تبریک انگلیسی روز معلم یا متن و جملات ترجمه شده و عکس نوشته

در این مطلب به مناسبت روز معلم، برگزیده متن های تبریک انگلیسی روز معلم (Happy teachers Day) با جملات ترجمه شده ارائه کرده ایم و در ادامه چند عکس نوشته نیز در میان مطلب قرار داده ایم با ما همراه باشید.

جملات کوتاه تبریک انگلیسی روز معلم

Dear Teacher

Thanks for making us what we are today

Happy teachers Day

معلم عزیزم،
بخاطر آنچه که امروز هستیم از تو تشکر می‌کنیم
روز معلم مبارک.

I may not say it always.
But, I mean it whenever I say it.
Thank You Teacher
For all the things you have done for me.
Happy Teachers Day!

ممکنه همیشه این رو بر زبان نیارم,ولی با عشق می گویم:
متشکرم استاد.برای همه کارهایی که برام انجام دادی.روزت مبارک

Thanks for teaching my heart to be warmer and kind by being kind to me, I will always remember you no matter wherever I go! Happy teacher’s day!

ممنون که با مهربانی به قلبم یاد دادی گرمتر و مهربانتر باشد، هرجا که بروم همیشه به یادت خواهم بود! روز معلم مبارک!

As a teacher, a friend, and guide you have made me realize who I am. From the bottom of my heart, I would wish a Happy Teacher’s Day!

به عنوان یک معلم، یک دوست، و راهنما، شما باعث شدید که بفهمم چه کسی هستم. از ته قلبم، روز معلم را تبریک می گویم!

تبریک انگلیسی روز معلم یا متن و جملات ترجمه شده و عکس نوشته

Teachers Day

The way you teach

The knowledge you share

The care you tak

The love you shower

Makes yo

The world’s best teache

Happy Teacher‘s Day

روز معلم
روش تدریس تو
دانشی که می‌دهی
دقتی که داری
عشقی که از خودت نشان می‌دهی
تو را بهترین معلم دنیا ساخته

روز معلم مبارک باد.

مطلب مشابه: شعر روز معلم + اشعار کوتاه دو بیتی و زیبای تبریک روز معلم و استاد

 I found
guidance,
friendship,
discipline
and
love,
everything, in one person.
And that person is you
Happy Teachers Day!

من راهنمایی,دوستی,نظم,عشق و همه چیز را در یک نفر یافتم.
و آن یک نفر شما هستید. روز معلم مبارک

Good teachers are had to find and we are really lucky to have you as our teacher. You made us want to become better students and better persons. That means a lot.

معلمان خوب باید پیدا شوند و ما واقعاً خوش شانسیم که شما را به عنوان معلم خود داریم. شما ما را وادار کردید که دانش آموزان بهتر و افراد بهتری شویم. این ارزش زیادی دارد.

Thank you for teaching me a subject I thought I could never understand or be interested in. Thank you for making learning fun. Happy Teacher’s Day!

از اینکه موضوعی را به من آموزش دادید که فکر می کردم هرگز نمی توانم آن را بفهمم یا به آن علاقه مند باشم، سپاسگزارم. روز معلم مبارک!

تبریک انگلیسی روز معلم یا متن و جملات ترجمه شده و عکس نوشته

You are not only our teacher.
Rather, you are friend, philosopher and guide, all molded into one person.
We will always be grateful to you for your support.

شما ,تنها معلم ما نیستید,بلکه دوست,فیلسوف و راهنمای ما هستید.
ما همواره از حمایت شما سپاسگزاریم

Thanks teacher for making my world so perfect. Happy Teacher’s Day

تشکر از همه‌ی آموزگارانم که دنیایم را کامل‌تر کردند! روز معلم مبارک…

مطلب مشابه: متن تبریک روز معلم و استاد + جملات و عکس نوشته های ویژه روز معلم 12 اردیبهشت

The Award for
the most wonderful teacher
has been declared
and
it goes to You.
Wishing you a very Happy Teachers day!

جایزه بهترین معلم به شما تعلق می گیرد.
روزتان مبارک

It was your unsatisfiable passion for teaching and uncompromising ethics as a teacher, that shaped us what we are today! Wish U teachers’ day

این اشتیاق ارضا نشدنی شما برای تدریس و اخلاق سازش ناپذیر به عنوان یک معلم بود که ما را شکل داد که امروز هستیم! روز معلم مبارک

The teacher who is indeed wise does not bid you enter the house of his wisdom but rather leads you to the threshold of your mind.

معلمی که به راستی حکیم است، تو را به خانه حکمتش دعوت نمی کند، بلکه تو را به آستانه ذهنت می رساند.

تبریک انگلیسی روز معلم یا متن و جملات ترجمه شده و عکس نوشته

The mediocre teacher tells
The good teacher explains
The superior teacher demonstrates
The great teacher inspires. Happy Teachers Day

معلم معمولی، می‌گوید،
معلم خوب، توضیح می‌دهد،
آموزگار برتر، نشان می‌دهد،
معلم واقعی، الهام می‌بخشد…
روز معلم مبارک!

متن و شعر تبریک انگلیسی روز معلم

Teachers Day
The way you teach
The knowledge you share
The care you take
The love you shower..
Makes you
The world’s best teacher
Happy Teacher’s Day!

روز معلم
روش تدریستان,زکات علمتان,محبتتان,عشق بی پایانتان,باعث میشود شما بهترین
معلم دنیا باشید.روزتان مبارک

They say that a good teacher’s influence can never be taken away. The same is true for a loyal friend and mentor, which is what you are to me. Thanks for everything, and Happy Teacher’s Day.

می گویند که تأثیر یک معلم خوب هرگز از بین نمی رود. همین امر در مورد یک دوست و مربی وفادار نیز صدق می کند، این همان چیزی است که شما برای من هستید. برای همه چیز متشکرم و روز معلم مبارک.

مطلب مشابه: شعر روز معلم + اشعار کوتاه دو بیتی و زیبای تبریک روز معلم و استاد

تبریک انگلیسی روز معلم یا متن و جملات ترجمه شده و عکس نوشته

Remember all words he says
Words to make you social
Words to make you special
He is our teacher
He is our guide
.Lets make him feel pride

تمام کلماتی که او می‌گوید را به خاطر بسپار،
کلماتی که برای اجتماعی کردن تو هستند،
کلماتی که برای خاص کردن تو می‌باشند!
او معلم و راهنمای ماست،
کاری کنیم به ما افتخار کند…

To his/her students
A teacher is always true!
We are fortunate to have a teacher
As wonderful loving and caring as you!
Happy Teachers Day

اولین روز دبستان بازگرد
کودکی ها، شاد و خندان باز گرد
یاد آن آموزگار ساده پوش
یاد آن گچها که بودش روی دوش
ای معلم نام و هم یادت به خیر
یاد درس آب و بابایت به خیر
روز معلم مبارک

With hard work and dedication, you lead, care, and inspire even the most students. I am what I am today due to the values and skills imparted by a teacher like you. Happy Teacher’s Day!

با سخت کوشی و فداکاری، شما اکثر دانش آموزان رهبری، مراقبت و الهام بخشی کرده اید. اگر من امروز اونی هستم که باید باشم بخاطر مهارت ها و ارزش هایی است که شما به من داده اید. روز معلم مبارک!

مطلب مشابه: عکس پروفایل روز معلم ؛ عکس نوشته و جملات تبریک روز معلم و استاد

تبریک انگلیسی روز معلم یا متن و جملات ترجمه شده و عکس نوشته

Not everyone has the patience of a saint, a heart of gold, and dedication without end – but you do! Which is why I just wanted to let you know how much you are appreciated. Happy Teacher’s Day!

هر کسی صبر فرشتگان مقدس را ندارد، همچنین قلبی از طلا و بی‌پایان بودن…
به جز تو! تویی که خواستم بهت بگویم چقدر مدیون و سپاسگزارت هستم.
روز آموزگار خجسته باد.

Dear Teacher,
Thanks for making us what we are today.
Happy teachers Day
معلم عزیزم ،
بخاطر تعلیم ما از آنچه که امروز هستیم از تو تشکر میکنیم
روز معلم مبارک.

I have so much gratitude for you, teacher. You are a role model for all of your students. Thank you for making us wiser each and every day.

من از شما بسیار سپاسگزارم استاد شما یک الگو برای همه دانش آموزان خود هستید. از شما متشکرم که ما را هر روز عاقل تر می کنید.

تبریک انگلیسی روز معلم یا متن و جملات ترجمه شده و عکس نوشته

You have always been an excellent educator who knew how to illuminate a soul with its light. Happy Teacher’s Day to my favorite teacher!

شما همیشه یک مدرس عالی بوده‌اید که می‌دانستید چگونه به یک روح روشنایی ببخشید. روز معلم بر معلم مورد علاقه من مبارک!

The Award for best teacher
Has been declared
And it goes to
You!!!!!
Happy Teachers Day!

جایزه بهترین معلم اعلام شد
و آن به شما تعلق گرفت!!!!
روز معلم مبارک باد.

If it were not for teachers like you, all other professions would cease to exist in the world. Happy Teacher’s Day to an amazing human I’m so proud to know.

اگر معلمانی مثل شما نبودند، دیگر مشاغل دیگر در دنیا وجود نداشتند. روز معلم را به انسان شگفت انگیزی تبریک می گویم که از شناختن او بسیار مفتخرم.

مطلب مشابه: متن تبریک رسمی روز معلم + جملات رسمی و قدردانی از استاد در روز جهانی معلم

تبریک انگلیسی روز معلم یا متن و جملات ترجمه شده و عکس نوشته

Even though my grades may not always be the best, I assure you that having you as my teacher makes me truly blessed. For now I know that you’ll never give up on me, Thank you for helping me be all I can be. Because of you I can see that my future is bright. Happy Teacher’s Day!

حتی اگر نمرات من همیشه بهترین نباشد، به شما اطمینان می‌دهم که با داشتن شما به عنوان معلم، واقعا به خودم می‌بالم. می‌دانم که هرگز مرا رها نخواهید کرد، از اینکه به من کمک کردید تا تمام آن چیزی باشم که میتوانم، ممنونم. به خاطر شما است که می‌توانم ببینم که آینده‌ام روشن است. روز معلم مبارک!

When it comes to teaching
No one can compete with you.
Happy Teachers Day!

وقتی او ( معلم ) برای درس دادن می آید
هیچ کس توان رقابت با تورا ندارد.
روز معلم مبارک.

Our parents gave us life and it was you who taught us how to live it. You introduced honesty, integrity, and passion to our character. Happy Teacher’s Day!

پدر و مادرمان به ما زندگی دادند و این شما بودید که به ما یاد دادید چگونه آن را زندگی کنیم. شما به شخصیت ما صداقت، درستکاری و اشتیاق دادید. روز معلم مبارک!

مطلب مشابه: پیام تبریک به مناسبت روز جهانی معلم + عکس نوشته ویژه تشکر از معلم

You are best Teacher in this world
I will always remember that
I had an excellent guide
In the form of a teacher – You
Happy Teachers Day!

تو بهترین معلم روی زمینی
من همیشه به خودم یادآوری میکنم که
من یک راهنمای خوب دارم
که به شکل یک معلم است
روز معلم گرامی باد.

You are not only our teacher. Rather, you are our friend, philosopher and guide, all molded into one person. We will always be grateful to you for your support.

شما فقط معلم ما نیستید؛ بلکه دوست, استاد و راهنمای ما هستید. ما همواره از حمایت شما سپاسگزاریم.

Without you, we would have been lost.
Thank you teacher for guiding us, inspiring us
And making us what we are today.
Happy Teachers Day!

بدون تو ما در خود گم می شویم.
از تو بخاطر اینکه در روح ما دمیدی و مارا راهنمایی کردی تشکر میکنم.
تو باعث شدی که ما امروز اینچنین باشیم.
روز معلم مبارک باد.

teachers can single-handedly change the facade of any nation with just one generation of fine students. I wish you a happy teachers day!

معلمان می توانند دست تنها چهره هر ملتی را تنها با یک نسل از دانش آموزان خوب تغییر دهند. روز معلم شادی را برای شما آرزومندم.

We will always be thankful to you for all the hard work and efforts you have put in, for educating us. Happy Teachers’ Day.

ما همیشه از شما سپاسگزار خواهیم بود برای همه سخت‌کوشی و زحماتی که برای آموزش ما کشیده‌اید. روز معلم مبارک.

مطالب مشابه را ببینید!

متن تشکر از معلم کلاس اول [ 40 جمله قدردانی از زحمات معلم ] متن تشکر از معلم ابتدایی در پایان سال و جملات قدردانی ویژه از آموزگار متن تقدیر نامه روز معلم / چند متن بلند رسمی برای لوح تقدیر معلم متن روز معلم بلند؛ جملات ادبی طولانی برای تقدیر و تشکر از معلم متن تبریک رسمی روز معلم + جملات رسمی و قدردانی از استاد در روز جهانی معلم تبریک روز معلم + عکس نوشته روز 12 اردیبهشت و جملات فوق العاده زیبا متن تشکر از معلم با جملات و متن متفاوت قدردانی و سپاسگزاری از معلم و استاد متن تشکر از خانم معلم (جملات سپاسگذاری از معلم برای دانش آموزان) متن ادبی تشکر از استاد + جملات زیبای کوتاه برای تشکر از معلم و استاد تبریک روز معلم به کردی با ترجمه (متن و جملات روز معلم کردی)