جملات عاشقانه دلتنگی انگلیسی با ترجمه + متن های رمانتیک دلتنگ شدن

در این بخش جملات عاشقانه دلتنگی انگلیسی با ترجمه فارسی را ارائه کرده ایم. در ادامه زیباترین متن های رمانتیک دلتنگ شدن به زبان انگلیسی را بخوانید.

متن و جملات عاشقانه دلتنگی انگلیسی

جملات عاشقانه دلتنگی انگلیسی با ترجمه + متن های رمانتیک دلتنگ شدن

Life with you is a dream but without you a hell
I miss you so much

زندگی با تو یه رویاست اما بدون تو جهنمه
خیلی دلم برات تنگ شده

Time goes by a lot slower
when you miss the one you love

وقتی دلت برای کسی که دوستش داری تنگ میشه
زمان خیلی کندتر می گذره

Missing you could turn from pain to pleasure
if I knew you were missing me too

درد دلتنگی تو میتونه به لذت تبدیل بشه
اگر بدونم تو هم دلتنگ منی

مطلب مشابه: متن دلتنگی عاشقانه + جملات کوتاه و پر احساس تنها شدن عاشقانه

Missing you is like walking around without my heart
I feel this way because my heart is still with you

دلتنگی برای تو مثله زندگی کردن بدون داشتن قلبه
این احساس رو دارم چون قلبم هنوز با توئه

Sometimes you will never know the value of a moment
until it becomes a memory

بعضی وقتا هرگز ارزش یه لحظه رو نمیدونی،
تا اینکه تبدیل به یه خاطره میشه.

متن دلتنگی انگلیسی

Hearing the words I miss you from the right person
is an amazing feeling

شنیدن دلم برات تنگ شده از طرف شخص مناسب
احساس شگفت انگیزی داره

مطلب مشابه: متن زیبا در مورد زندگی انگلیسی؛ جملات درباره عشق، زندگی و موفقیت با ترجمه

جملات عاشقانه دلتنگی انگلیسی با ترجمه + متن های رمانتیک دلتنگ شدن

𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐝𝐚𝐲 𝐈 𝐦𝐢𝐬𝐬 𝐲𝐨𝐮, 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐡𝐨𝐮𝐫 𝐈 𝐧𝐞𝐞𝐝 𝐲𝐨𝐮

هـر روز دلـمـ بـراتـ تـنـگـ مـیـشـع ، هـر سـاعـتـ بـهـتـ نـیـاز دارمـ

I miss you so much it hurts
But when I think of all our memories together
I feel blessed

اینکه دلم برات تنگ شده خیلی درد داره
اما وقتی به تمام خاطراتمون با هم فکر می کنم
احساس خوشبختی می کنم

Half of me is missing
and the other half is missing you

نیمی از من دلتنگ توئه
و نیمی دیگرم هم دلتنگ توست

مطلب مشابه: متن انگلیسی کوتاه غمگین؛ جملات غم انگیز ناراحتی انگلیسی با ترجمه

I think about you constantly
whether it’s with my mind or my heart

من مدام به تو فکر می کنم
چه با ذهنم چه با قلبم

You left
and forgot to tell my heart
How to go on without you

رفتی
و یادت رفت به قلبم بگی
چطور بدون تو ادامه بده

مطلب مشابه: جملات فراق و دوری یار + متن های کوتاه برای فاصله و دلتنگی عشق

I miss you and I want to be with you
It’s as simple
and as complicated as that

دلم برات تنگ شده و می خوام با تو باشم
به همین سادگی و به همون اندازه پیچیده

جملات رمانتیک انگلیسی دلتنگی

I think about you constantly
whether it’s with my mind or my heart

من مدام به تو فکر می کنم
چه با ذهنم باشه چه با قلبم

جملات عاشقانه دلتنگی انگلیسی با ترجمه + متن های رمانتیک دلتنگ شدن

The pain of missing you is a beautiful reminder
of the joy of loving you

درد دلتنگی یادگاری زیبا
از لذت دوست داشتنته

Missing someone is a part of loving them
If you’re never apart
you’ll never really know how strong your love is

دلتنگی برای کسی بخشی از دوست داشتن اوست
اگر هیچ وقت از هم جدا نشین
هیچ وقت نمیفهمین عشقتون چقدر قویه

مطلب مشابه: کپشن عاشقانه دلتنگی + جملات زیبای دلتنگی و معذرت خواهی همسر برای کپشن

𝗧𝗛𝗘 𝗘𝗬𝗘𝗦 𝗧𝗘𝗟𝗟 𝗠𝗢𝗥𝗘
ᴛʜᴀɴ ᴡᴏʀᴅs ᴄᴏᴜʟᴅ ᴇᴠᴇʀ sᴀʏ

چشم ها چیزی بیش از آنچه
کلمات ميتوانند بگویند را میگویند..!

All I know is, being away from you
makes it hard to breathe
I miss you so much

تنها چیزی که می دونم اینه که دوری از تو
نفس کشیدن رو دشوار می کنه
من خیلی دلم برات تنگ شده

You know you really miss someone when you crave something
so simple such as the sound of their voice

میدونی وقتی هوس یه چیز خیلی ساده مثل صداش رو می کنی
واقعا دلت براش تنگ شده

مطلب مشابه: متن دلتنگی + جملات کوتاه و بلند دلتنگی برای همسر و عشق زندگی

A day without you is like a day without sunshine
I miss you

یک روز بدون تو مثله یه روز بدون نور خورشیده
دلم برات تنگ شده

Whenever I miss you
I look at my heart
Because it’s the only place I can find you

هر وقت دلم برات تنگ میشه
به قلبم نگاه می کنم
چون اونجا تنها جاییه که می تونم تو رو پیدا کنم

I miss you like the sun misses the stars each morning

دلتنگتم مثل خورشید که هر صبح دلش برای ستاره ها تنگ میشه

مطلب مشابه: دلنوشته دلتنگی با ناب ترین متن و جملات در مورد دلتنگ شدن

مطالب مشابه را ببینید!

جملات دلتنگی مشهد و حرم امام رضا با عکس نوشته و اشعار برای امام هشتم متن دلتنگی امام رضا و حرم حضرت در مشهد با عکس نوشته از حرم و ضریح جملات دلتنگی عاشقانه ❤️ + زیباترین متن های احساسی حس دوری و دلتنگی متن دلتنگی برای خودم؛ جملات کوتاه دلتنگ شدن برای خودم متن دلتنگی فاز سنگین برای عزیزان فوت شده + جملات غمگین برای دوستان درگذشته جملات دلتنگی تنهایی و دوری از پدر و مادر + متن دلتنگی و بیقراری برای والدین دلنوشته شب؛ جملات احساسی و عاشقانه دلتنگی و بغض شبانه متن جدایی و دلتنگی برای کپشن؛ استوری دلتنگ شدن برای عشق اشعار شب؛ مجموعه 50 شعر عاشقانه، دلتنگی و تنهایی شبانه اشعار بغض دار؛ مجموعه شعر بغض غمگین و اشعار دلتنگی عاشقانه