بازیگر سریال افسانه ای کره جنوبی درگذشت

شین سئونگ ایل از بازیگران به نام و مطرح شده کره جنوبی در سن 81 سالگی دار فانی را وداع گفت. این خبر سینمای کره جنوبی را عزادار کرد.

شین سئونگ ایل بازیگر سریال افسانه ای کره جنوبی درگذشت

شین سئونگ ایل درگذشت

شین سئونگ ایل بازیگر افسانه ای کره جنوبی متولد 1937 بود. شین بازیگری را با فیلم “یک پدر مقدس” در سال 1960 آغاز نمود و خیلی زود توانست محبوبیتی در بین مردم بدست بیاورد.

شین سئونگ ایل پس از یک و سال و نیم که با بیماری سرطان ریه دس و پنجه نرم می کرد، سرانجام در سن 81 سالگی دار فانی را وداع گفت و سینمای کره جنوبی را اندوهگین نمود.

آن سونگ-کی بازیگر ۶۶ ساله درباره مرگ این بازیگر به خبرنگاران چنین گفت: «من کودکیم را با فیلم های شین گذراندم و در بزرگسالی نیز با او در این صنعت به همکاری پرداختم.»