملک جهان ها همت است

پر و بال مرغ جان ها همت است

هر دلی که همت عالی نیافت

ملکت بی منتها حالی نیافت

همت آمد همچو مرغی تیز پر

هر زمان در سِیر خود سر تیزتر…

***

شعر در مورد تلاش در زندگی

اهل همت رخنه در سد سکندر می کنند

این سبک دستان، کلید فتح را دندانه اند

به آب روی همت، خاک را زر می توان کردن

غلط کردم که عمر خویش صرف کیمیا کردم.

***

شعر در مورد تلاش و پشتکار

پشتکار:

همت بلند دار که مردان روزگار

با سرسپردگی همه جانها سپرده اند

جانها همه در پی ات عزم ارادتند

با سرسپردگی کمر همت ببسته اند

***

تلاش او کنی

تلاش خود کنی جز او نیابی…

***

شعر در مورد پشتکار داشتن در زندگی

در ستم گردیده ایم آزاده و پُر پشتکار

هر چه میخواهیم ما از بهر مان باشد حلال

لیک بهر دیگران باشد حرام

با سلامی و السلام.

***

عمر خود را دان غنیمت با تلاش و پشتکار

گنج خوشبختی برای آدم بیکار نیست.

***

همت بلند دار که مردان روزگار

با سرسپردگی همه جانها سپرده اند

جانها همه در پی ات عزم ارادتند

با سرسپردگی کمر همت ببسته اند …

***

اگر من موفق بدیدار یار

مرا او دهد یاری و پشتکار

به عدل و به انصاف او پر امید

ز حق لطف و رحمت همیشه دمید.

***

اشعار کوتاه در مورد تلاش افراد

کره زمین

مال اشخاص پشتکار دار است

نمی گویم دستخوش هیجان نشو

آما خودت را با آتش هیجان ها نسو زان

***

شعر در مورد تلاش و پشتکار

ای ساحر گیتی تو مکن پشت به کارم

پشتکار مرا بین که در جهد تو آرم.

***

مکن ز عرصه شکایت که در طریق ادب

به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید.

***

شعر در مورد تلاش و پشتکار

شعر در مورد حرکت و تلاش

کنجِ مطبخ، دست به کار

روز و شب با پشتِکار

آشِ خود را بار کردیم

هم زدیم و هم زدیم

تا که بعد از خستگیِ فراوان

آشِمان آماده شد

با هزارن ذوق و شوق

بعدِ سالها انتظار

ما چشیدیم

زندگی آشِ دهن سوزی نبود …

***

وقتی می شود دقایق عمرت را با آدم های خوب بگذرانی.

چرا باید لحظه هایت را صرف آدم هایی کنی

که یا دل های کوچک شان مدام درگیر حسادت ها و کینه ورزی های بچه گانه اند؟

یا مدام برای نبودنت،

برای خط زدنت

 تلاش می کنند؟!

مطالب مشابه را ببینید!

جمله انگیزشی | گزیده جمله کوتاه و بلند انگیزشی مثبتِ موفقیت و تلاش جملات بزرگان در ستایش از داشتن پشتکار و تلاش به انگلیسی و با ترجمه متن و جملات تلاش و کوشش + عکس نوشته و سخن بزرگان در مورد تلاش متن اراده قوی و سخنان انرژی بخش برای پشتکار و تلاش کردن متن انگیزشی | جملات انگیزشی | سخنان بزرگان در مورد موفقیت و تلاش متن درباره سختی رسیدن به هدف با جملات کوتاه درباره تلاش و نتیجه گیری جملات انگیزشی کوتاه برای تلاش و رسیدن به هدف {جملات و متن انگیزشی جدید} متن در مورد گرفتن حق خود و دیگران و جملات درباره تلاش برای احقاق حق متن جنگیدن برای عشق و جملات سنگین تلاش عاشقانه شعر موفقیت و کامیابی + اشعار در مورد تلاش کردن از شاعران معروف