عکس پروفایل روز آتش نشانی؛ اس ام اس و متن نوشته تبریک روز آتش نشانی

آتش نشانی یکی از شغل های شریف و بسیار سخت است که دل به کار دادن جرأت می خواهد. هر لحظه که صدای آژیر به صدا در می آید و آتش نشان های عزیزمان برای نجات جان هموطنانشان شتابان می روند در چند قدمی مرگ می ایستند. 7 مهر، روز آتش نشان نامگذاری شده است که تقدیری باشد از این بزرگ مردان مملکتمان. به همین مناسبت مجموعه تصاویری برای پروفایل و متن تبریک از این بزرگ مردان گرد آورده ایم.

عکس نوشته پروفایل روز آتش نشانی، جملات تبریک روز آتش نشان

عکس پروفایل روز آتش نشان

عکس نوشته پروفایل روز آتش نشانی، جملات تبریک روز آتش نشان

عکس پروفایل تبریک روز آتش نشان

عکس نوشته پروفایل روز آتش نشانی، جملات تبریک روز آتش نشان

متن تبریک روز آتش نشان

آتشی که تو قلبم روشن کردی هیچ آتشنشانی نمی تونه خاموش کنه
روز آتشنشان مبارک

عکس نوشته پروفایل روز آتش نشانی، جملات تبریک روز آتش نشان

کارت پستال روز آتش نشان

عکس نوشته پروفایل روز آتش نشانی، جملات تبریک روز آتش نشان

متن زیبا در مورد روز آتش نشان

شعله های زرد و قرمز تو را به یاد چه می اندازند؟ شعله هایی که گاهی آنقدر بی رحمند که همه چیز را می بلعند. اگرچه این شعله ها زیبایی خاص خود را دارند ؛ اما گاهی به خاطر اندکی بی دقتی یا شاید هم به خاطر بازیگوشی یک کودک حادثه ای برزگ رقم بخورد.

به یاد آور لحظه ای را که همه تلاش می کنند برای مهار عامل مرگ !

لحظه ای که همه در دستشان سطل آبی است یا لحظه ای که صدای ناله از خانه هایی که به خاکستر تبدیل می گردند بلند می شود….

این ها تنها یک حادثه نیست ؛ بلکه عبرتی است برای همگان تا بدانند که :حادثه هیچ وقت خبر نمی کند

آری؛ به یاد آور لحظه ای را که مأموران آتش نشانی با تلاش وصف ناپذیری و با به خطر انداختن و نادیده گرفتن زندگی خود با تمام وجود برای نجات همنوعشان تلاش می کنند. لحظات مرگ و زندگی؛ لحظاتی که گاه صدای ناله را می توان شنید و گاه تنها سکوتی مرگبار است.

لحظاتی که درون هیچ کس آرام و قرار نیست.

مأموران آتش نشانی تلاش خود را برای عدم گسترش شعله های مرگ می کنند؛ اما آیا می توان این خسارت سنگین را جبران کرد؟ مسلماً دیگر همه چیز به خاکستر تبدیل شده و تنها نتیجه اخلاقی از این حادثه، عبرت گرفتن و بیشتر دقت نمودن است.

عکس نوشته پروفایل روز آتش نشانی، جملات تبریک روز آتش نشان

لوگوی آتش نشانی

عکس نوشته پروفایل روز آتش نشانی، جملات تبریک روز آتش نشان

7 مهر روز آتش نشان گرامی باد

عکس نوشته پروفایل روز آتش نشانی، جملات تبریک روز آتش نشان

عکس پروفایل روز آتشنشان

از درون گر گرفته ای. دستانت، راز سرشار رودخانه های جاری است. چون دریا موج می زنی و در خویش نمی گنجی.

بلندتر از شعله ها قد کشیده ای.

فراموش کرده ای ثانیه هایت را. بی تابی اتفاق را تاب نمی آوری.

می روی و تمام رودهای جهان، به قامت تو اقتدا می کنند.

می دوی و میان دود و خاکستر گم می شوی.

همه چیز، دور و برت زبانه می کشد. خشم کهنسال شعله های ناگهان، روبه رویت می پیچد. از خود می گذری تا دست های مهربانت، تلخی سوزان حادثه را در هم بریزد.

زلال، چون آب ایستاده ای و حادثه تو را نمی سوزاند.

بی کمک دست های تو، روزهای گداخته مان نمی گذرد، وقتی اتفاق بی هنگام، قصد درهم پیچیدن زندگی مان را دارد.

روزهایت می گذرد و به هیچ چیز فکر نمی کنی جز لبخندهای سوخته ای که از لابه لای دود و آتش بیرون می کشی.

به هیچ چیز نمی اندیشی، جز نگاه های ملتمسی که فریاد می زنند و جز تو هیچ کس را یارای کمک نیست.

روزهایت می گذرند و تو چون شمع می سوزی.

راز فداکاری ات، دهان به دهان می چرخد.

شهر به تو می بالد.

وقتی شعله در شعله می پیچد، به هیچ چیز نمی اندیشی؛ مگر آن سوی آتش.

زلال دست های مهربانت، راز آرامش لحظه هایی است که شعله ورند و عصیانگر، اگر نباشی.

بزرگمرد!

دست بر شقیقه هایت گذاشته ای و خواب از تو می گریزد. به عقربه های ساعت خیره شده ای و نگاه می کنی آن سوی حادثه هایی را که آرزو می کنی هیچ گاه رخ ندهند.

عکس نوشته پروفایل روز آتش نشانی، جملات تبریک روز آتش نشان

عکس نوشته روز آتش نشانی

وقتی قلبت کوی آتشنشان است چگونه انتظار داری در دستهایت گل بروید ؟
روز آتشنشان مبارک

عکس نوشته پروفایل روز آتش نشانی، جملات تبریک روز آتش نشان

تصاویر روز آتش نشان

مهر روز تجلی ایمان ، ایثار، شجاعت، عشق و علاقه گرامی باد…

عکس نوشته پروفایل روز آتش نشانی، جملات تبریک روز آتش نشان

عکس روز آتش نشان

عکس نوشته پروفایل روز آتش نشانی، جملات تبریک روز آتش نشان

تصاویر روز آتش نشان

روز آتش نشانان، بزرگ مردان میهن مبارک باد…

عکس نوشته پروفایل روز آتش نشانی، جملات تبریک روز آتش نشان

عکس نوشته روز آتش نشان

حیف نون می خواسته آتشنشان بشه توی آزمون استخدامی ازش می پرسند: اگر جنگل آتش بگیره و اون اطراف آب نباشه چه کار می کنی؟
میگه: هیچی تیمم می کنیم

عکس نوشته پروفایل روز آتش نشانی، جملات تبریک روز آتش نشان

عکس پروفایل تلگرام و واتساپ روز آتشنشان

سپاس خدایی را که خالق آتش است و پناه آتش نشان
روز آتشنشان مبارک

عکس نوشته پروفایل روز آتش نشانی، جملات تبریک روز آتش نشان

جملات تبریک روز آتش نشان

شعله های سرکش و خشمگین و سوزان را فرو می نشانی با دنیایی از دلهره. همه روز و شبت را با آتش، پنجه می افکنی تا هیچ خانواده ای، شبی را بی خانه پلک نبندد.

پیشانی تو را می بوسم که خط های سرنوشت بسیاری از انسان ها به پیشانی تو گره خورده است.

سرنوشت های سوخته را با ابرهای عشق، به بهار پیوند می زنی و هر کجا که قدم می گذاری، امید جوانه می زند.

تو می توانی عشق و امید را از زیر انبوهی از خاکستر بیرون بکشی و آسمان آبی را به پنجره های دود گرفته نشان بدهی.

دست های تو، نشانه آخرین ثانیه های ناامیدی اند و لبخندت، آغاز زندگی و شروعی دوباره است.

تنها دشمنی که می شناسی، آتشی است که چشم به خاکستر کردن خانه امید دیگران دلبسته است.

تو مهربان ترین آشنایی هستی که به یاری امیدهایی می شتابی که تا خاکستر شدن، زمانی بیش، فاصله ندارند.

سرنوشت خانه های بزرگ به دست های کوچک تو گره خورده است. ثانیه ای نمی توان به شعله های سرکش آتش اندیشید؛ وقتی که نامی از تو نباشد.

خوب می دانم که هیچ شبی، بی دلهره و اضطراب پشت سر نگذاشته ای. شب هایت را پاس می داری تا خواب شهر، به آرامش بگذرد. پشت پلک های تو آرامش جریان دارد. تو از هزاران فرشته نجات زمین این شهرهای دور و نزدیکی که من می شناسم.

همیشه باشی تا آتش، خاکسترنشین شود.

عکس نوشته پروفایل روز آتش نشانی، جملات تبریک روز آتش نشان

تصاویر روز آتش نشان

عکس نوشته پروفایل روز آتش نشانی، جملات تبریک روز آتش نشان

عکس پروفایل آتش نشان

عکس نوشته پروفایل روز آتش نشانی، جملات تبریک روز آتش نشان

متن تبریک روز آتش نشان

وقتی قلبت کوی آتشنشان است چگونه انتظار داری در دستهایت گل بروید ؟
روز آتشنشان مبارک

عکس نوشته پروفایل روز آتش نشانی، جملات تبریک روز آتش نشان

عکس نوشته تبریک روز آتش نشان

تبریک به تو که در میان شعله های آتش، پیام آور ایستادن و سرخ زیستن هستی
روزت مبارک

عکس نوشته پروفایل روز آتش نشانی، جملات تبریک روز آتش نشان

کارت پستال روز آتش نشان

یکی از سوالاتی که ذهن منو درگیر کرده اینه که این آتشنشان های محترم ، چرا همون طبقه ی اول نمی شینن که وقتی میخوان برن ماموریت مجبور نشن از اون میله ها سر بخورن بیان پایین ؟ !
روز آتش نشانی مبارک

عکس نوشته پروفایل روز آتش نشانی، جملات تبریک روز آتش نشان

 پروفایل تلگرام روز آتش نشان

عکس نوشته پروفایل روز آتش نشانی، جملات تبریک روز آتش نشان

جملات تبریک روز آتش نشان

سپاس خدایی را که خالق آتش است و پناه آتش نشان
روز آتشنشان مبارک

عکس نوشته پروفایل روز آتش نشانی، جملات تبریک روز آتش نشان

تبریک روز آتش نشان

مرا هر جور خواهى در به در کن جفایت را از این هم بیشترکن بزن با عشق خود آتش به جانم ولى آتش نشانى را خبر کن
تقدیم به همه ی آتش نشانان

عکس نوشته پروفایل روز آتش نشانی، جملات تبریک روز آتش نشان

تبریک روز آتش نشان

عکس نوشته پروفایل روز آتش نشانی، جملات تبریک روز آتش نشان

جدیدترین تصاویر روز آتش نشان

عکس نوشته پروفایل روز آتش نشانی، جملات تبریک روز آتش نشان

جملات تبریک روز آتش نشان

تو پا میزاری توکابوس اما
نگاهت رو به رویامه همیشه
تو وقتی تو دل آتیش میری
نگاهت مثل ابراهیم میشه
تو میسوزی که امیدم نسوزه
تو که رویای هر روزو هنوزی…
روز آتش نشان مبارک

عکس نوشته پروفایل روز آتش نشانی، جملات تبریک روز آتش نشان

عکس روز آتش نشان

آتشنشانان دریادلانی هستند که در هنگام بروز حوادث جان به کف و بی محابا دل به آتش می زنند و دل دریایی داشتن یعنی همین
روزت مبارک

عکس نوشته پروفایل روز آتش نشانی، جملات تبریک روز آتش نشان

عکس نوشته تبریک روز آتش نشان

مواظب خودت باش
امروز روز آتشنشانه منم میخوام  بگم بیان خاموشت کنن  آتیش پاره

عکس نوشته پروفایل روز آتش نشانی، جملات تبریک روز آتش نشان

عکس روز آتش نشان

آتشنشان ها، درنگ! تو را به چکمه هایتان، تو را به برق کلاهتان، قلب مشتعلم را، با ملایمت خاموش کنید
روز آتشنشان مبارک

عکس نوشته پروفایل روز آتش نشانی، جملات تبریک روز آتش نشان

عکس نوشته پروفایل روز آتش نشانی

 

همچنین ببینید:

عکس پروفایل مهرماهی

عکس پروفایل پاییزی

عکس پروفایل زمستانی

عکس پروفایل باران

مطالب مشابه را ببینید!

عکس نوشته پروفایل روز دانشجو؛ متن و اس ام اس تبریک روز دانشجو عکس نوشته پروفایل روز حسابدار؛ عکس روز حسابدار، متن و جملات تبریک روز حسابدار عکس نوشته پروفایل آذرماهی؛ عکس پروفایل و متن و شعر مخصوص متولدین آذرماه عکس پروفایل روز پرستار + متن و جملات زیبای ویژه روز پرستار متن بخشش و جملات خاص در مورد بخشیدن + عکس نوشته های بخشش عکس نوشته پروفایل شهادت امام رضا (ع)؛ اس ام اس و جملات تسلیت شهادت حضرت متن تسلیت رحلت پیامبر (ص) + عکس نوشته های روز رحلت عکس پروفایل اربعین؛ عکس نوشته و متن مخصوص اربعین حسینی عکس متن دار اربعین امام حسین (ع) + نوشته های عاشقانه در مورد روز اربعین حسینی عکس پروفایل روز پزشک؛ عکس نوشته تبریک روز پزشک، جملات تبریک روز پزشک