نام های خداوند | اسامی خدا | نام های خدا به معنی فارسی

photo 2024 03 02 16 18 53

در قرآن کریم و احادیث نقل شده از پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) تعدادی زیادی از زیباترین نام‌های خداوند با معنی مانند الرحمن، الرحیم، السمیع، الغفور، الحی و … ذکر شده است. ما نیز در این بخش از سایت بزرگ روزانه اسامی خداوند، نام های خداوند با ترجمه فارسی، اسماء حسنی  و زیباترین نام های خداوند را گردآوری کرده ایم.

نام‌های زیبای خدا یا اسماء حسنی را به سه گروه تقسیم کرده‌اند:

 • اسماء جمالی که شامل ۴۵ نام بوده و برای کسب روزی و رحمت پروردگار به کار می‌رود.
 • اسماء جلالی که شامل ۲۲ نام بوده که برای از بین بردن دشمنی و خصومت کاربرد دارد.
 • اسماء مشترک که شامل ۲۲ نام بودن که بر اساس نیت افراد خواص هر دو گروه قبلی را دارست.
islamic background

زیباترین نام‌های خداوند با معنی و تفسیر

در ادامه تعدای از مشهورترین و زیباترین نام‌های خداوند با معنی و تفسیر را قرار داده ایم.

۱. الله: خداوند

الله مشهورترین و زیباترین نام‌ و به معنای خداوند است و همه مسلمانان الله را تنها خدای عالم می‌دانند. الله معبودى است که چشم‌ها از درک وی عاجز هستند.

۲. الرحمن: بخشاینده

رحمان به معنای بخشش عام خداوند است و این نام از اسماء خاصه حق به شمار می‌آید. رحمان کسیست که بخشندگی‌اش همه بندگان یعنی مومنان تا کافران را شامل می‌شود. خداوند ذات مقدسی است که صاحب بخشش کلی و وسیع برای همه موجودات است.

۳. الرحیم: مهربان

رحیم یعنی این که خداوند تنها به مومنان رحمت خاصی دارد و این رحمت شامل حال کافران نمی‌شود. در حقیقت این رحمت از جانب ذات مقدس خدا در نتیجه اعمال و رفتار مومنان است.

۴. الاحد: یگانه و بی همتا

احد بودن یعنی بی‌مانند و بی همتا که تنها مربوط به ذات خداوند است. احد بودن، خدا را از هر گونه جز و شبیه و قسم را دور می‌کند.

۵. الصمد: بی نیاز

برای درک معنای این نام حدیثی از امام باقر (ع) نقل می‌شود که ایشان فرموده‌اند: صمد، بزرگی است که بالاتر از وی، امر و نهی کننده‌ای نیست. الصمد تنها یک بار در قرآن آمده و تنها شامل حال ذات مقدس الهی است .

۶. الحی: همیشه زنده

او کسی است که هرگز نمی‌میرد و به صورت ازلی و ابدی زنده‌ است. همچنین ممات و حیات موجودات زنده نیز قائم به ذات خداوند است.

allah islamic font islam wallpaper preview

۷. القیوم: زنده و پاینده

القیوم به معنای زنده و پاینده بوده و به وجودی گفته می‌شود که قائم به ذات است. قیومیت او تنها مختص به ذات مقدس احدیت خداوند است.

۸. الرب: خالق

رب از کلمه مربی به معنای تربیت کننده گرفته شده است. همه تربیت کننده های موجود در عالم باید زیر نظر مربی بزرگ عالم یعنی خداوند قرار داشته باشند.

۹. المالک: دارا

خداوند در حقیقت دارا و مالک تمامی موجودات عالم است و همه مالکیت‌های دیگر  در دنیا عاریتی و موقتی است.

۱۰. العلی: بلند مرتبه

خداوند از نظر مرتبه و مقام از همه بالا و برتر است و بر تمام موجودات احاطه دارد.

۱۱. الحکیم: دانا

حکمت و راستی در تمام حرف‌ها و اعمال ذات مقدس الهی به طور کامل وجود دارد چرا که او بر همه‌ چیز واقف بوده و اساس کارش بر اساس حکمت و مصلحت است.

allah muhammad arabic calligraphy it means god in muslim set two of islamic wall art allah and muhammad wall decor minimalist muslim wallpaper vector

۱۲. العظیم: بسیار بزرگ

العظیم یعنی بسیار بزرگ و غیر قابل درک. در حقیقت منظور از عظیم غیر قابل تصور و فهم است.

۱۳. الحلیم: همیشه بردبار

خداوند ذاتی است که هرگز در مجازات کافران و گنهکاران شتاب نمی‌کند. و صبر وی در مقابل اعمال بندگان بسیار زیاد است.

۱۴. الحمید: ستوده و پسندیده

ذات مقدس خدا شایسته حمد و ستایش همیشگی است چرا که در قول و عمل خداوند، هیچگونه خطا و کاستی وجود ندارد.

۱۵. الخبیر: همیشه آگاه

در تفسیر نام الخبیر گفته می‌شود که خداوند به باطن و ظاهر همه موجودات اشیاء واقف بوده و از  کلیه امور آگاه است.

۱۶. البصیر: بینای همیشگی

ذات مقدس الهی همیشه همه چیز را می‌بیند و این در حالی است که خداوند متعال برای دیدن نیازی به چشم ظاهری ندارد و ذات او به همه امور پنهان و آشکار آگاه است.

in the beginning god

۱۷. السمیع: شنونده

سمیع بودن خداوند مانند بصیر بودنش قائم به ذات بوده و نیازی به گوش ظاهری ندارد. او تمامی صداها، گفته‌ها و سکوت‌ها را بی هیچ واسطه‌ای می‌شنود .

۱۸. الشهید: گواه

شهید به معنای گواه بودن خداوند است یعنی در همه جا حاضر و ناظر است. برای خداوند هیچ غیب و مسئله پنهانی وجود ندارد.

۱۹. الوهاب: بسیار بخشنده

در هنگام درخواست از خداوند متعال هیچ گونه محدودیتی برای خواسته ها و بازگشتی برای آنها وجود ندارد.

۲۰. الشکور: بسیار پاداش دهنده

شکور به معنای بسیار پاداش دهنده است یعنی خداوند در ازای اعمال نیکوی ناچیز نیز پاداشی بسیار بزرگ عطا می‌کند.

۲۱. الغفور: بسیار آمرزنده

خداوند بسیار آمرزنده است و هر فرد توبه کننده را مورد بخشش ومغفرت خویش قرار می‌دهد.

سایر زیباترین نام‌های خداوند با معنی

در ادامه لیست سایر زیباترین نام‌های خداوند با معنی را قرار داده ایم:

 • الملک: پادشاه
 • القدوس: مقدس
 • السلام: پاک و سلامتی بخش عالم
 • المؤمن: اطمینان دهنده
 • المهیمن: نگهدارنده
 • العزیز: باشکوه
 • الجبار: توانگر
 • المتکبر: بسیار بزرگ
 • الخالق: آفریننده
 • البارئ: درست
 • المصور: نگارگر، صورتگر
 • الغفار: همیشه بخشاینده
 • القهار: فروکاهنده
 • الرزاق: همیشه روزی دهنده
 • الرافع: (به سوی خود) بالا برنده
 • المعز: عزیز کننده
 • المذل: خوار کننده
 • الحکم: دادگر
 • العدل: بی‌نهایت عادل
 • اللطیف: آن‌ که بر بندگانش لطف دارد
 • العالی: بلند مرتبه
 • الکبیر: بزرگ‌ترین
 • الفتاح: گشاینده
 • القابض: می‌راننده، بیرون کشنده جان‌ها
 • الباسط: گستراننده، فراخ کننده روزی
 • الخافض: پست کننده، خوار کننده
 • الحفیظ: نگهدارنده
 • المقیت: خوراک دهنده
 • الولی: دوست، یار و نگهبان
 • المحصی: شمارنده
 • المبدی: نخستین آفریننده
 • المعید: بازگرداننده، دوباره زنده کننده
 • المحیی: زندگی بخش، هستی بخش
 • الواجد: یابنده
 • الماجد: بزرگوار
 • المقتدر: تعیین کننده (قضا و قدر)، فراتر
 • المقدم: فراپیش کشنده
 • المؤخر: فراپس دارنده
 • الأول: نخستین
 • الأخر: واپسین
 • الظاهر: آشکار
 • الباطن: پنهان
 • الوالی: یگانه سرپرستی که همه ولایت‌ها از اوست
 • المتعالی: خود ستوده
 • البر: نیکوترین
 • التواب: همیشه توبه پذیر
 • المنتقم: انتقام گیر
 • العفو: ناپدیدکننده گناهان
 • الرؤوف: بسیار دلسوز و مهربان
 • مالک الملک: فرمانروای جهان
 • المانع: بازدارنده
 • النافع: سودمند
 • النور: روشنی
 • الهادی: رهنما
 • البدیع: سنجش ناپذیر، آفریننده
 • الباقی: ماندگار و واگردان نشدنی
 • الوارث: مالک نهایی تمام مخلوقات
 • الرشید: راهنما، آموزگار و دانای بی‌خطا
 • الصبور: شکیبا
 • ذوالجلال و الاکرام: دارای شکوه و بخشش
 • المقسط: عادل
 • الجامع: گردآورنده
 • الغنی: توانگر
 • المغنی: بی‌نیاز کننده، بسنده

منبع ستاره

مطالب مشابه را ببینید!

متن عاشورایی کوتاه / 20 شعر و جمله زیبا درباره روز عاشورا نوحه های روز عاشورا شهادت امام حسین (ع) و 20 شعر سنگین مداحی اشعار شام غریبان غمگین و سوزناک (40 شعر جانسوز شام غریبان ماه محرم) مجموعه نوحه شام غریبان امام حسین (20 متن مداحی سوزناک حضرت زینب) متن مداحی سنگین ماه محرم، امام حسین و عاشورا (20 متن نوحه سوزناک) متن نوحه برای نوجوانان {30 قطر شعر سوزناک مداحی ماه محرم} متن نوحه سينه زنی ماه محرم و امام حسین (ع) با فایل صوتی و پخش آنلاین متن مداحی تاسوعا؛ اشعار مداحی سنگین شهادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) شعر زیبا در مدح امام حسین علیه السلام (30 شعر سوزناک جدید و قدیمی) اشعار شهادت حضرت علی اکبر؛ 30 شعر کوتاه غمگین درباره آن حضرت