بیماری سوزاک بیماری شایع جنسی

بیماری سوزاک بیماری مقاربتی بسیار شایع

یکی از شایع ترین بیماری های جنسی، بیماری سوزاک است که خیلی سریع به وسیله تماس جنسی منتقل می شود و فرد را آلوده می کند. تماس با مایعات بدن فرد آلوده بیماری را منتقل می کند. به همین دلیل بیماری مادر آلوده هنگام زایمان می تواند به نوزاد سرایت کند. سوزاک هم بین مردان و هم زنان رخ می دهد. این بیماری زمانی که افراد چند شریک جنسی دارند، به راحتی گسترش پیدا می کند. ادامه خواندن بیماری سوزاک بیماری شایع جنسی

مشکلات مربوط به دندان عقل و رشد آن

مشکلات مربوط به دندان عقل و رشد آن

مشکلات و عوارض دندان عقل

رشد دندان عقل ممکن است باعث مشکلاتی برای شما شود و استخوان فک را ضعیف کند. دندان عقل به صورت نهفته و نیمه نهفته ممکن است رشد کند که می تواند باعث ایجاد کیست یا تومورهای دهانی شود ادامه خواندن مشکلات مربوط به دندان عقل و رشد آن

اشک مصنوعی چیست و مصرف خودسرانه آن چه عوارضی دارد؟

artificial tear

اشک مصنوعی چیست؟

مکانیسم اثر اشک مصنوعی

اشک مصنوعی به عنوان عامل فیزیکی جایگزین اشک طبیعی عمل می‌کند. ادامه خواندن اشک مصنوعی چیست و مصرف خودسرانه آن چه عوارضی دارد؟