تبریک انگلیسی روز معلم یا متن و جملات ترجمه شده و عکس نوشته

در این مطلب به مناسبت روز معلم، برگزیده متن های تبریک انگلیسی روز معلم (Happy teachers Day) با جملات ترجمه شده ارائه کرده ایم و در ادامه چند عکس نوشته نیز در میان مطلب قرار داده ایم با ما همراه باشید.

جملات کوتاه تبریک انگلیسی روز معلم

Dear Teacher

Thanks for making us what we are today

Happy teachers Day

معلم عزیزم،
بخاطر آنچه که امروز هستیم از تو تشکر می‌کنیم
روز معلم مبارک.

I may not say it always.
But, I mean it whenever I say it.
Thank You Teacher
For all the things you have done for me.
Happy Teachers Day!

ممکنه همیشه این رو بر زبان نیارم,ولی با عشق می گویم:
متشکرم استاد.برای همه کارهایی که برام انجام دادی.روزت مبارک

تبریک انگلیسی روز معلم یا متن و جملات ترجمه شده و عکس نوشته

Teachers Day

The way you teach

The knowledge you share

The care you tak

The love you shower

Makes yo

The world’s best teache

Happy Teacher‘s Day

روز معلم
روش تدریس تو
دانشی که می‌دهی
دقتی که داری
عشقی که از خودت نشان می‌دهی
تو را بهترین معلم دنیا ساخته

روز معلم مبارک باد.

مطلب مشابه: شعر روز معلم + اشعار کوتاه دو بیتی و زیبای تبریک روز معلم و استاد

 I found
guidance,
friendship,
discipline
and
love,
everything, in one person.
And that person is you
Happy Teachers Day!

من راهنمایی,دوستی,نظم,عشق و همه چیز را در یک نفر یافتم.
و آن یک نفر شما هستید. روز معلم مبارک

تبریک انگلیسی روز معلم یا متن و جملات ترجمه شده و عکس نوشته

You are not only our teacher.
Rather, you are friend, philosopher and guide, all molded into one person.
We will always be grateful to you for your support.

شما ,تنها معلم ما نیستید,بلکه دوست,فیلسوف و راهنمای ما هستید.
ما همواره از حمایت شما سپاسگزاریم

Thanks teacher for making my world so perfect. Happy Teacher’s Day

تشکر از همه‌ی آموزگارانم که دنیایم را کامل‌تر کردند! روز معلم مبارک…

مطلب مشابه: متن تبریک روز معلم و استاد + جملات و عکس نوشته های ویژه روز معلم 12 اردیبهشت

The Award for
the most wonderful teacher
has been declared
and
it goes to You.
Wishing you a very Happy Teachers day!

جایزه بهترین معلم به شما تعلق می گیرد.
روزتان مبارک

تبریک انگلیسی روز معلم یا متن و جملات ترجمه شده و عکس نوشته

The mediocre teacher tells
The good teacher explains
The superior teacher demonstrates
The great teacher inspires. Happy Teachers Day

معلم معمولی، می‌گوید،
معلم خوب، توضیح می‌دهد،
آموزگار برتر، نشان می‌دهد،
معلم واقعی، الهام می‌بخشد…
روز معلم مبارک!

متن و شعر تبریک انگلیسی روز معلم

Teachers Day
The way you teach
The knowledge you share
The care you take
The love you shower..
Makes you
The world’s best teacher
Happy Teacher’s Day!

روز معلم
روش تدریستان,زکات علمتان,محبتتان,عشق بی پایانتان,باعث میشود شما بهترین
معلم دنیا باشید.روزتان مبارک

مطلب مشابه: شعر روز معلم + اشعار کوتاه دو بیتی و زیبای تبریک روز معلم و استاد

تبریک انگلیسی روز معلم یا متن و جملات ترجمه شده و عکس نوشته

Remember all words he says
Words to make you social
Words to make you special
He is our teacher
He is our guide
.Lets make him feel pride

تمام کلماتی که او می‌گوید را به خاطر بسپار،
کلماتی که برای اجتماعی کردن تو هستند،
کلماتی که برای خاص کردن تو می‌باشند!
او معلم و راهنمای ماست،
کاری کنیم به ما افتخار کند…

To his/her students
A teacher is always true!
We are fortunate to have a teacher
As wonderful loving and caring as you!
Happy Teachers Day

اولین روز دبستان بازگرد
کودکی ها، شاد و خندان باز گرد
یاد آن آموزگار ساده پوش
یاد آن گچها که بودش روی دوش
ای معلم نام و هم یادت به خیر
یاد درس آب و بابایت به خیر
روز معلم مبارک

مطلب مشابه: عکس پروفایل روز معلم ؛ عکس نوشته و جملات تبریک روز معلم و استاد

تبریک انگلیسی روز معلم یا متن و جملات ترجمه شده و عکس نوشته

Not everyone has the patience of a saint, a heart of gold, and dedication without end – but you do! Which is why I just wanted to let you know how much you are appreciated. Happy Teacher’s Day!

هر کسی صبر فرشتگان مقدس را ندارد، همچنین قلبی از طلا و بی‌پایان بودن…
به جز تو! تویی که خواستم بهت بگویم چقدر مدیون و سپاسگزارت هستم.
روز آموزگار خجسته باد.

Dear Teacher,
Thanks for making us what we are today.
Happy teachers Day
معلم عزیزم ،
بخاطر تعلیم ما از آنچه که امروز هستیم از تو تشکر میکنیم
روز معلم مبارک.

تبریک انگلیسی روز معلم یا متن و جملات ترجمه شده و عکس نوشته

You have always been an excellent educator who knew how to illuminate a soul with its light. Happy Teacher’s Day to my favorite teacher!

شما همیشه یک مدرس عالی بوده‌اید که می‌دانستید چگونه به یک روح روشنایی ببخشید. روز معلم بر معلم مورد علاقه من مبارک!

The Award for best teacher
Has been declared
And it goes to
You!!!!!
Happy Teachers Day!

جایزه بهترین معلم اعلام شد
و آن به شما تعلق گرفت!!!!
روز معلم مبارک باد.

مطلب مشابه: متن تبریک رسمی روز معلم + جملات رسمی و قدردانی از استاد در روز جهانی معلم

تبریک انگلیسی روز معلم یا متن و جملات ترجمه شده و عکس نوشته

Even though my grades may not always be the best, I assure you that having you as my teacher makes me truly blessed. For now I know that you’ll never give up on me, Thank you for helping me be all I can be. Because of you I can see that my future is bright. Happy Teacher’s Day!

حتی اگر نمرات من همیشه بهترین نباشد، به شما اطمینان می‌دهم که با داشتن شما به عنوان معلم، واقعا به خودم می‌بالم. می‌دانم که هرگز مرا رها نخواهید کرد، از اینکه به من کمک کردید تا تمام آن چیزی باشم که میتوانم، ممنونم. به خاطر شما است که می‌توانم ببینم که آینده‌ام روشن است. روز معلم مبارک!

When it comes to teaching
No one can compete with you.
Happy Teachers Day!

وقتی او ( معلم ) برای درس دادن می آید
هیچ کس توان رقابت با تورا ندارد.
روز معلم مبارک.

Our parents gave us life and it was you who taught us how to live it. You introduced honesty, integrity, and passion to our character. Happy Teacher’s Day!

پدر و مادرمان به ما زندگی دادند و این شما بودید که به ما یاد دادید چگونه آن را زندگی کنیم. شما به شخصیت ما صداقت، درستکاری و اشتیاق دادید. روز معلم مبارک!

مطلب مشابه: پیام تبریک به مناسبت روز جهانی معلم + عکس نوشته ویژه تشکر از معلم

You are best Teacher in this world
I will always remember that
I had an excellent guide
In the form of a teacher – You
Happy Teachers Day!

تو بهترین معلم روی زمینی
من همیشه به خودم یادآوری میکنم که
من یک راهنمای خوب دارم
که به شکل یک معلم است
روز معلم گرامی باد.

You are not only our teacher. Rather, you are our friend, philosopher and guide, all molded into one person. We will always be grateful to you for your support.

شما فقط معلم ما نیستید؛ بلکه دوست, استاد و راهنمای ما هستید. ما همواره از حمایت شما سپاسگزاریم.

Without you, we would have been lost.
Thank you teacher for guiding us, inspiring us
And making us what we are today.
Happy Teachers Day!

بدون تو ما در خود گم می شویم.
از تو بخاطر اینکه در روح ما دمیدی و مارا راهنمایی کردی تشکر میکنم.
تو باعث شدی که ما امروز اینچنین باشیم.
روز معلم مبارک باد.

teachers can single-handedly change the facade of any nation with just one generation of fine students. I wish you a happy teachers day!

معلمان می توانند دست تنها چهره هر ملتی را تنها با یک نسل از دانش آموزان خوب تغییر دهند. روز معلم شادی را برای شما آرزومندم.

We will always be thankful to you for all the hard work and efforts you have put in, for educating us. Happy Teachers’ Day.

ما همیشه از شما سپاسگزار خواهیم بود برای همه سخت‌کوشی و زحماتی که برای آموزش ما کشیده‌اید. روز معلم مبارک.

این مطالب را هم ببینید