عکس پروفایل خلیج فارس | عکس نوشته و متن و جملات تبریک روز خلیج فارس

روز خلیج فارس

در این قسمت از سایت روزانه عکس های پروفایل تبریک روز خلیج فارس را به همراه متن های تبریک روز 10 اردیبهشت روز ملی خلیج فارس را آماده کرده ایم.

عکس نوشته و عکس پروفایل روز خلیج فارس

عکس پروفایل خلیج فارس

پیام و متن های زیبا برای تبریک روز ملی خلیج همیشه فارس
بخوانیم همیشه در گوش باد/چو ایران نباشد تن من مباد
روز ملی خلیج فارس مبارک باد

❈ ❈ ❈ ❈ ❈

خلیج همیشه پارس است و پارس باقی می ماند
روز خلیج فارس مبارک باد

عکس پروفایل خلیج فارس

عکس نوشته خلیج فارس

عکس پروفایل خلیج فارس

تصاویر مخصوص روز ملی خلیج فارس

عکس پروفایل خلیج فارس

متن تبریک روز خلیج فارس

روز ملی خلیج فارس بر عموم هم میهنان و ایران دوستان در سراسر گیتی مبارک باد

عکس پروفایل خلیج فارس

البرز جلوه یی از اقتدار ماست/دروازه های عشق در اختیار ماست
از فارس تا خزر ایران نشسته است/این شیر، پنجه دیوان شکسته است
روز ملی خلیج فارس بر شما مبارک باد.

 

عکس پروفایل خلیج فارس

عکس پروفایل روز خلیج فارس

عکس پروفایل خلیج فارس

 

عکس نوشته ویژه پروفایل روز ده اردیبهشت روز خلیج فارس

تو را با آبی چشمان زیبایت/تو را با گرمی نبض نفس هایت
تو را با آفتابی بر چهره مالیده/تو را تا بی نهایت دوست می دارم
روز خلیج فارس مبارک

عکس پروفایل خلیج فارس

عکس نوشته وطن و خلیج فارس

عکس پروفایل خلیج فارس

 

جملات وطن و خلیج فارس

آرشی دگر خواهم شد، می روم بر بالای دماوند، کمان بر خواهم کشید و تیری زنم، اینبار سوی جنوب نه سوی سمرقند
تیر می رود جان من نیز، جان می دهم پر پر شوم چون گل یاس، ولی دلشاد از آنم که تیر می رود، می رود و نشیند آن سوی خلیج فارس

❈ ❈ ❈ ❈ ❈

فریاد بر آرد و رسا گوید: این مرز ایران است/بیشه شیران است
دست ددان کوته زین دیار باد/نام خلیج فارسش تا همیشه جاودان است
روز خلیج فارس بر تمام ایرانیان مبارک باد.

عکس پروفایل خلیج فارس

عکس با طرح خلیج فارس

عکس پروفایل خلیج فارس

جملات تبریک رو خلیج فارس

ای عشق آفتاب و زمین ای خلیج فارس/چشم آبی همیشگی قصه های من
روز ملی خلیج فارس بر شما مبارک باد

❈ ❈ ❈ ❈ ❈

ای پاره تن وطن من، خلیج فارس/ای از تو شادی و محن من، خلیج فارس
روز ملی خلیج فارس مبارک

عکس پروفایل خلیج فارس

عکس نوشته خلیج همیشه فارس

عکس پروفایل خلیج فارس

عکس پروفایل خلیج فارس

عکس پروفایل خلیج فارس

متن و جملات تبریک روز خلیج فارس

ای همیشه نیلگون، ای خلیج فارس/نام نامی ات هماره جاودانه است
نام نامی ات هماره بر زبان موج/جاودان ترین سرود عاشقانه است
روز ملی خلیج فارس مبارک باشد

❈ ❈ ❈ ❈ ❈

نیلگون دریای زیبا و عظیم/پارس نام با وقارت از قدیم
روز ملی خلیج فارس را به شما تبریک می گوییم

عکس پروفایل خلیج فارس

ای همیشه نیلگون، ای خلیج فارس/نام نامی ات هماره جاودانه است
نام نامی ات هماره بر زبان موج/جاودان ترین سرود عاشقانه است
روز ملی خلیج فارس مبارک باشد

عکس پروفایل خلیج فارس

ای پاره تن وطن من، خلیج فارس/ای از تو شادی و محن من، خلیج فارس
روز ملی خلیج فارس مبارک

عکس پروفایل خلیج فارس

فریاد بر آرد و رسا گوید: این مرز ایران است/بیشه شیران است
دست ددان کوته زین دیار باد/نام خلیج فارسش تا همیشه جاودان است
روز خلیج فارس بر تمام ایرانیان مبارک باد.

عکس پروفایل خلیج فارس

تو را با آبی چشمان زیبایت/تو را با گرمی نبض نفس هایت
تو را با آفتابی بر چهره مالیده/تو را تا بی نهایت دوست می دارم
روز خلیج فارس مبارک

عکس پروفایل خلیج فارس

البرز جلوه یی از اقتدار ماست/دروازه های عشق در اختیار ماست
از فارس تا خزر ایران نشسته است/این شیر، پنجه دیوان شکسته است
روز ملی خلیج فارس بر شما مبارک باد.

عکس پروفایل خلیج فارس

بخوانیم همیشه در گوش باد/چو ایران نباشد تن من مباد
روز ملی خلیج فارس مبارک باد

عکس پروفایل خلیج فارس

روز ملی خلیج فارس بر عموم هم میهنان و ایران دوستان در سراسر گیتی مبارک باد

عکس پروفایل خلیج فارس

 

این مطالب را هم ببینید