جملات ژان ژاک روسو با متن های فلسفی ناب آموزنده

در این مطلب سخنان ژان ژاک روسو فیلسوف، نویسنده و آهنگساز معروف اهل جمهوری ژنو را گردآوری کرده ایم. اندیشه های این فیلسوف در زمینه های سیاسی، ادبی و تربیتی، تاثیر زیادی بر معاصران گذاشت.

سخنان آموزنده و جملات ژان ژاک روسو

جملات ژان ژاک روسو با متن های فلسفی ناب آموزنده

اندیشه های صرفاً ذهنی و کلی ،منشا بزرگترین خطاهای بشرند. روسو

انسان آزاد آفریده شده است اما همیشه در زنجیری است که خود بافته است.

هر پدیده ای زمانی که از دست آفریدگارش بیرون می آید خوب است و همین که بدست انسانها می افتد به تباهی میگراید .ژان ژاک روسو

افراد سست اراده همیشه منتظر معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیزند اما افراد قوی ، خود آفریننده معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیزند.
ژان ژاک روسو

مطلب مشابه: سخنان آلبرت بندورا روانشناس معروف با جملات زیبا و آموزنده ای از او

جملات ژان ژاک روسو با متن های فلسفی ناب آموزنده

ایمان داشتن به توانایی های خویش ، نیمی از موفقیت و کامیابی است .ژان ژاک روسو

سعی کنید همانگونه باشید که می خواهید دیگران شما را (آنگونه) ببینند .ژان ژاک روسو

جملات زیبا و آموزنده از فیلسوف معروف

بهترین وسیله برای جلب محبت دیگران ، نیکی کردن به آنهاست.ژان ژاک روسو

ساده ترین درس زندگی این است ،هرگز کسی را آزار نده. روسو

مطلب مشابه: سخنان رنه دکارت فیلسوف و دانشمند؛ با سخنان ناب آموزنده

در مقابل همه چیز میتوان مقاومت کرد جز نیکی و خوبی. روسو

آسایش زمان نمیشناسد ،هرگاه خسته شدی بیاسای.ژان ژاک روسو

جملات ژان ژاک روسو با متن های فلسفی ناب آموزنده

هر کس لطف بهار میخواهد باید دشواری زمستان را تحمل کند. روسو

برای آنکه بتوانیم کسی را دوست داشته باشیم به زمان و آگاهی نیاز داریم . برای دوست داشتن ابتدا باید داوری کرد و برای برتری دادن ،باید نخست سنجید. روسو

به طور کلی اشخاصی که زیاد میدانند ، کم حرف میزنند و کسانی که کم میدانند ، پرحرف هستند. روسو

مطلب مشابه: جملات و سخنان ناب از افراد معروف با جملات قشنگ و تاثیرگذار

برای آنکه بتوانیم کسی رادوست داشته باشیم به زمان و آگاهی نیاز داریم . برای دوست داشتن ابتدا باید داوری کرد و برای برتری دادن ،باید نخست سنجید.ژان ژاک روسو

فحش دلیل کسانی است که حق ندارند.ژان ژاک روسو

جملات ژان ژاک روسو با متن های فلسفی ناب آموزنده

مردم بدون عشق کورانی هستند که به هیچ وجه به منزل نخواهند رسید. روسو

بزرگترین تفاوت انسان و حیوان ،فهم و اندیشه نیست ،بلکه اراده و اختیار اوست. روسو

امید و آرزو آخرین چیزی است که دست از گریبان بشر برمی دارد.ژان ژاک روسو

مطلب مشابه: سخنان فلسفی معنی دار بزرگان و گزیده معنادارترین جملات افراد معروف

میتوان حقیقتی را دوست نداشت ، اما نمیتوان منکر آن شد. ژان ژاک روسو

بیش از سخن گفتن گفتارت را بسنج ، چنان که بیش از کاشتن تخم شخم میزنی.ژان ژاک روسو

آنچه بار زندگی را بر دوش ما سنگین تر میسازد ، عموماً زیاده روی در خود زندگی است . روسو

احساس دل ، بالاتر از منطق است.ژان ژاک روسو

انسان از مادر ، آزاده آفریده شد .ژان ژاک روسو

مطلب مشابه: گلچین جملات زیبا و دلنشین با سخنان ناب از بزرگان و افراد معروف

این مطالب را هم ببینید