آیا گربه سیاه بدشگون است؟؛ بدشگون بودن گربه سیاه واقعیت دارد؟

افراد زیادی هستند که گربه سیاه را بدشگون می دانند و می گویند که گربه سیاه جن دارد. اما آیا این واقعیت دارد؟ اصلاً چرا می گویند که گربه سیاه بدشگون بوده و جن است؟

آیا بدشگون بودن گربه سیاه خرافات است؟

آیا گربه سیاه شگون ندارد؟

در زمان های خیلی دور، مصریان باستان گربه را مورد پرستش قرار می دادند و آن را مقدس می دانستند. به گونه ای که یکی از الهه های مصریان سری همانند گربه داشته است. مصریان زمانی که گربه سیاهی می مرد آن را مومیایی می کردند. آنها به گربه ها به عنوان موجوداتی مقدس و قابل احترام نگاه می کردند و به هیچ عنوان گربه سیاه را بدشگون و بدیمن نمی دانستند. اگر کسی گربه سیاهی را می کشت، معتقد بودند که گناه بسیار بزرگ را مرتکب شده است و جزای آن شخص مرگ بود. به همین دلیل بود که مردم از گربه سیاه وحشت زده می شدند.

در طول قرون وسطی، ساحره ها و جادوگران همیشه برای تهیه ی داروهای اسرار آمیز از جمجمه ی سر گربه های سیاه استفاده می کردند. در نتیجه کم کم سبب شد که مردم فکر کنند که گربه ی سیاه بد و نحس می باشد. بنابراین قرنها بود که مردم از این خرافات رنج می بردند.

گربه یک حیوان اهلی و خانگی است و 5000 سال پیش به موجوداتی اهلی تبدیل شده اند. بنابراین بدیمن و بد شگون بودن آنها کذبی بیش نیست و حقیقت نداشته و ندارد. فقط خرافاتی است که سالهای متمادی دهان به دهان چرخیده و در افکار عمومی لانه گزیده است.

 

 

همچنین ببینید:

عکس گربه های بامزه

این مطالب را هم ببینید